Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

عبدالغنی برادر: هموطنان ما در برابر فقر صبر داشته باشند

ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رییس الوزرا، موجودیت فقر در کشور را می‌پزیرد و از شهروندان کشور می‌خواهد که در برابر فقر صبر داشته باشند.

ملا عبدالغنی برادر روز گذشته (پنج‌شنبه) در نشست جلب سرمایه‌گذاری که برخی از اعضای بلندپایه حکومت نیز شرکت کرده بودند، می‌گوید که برای حل چالش‌های اقتصادی تلاش‌ها جریان دارد و سرمایه‌گذاری بازرگانان یکی از راه‌های حل کاهش فقر است.

به باور او، امارت اسلامی برای بازرگانان تسهیلات لازم را فراهم کرده است تا به کشور برگردند و سرمایه‌گذاری کنند.

ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرا، گفت: «اظهارات درباره فقر در بعضی جاها می‌شود. فقر و نیستی به واقعیت وجود دارد. ما از هموطنان خود خواهان صبر و استقامت استیم.»

از سویی‌هم، وزارت انرژی و آب می‌گوید این وزارت در بخش مدیریت آب و تولید انرژی برنامه‌های را روی دست دارد.

عبداللطیف منصور، سرپرست وزارت انرژی و آب، در این نشست گفت: «اهداف ستراتیژیک ما در بخش انرژی و آب، بازسازی ۱۱۰ بند به ارزش میلیاردها دالر است که توسط آن میلیون‌ها جریب زمین آب‌یاری خواهد شد، میلیاردها متر مکعب آب ذخیره و هزاران میگاوات برق تولید خواهد شد.»

در همین حال، وزارت معادن و پترولیم طرح را روی دست دارد که بربنیاد آن، یکهزار و هفتصد میگاوات برق از زغال سنگ تولید خواهد شد.

شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم، گفته است: «طرح تولید ۱۷۰۰ میگاوات برق از زغال سنگ را به رییس الوزرا پیشنهاد کرده‌ایم و این پروژه را به مدت زمان از ۳۰ تا ۶۰ سال به امضا می‌رسانیم.» 

وزارت صنعت و تجارت از آمادگی‌ها برای سرمایه‌گذاری‌های تازه خبر می‌دهد. این وزارت می‌گوید که سکتور خصوصی آماده است تا در بخش تولید انرژی به ارزش ۲۰۰ میلیون دالر سرمایه‌گذاری کند.

نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت، گفته است: «افغانستان توانایی این را دارد که ۷۰ هزار میگاوات برق تولید کند. ۷۰ هزار میگاوات برق زیادتراش از طریق آب است که الحمدالله منابع ما فراوان داریم.»

در حاشیه این نشست، وزارت معادن و پترولیم و وزارت انرژی و آب تفاهم‌نامه‌یی را با یک شرکت چینی از بهر تولید انرژی از گاز امضا کردند.

عبدالغنی برادر: هموطنان ما در برابر فقر صبر داشته باشند

به باور او، امارت اسلامی برای بازرگانان تسهیلات لازم را فراهم کرده است تا به کشور برگردند و سرمایه‌گذاری کنند.

تصویر بندانگشتی

ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رییس الوزرا، موجودیت فقر در کشور را می‌پزیرد و از شهروندان کشور می‌خواهد که در برابر فقر صبر داشته باشند.

ملا عبدالغنی برادر روز گذشته (پنج‌شنبه) در نشست جلب سرمایه‌گذاری که برخی از اعضای بلندپایه حکومت نیز شرکت کرده بودند، می‌گوید که برای حل چالش‌های اقتصادی تلاش‌ها جریان دارد و سرمایه‌گذاری بازرگانان یکی از راه‌های حل کاهش فقر است.

به باور او، امارت اسلامی برای بازرگانان تسهیلات لازم را فراهم کرده است تا به کشور برگردند و سرمایه‌گذاری کنند.

ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرا، گفت: «اظهارات درباره فقر در بعضی جاها می‌شود. فقر و نیستی به واقعیت وجود دارد. ما از هموطنان خود خواهان صبر و استقامت استیم.»

از سویی‌هم، وزارت انرژی و آب می‌گوید این وزارت در بخش مدیریت آب و تولید انرژی برنامه‌های را روی دست دارد.

عبداللطیف منصور، سرپرست وزارت انرژی و آب، در این نشست گفت: «اهداف ستراتیژیک ما در بخش انرژی و آب، بازسازی ۱۱۰ بند به ارزش میلیاردها دالر است که توسط آن میلیون‌ها جریب زمین آب‌یاری خواهد شد، میلیاردها متر مکعب آب ذخیره و هزاران میگاوات برق تولید خواهد شد.»

در همین حال، وزارت معادن و پترولیم طرح را روی دست دارد که بربنیاد آن، یکهزار و هفتصد میگاوات برق از زغال سنگ تولید خواهد شد.

شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم، گفته است: «طرح تولید ۱۷۰۰ میگاوات برق از زغال سنگ را به رییس الوزرا پیشنهاد کرده‌ایم و این پروژه را به مدت زمان از ۳۰ تا ۶۰ سال به امضا می‌رسانیم.» 

وزارت صنعت و تجارت از آمادگی‌ها برای سرمایه‌گذاری‌های تازه خبر می‌دهد. این وزارت می‌گوید که سکتور خصوصی آماده است تا در بخش تولید انرژی به ارزش ۲۰۰ میلیون دالر سرمایه‌گذاری کند.

نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت، گفته است: «افغانستان توانایی این را دارد که ۷۰ هزار میگاوات برق تولید کند. ۷۰ هزار میگاوات برق زیادتراش از طریق آب است که الحمدالله منابع ما فراوان داریم.»

در حاشیه این نشست، وزارت معادن و پترولیم و وزارت انرژی و آب تفاهم‌نامه‌یی را با یک شرکت چینی از بهر تولید انرژی از گاز امضا کردند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره