Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کمبود مواد اولیه در بازار ها با افتادن بندرهای کشور به دست طالبان

همزمان با افتادن شماری از گمرک ها و بندر های کشور به دست طالبان و افزایش ناامنی ها در مسیر شاهراه ها، قلت مواد اولیه به ویژه مواد سوخت و گاز مایع در بازارها بوجود آمده است.

از حدود بیست روز بدینسو در بهای هر کیلوگرام گاز مایع تا بیست افغانی افزایش آمده است و چنین افزایش در گرمای تابستان در بیست سال گذشته بی پیشینه گفته شده است.

محمد خان یکی از دست فروشان کنار جاده در کابل می‌گوید که با افزایش بهای کالاها وناامنی ها، درآمد های روزانه اش به ۱۵۰ افغانی کاهش یافته اند.

به گفته او، بازرگانان در کنار حکومت و طالبان مقصر اصلی این وضع استند.

محمد خان گفت: "۹۰ درصد مردم افغانستان زیر خط فقر زنده‌گی می‌کنند. زنده‌گی وجود ندارد."

در همین حال، شماری از باشنده‌گان پایتخت با نگرانی از گرانفروشی ها در بخش سوخت در کشور می‌گویند که حکومت در نظارت از بازارها ناتوان است.

قربان علی، باشنده کابل بیان کرد: "از حکومت می خواهیم که نرخ را بازخواست نماید. مردم بیچاره شد، بدبخت شد. کار نیست. غریبی نیست. هیچ چیز نیست. تا حال در دکان کار نکردیم."

پرچون فروشان گاز مایع در پایتخت می‌گویند با آنکه روشن نیست علت افزایش بهای گاز مایع چه است؛ اما عمده فروشان گاز تا ۴۰ درصد بهای گاز را افزایش داده اند.

این در حالی است که عمده فروشان گاز مایع علت افزایش بهای گاز را ناامنی ها در مسیر راه ها و کمبود گاز مایع در بازارهای پایتخت عنوان کرده اند.

محمد الله، گاز فروش در تایمنی کابل ابراز داشت: "یک تُن گار فعلا ۷۶۰ دالر است. قبلا ۶۵۰ دالر بود."

شماری از خبازان در پایتخت می‌گویند که اگر بهای گاز مایع کاهش نیابد، آنان ناگزیر خواهند بود تا برای پخت نان از چوب استفاده کنند و یا  هم خبازی هایشان را ببندند.

نعیمت الله،  کارگر خبازی درتایمنی کابل گفت: "مردم با مشکلات مواجه می‌شوند. نانوایی ها یا چوبی می‌شوند یا پارچاو می‌شوند."

پیش از این مسوولان اتحادیه شرکت های نفت و گاز بهای کنونی نفت و گاز مایع را در بازارها ظالمانه خوانده اند.

به گفته این مسوولان، بهای گاز مایع در بندر های کشور در حدود نیم بهای آن در بازار های پایتخت و دیگر شهر های کشور است.

بر بنیاد معلومات، افغانستان سالانه به حدود ۶۸۵ تُن گاز نیاز دارد.

کمبود مواد اولیه در بازار ها با افتادن بندرهای کشور به دست طالبان

شماری از باشنده گان پایتخت با نگرانی از گرانفروشی ها در بخش سوخت در کشور می‌گویند که حکومت در نظارت از بازارها ناتوان است.

Thumbnail

همزمان با افتادن شماری از گمرک ها و بندر های کشور به دست طالبان و افزایش ناامنی ها در مسیر شاهراه ها، قلت مواد اولیه به ویژه مواد سوخت و گاز مایع در بازارها بوجود آمده است.

از حدود بیست روز بدینسو در بهای هر کیلوگرام گاز مایع تا بیست افغانی افزایش آمده است و چنین افزایش در گرمای تابستان در بیست سال گذشته بی پیشینه گفته شده است.

محمد خان یکی از دست فروشان کنار جاده در کابل می‌گوید که با افزایش بهای کالاها وناامنی ها، درآمد های روزانه اش به ۱۵۰ افغانی کاهش یافته اند.

به گفته او، بازرگانان در کنار حکومت و طالبان مقصر اصلی این وضع استند.

محمد خان گفت: "۹۰ درصد مردم افغانستان زیر خط فقر زنده‌گی می‌کنند. زنده‌گی وجود ندارد."

در همین حال، شماری از باشنده‌گان پایتخت با نگرانی از گرانفروشی ها در بخش سوخت در کشور می‌گویند که حکومت در نظارت از بازارها ناتوان است.

قربان علی، باشنده کابل بیان کرد: "از حکومت می خواهیم که نرخ را بازخواست نماید. مردم بیچاره شد، بدبخت شد. کار نیست. غریبی نیست. هیچ چیز نیست. تا حال در دکان کار نکردیم."

پرچون فروشان گاز مایع در پایتخت می‌گویند با آنکه روشن نیست علت افزایش بهای گاز مایع چه است؛ اما عمده فروشان گاز تا ۴۰ درصد بهای گاز را افزایش داده اند.

این در حالی است که عمده فروشان گاز مایع علت افزایش بهای گاز را ناامنی ها در مسیر راه ها و کمبود گاز مایع در بازارهای پایتخت عنوان کرده اند.

محمد الله، گاز فروش در تایمنی کابل ابراز داشت: "یک تُن گار فعلا ۷۶۰ دالر است. قبلا ۶۵۰ دالر بود."

شماری از خبازان در پایتخت می‌گویند که اگر بهای گاز مایع کاهش نیابد، آنان ناگزیر خواهند بود تا برای پخت نان از چوب استفاده کنند و یا  هم خبازی هایشان را ببندند.

نعیمت الله،  کارگر خبازی درتایمنی کابل گفت: "مردم با مشکلات مواجه می‌شوند. نانوایی ها یا چوبی می‌شوند یا پارچاو می‌شوند."

پیش از این مسوولان اتحادیه شرکت های نفت و گاز بهای کنونی نفت و گاز مایع را در بازارها ظالمانه خوانده اند.

به گفته این مسوولان، بهای گاز مایع در بندر های کشور در حدود نیم بهای آن در بازار های پایتخت و دیگر شهر های کشور است.

بر بنیاد معلومات، افغانستان سالانه به حدود ۶۸۵ تُن گاز نیاز دارد.

هم‌رسانی کنید