Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نقش سازمان همکاری اقتصادی در توسعه کشورهای منطقه

شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، در دیدار با رییس سازمان همکاری اقتصادی یا "اکو" از توسعه برنامه‌های این سازمان در کشورهای آسیای مرکزی استقبال کرده است.

آقای شریف می‌گوید که برنامه‌های توسعه‌یی این سازمان باید از راه افغانستان به آسیای مرکزی وصل شود.

نخست‌وزیر پاکستان گفته است: «به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز است تا سازمان همکاری‌های اقتصادی از راه افغانستان به آسیای میانه وصل شود و این ارتباط سبب گسترش روابط اقتصادی میان تمامی کشورهای منطقه خواهد شد.»

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، می‌گوید: «توقع این است که سازمان اکو فعالتر باشد و در سطوح منطقوی بتواند در ارتقای اقتصادی منطقه نقش خود را ایفا بکند.» 

در همین حال، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی، نقش افغانستان را در عملی سازی برنامه‌های سازمان همکاری‌ اقتصادی سودمند می‌دانند.

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «افغانستان فعلاً در اکو یک نقش کلان را بازی می‌کند این نقش کلان عبارت از این است که آرامش و عدم آرامش و موفقیت یا عدم موفقیت اکو مربوط به افغانستان شده است افغانستان مرکز مواد مخدر بوده افغانستان نقطه وصل آسیای جنوبی و آسیای میانه بوده است.» 

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری به این باور است که سازمان همکاری اقتصادی در رشد تجارت افغانستان با کشورهای منطقه نقش مهم دارد.

خانجان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «تاثیرات شان استند ما عضو اتاق‌های تجارت اکو استیم و تقریباً دو سال قبل ریاست اتاق‌های اکو را افغانستان به عهده دارد و فعلاً ایران به عهده دارد.»

دریا خان بهیر، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «عضویت افغانستان در همکاری‌های اقتصادی اکو حایز اهمیت است و این می‌تواند افغانستان را در قسمت بهبود امور گمرکات، تجارت، ترانزیت و همچنان افزایش و بهبود ظرفیت‌های کاری کمک بکند.»

پاکستان، ایران و ترکیه اعضای اصلی سازمان همکاری اقتصادی یا اکو استند و در سال ۱۳۷۲ افغانستان، آذربایجان، کازاخستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبیکستان و تاجیکستان به سازمان ایکو پیوستند.

نقش سازمان همکاری اقتصادی در توسعه کشورهای منطقه

در همین حال، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی، نقش افغانستان را در عملی سازی برنامه‌های سازمان همکاری‌ اقتصادی سودمند می‌دانند.

Thumbnail

شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، در دیدار با رییس سازمان همکاری اقتصادی یا "اکو" از توسعه برنامه‌های این سازمان در کشورهای آسیای مرکزی استقبال کرده است.

آقای شریف می‌گوید که برنامه‌های توسعه‌یی این سازمان باید از راه افغانستان به آسیای مرکزی وصل شود.

نخست‌وزیر پاکستان گفته است: «به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز است تا سازمان همکاری‌های اقتصادی از راه افغانستان به آسیای میانه وصل شود و این ارتباط سبب گسترش روابط اقتصادی میان تمامی کشورهای منطقه خواهد شد.»

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، می‌گوید: «توقع این است که سازمان اکو فعالتر باشد و در سطوح منطقوی بتواند در ارتقای اقتصادی منطقه نقش خود را ایفا بکند.» 

در همین حال، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی، نقش افغانستان را در عملی سازی برنامه‌های سازمان همکاری‌ اقتصادی سودمند می‌دانند.

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «افغانستان فعلاً در اکو یک نقش کلان را بازی می‌کند این نقش کلان عبارت از این است که آرامش و عدم آرامش و موفقیت یا عدم موفقیت اکو مربوط به افغانستان شده است افغانستان مرکز مواد مخدر بوده افغانستان نقطه وصل آسیای جنوبی و آسیای میانه بوده است.» 

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری به این باور است که سازمان همکاری اقتصادی در رشد تجارت افغانستان با کشورهای منطقه نقش مهم دارد.

خانجان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «تاثیرات شان استند ما عضو اتاق‌های تجارت اکو استیم و تقریباً دو سال قبل ریاست اتاق‌های اکو را افغانستان به عهده دارد و فعلاً ایران به عهده دارد.»

دریا خان بهیر، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «عضویت افغانستان در همکاری‌های اقتصادی اکو حایز اهمیت است و این می‌تواند افغانستان را در قسمت بهبود امور گمرکات، تجارت، ترانزیت و همچنان افزایش و بهبود ظرفیت‌های کاری کمک بکند.»

پاکستان، ایران و ترکیه اعضای اصلی سازمان همکاری اقتصادی یا اکو استند و در سال ۱۳۷۲ افغانستان، آذربایجان، کازاخستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبیکستان و تاجیکستان به سازمان ایکو پیوستند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره