Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پاکستان: طرح اجرایی شدن تاپی را امضا کردیم

پاکستان گفته است که طرح اجرای مشترک پروژه تاپی را با ترکمنستان امضاء کرده است.

دفتر شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در بیانیه‌ای اعلام کرده است که این طرح از سوی وزیر دولت و رییس گاز ترکمنستان، و وزیر دولت در امور نفت پاکستان، با حضور نخست وزیر پاکستان امضا شده است.

شهباز شریف نخست وزیر پاکستان گفته است که این پروژه کمک خواهد کرد تا کشورهای منطقه به گاز طبیعی دسترسی داشته باشند.

نخست وزیر پاکستان در این باره گفت: «تاپی یک پروژه مهم برای رفاه تمام منطقه است که از عشق‌آباد شروع و از کابل و اسلام‌آباد به سوی هند می‌گذرد. این پروژه به این منطقه کمک خواهد کرد که به گاز طبیعی دسترسی داشته باشد، با نظرداشت تضمین‌های مستحکم و شرایط مورد توافق طرفین.»

در همین حال، اتاق صنایع و معادن افغانستان می‌گوید که با عملی شدن پروژه تاپی در کشور، افغانستان در بخش اقتصادی رشد و توسعه بیش‌تری خواهد کرد.

سخی احمد پیمان، معاون اول اتاق صنایع و معادن افغانستان، گفت: «در صورت که کار عملی پروژه تاپی در کشور آغاز شود برای افغانستان از لحاظ سیاسی و اقتصادی دارای اهمیت است و همچنان برای کشورهای که در این پروژه دخیل است هند، پاکستان و ترکمنستان برای آن‌ها هم دارای اهمیت است امیدوار ستیم رایزی‌های سیاسی صورت بگیرد عملا ما شاهد اجرای این پروژه باشیم.»

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «در حقیقت درگیر و دار منطقوی گیر آمده است، این رقابت‌های منطقوی سبب شده است که پایپ‌لاین حرکت نکند با وجود که پایپ‌لاین که از ترکنمستان به هند می‌رود هیچ رژیم در افغانستان مخالف آن نبود نه در نظام جمهوری نه نظام اسلامی و نه نظام طالبان در این مخالفت نداشتن.»

از سویی هم، امارت اسلامی اطمینان می‌دهد که برای آغاز کار عملی پروژه تاپی در کشور آمادگی کامل دارد و قطعه خاص را از وزارت های دفاع و داخله برای تامین امنیت پروژه تاپی به کار گماشته است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «بخشی که مربوط ما می‌شود وظیفه خود را انجام داده‌ایم به معنای این است که امنیت کلی در افغانستان تامین است مسیری که از آن پروژه تاپی میگذرد به ویژه امنیتش تامین است و ما قطعاتی را هم در وزارت دفاع و هم در وزارت داخله به کار گماشتیم که اگر این پروژه کارش آغاز می‌شود امنیتش صد فیصد تامین باشد وظیفه امارت اسلامی در این راستا مشخص است و انجام شده است.»

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، گفت: «از بانک جهانی تقاضا داریم که پروژه کاسا یک‌هزار و تاپی را مورد حمایت قرار بدهد با افغانستان در این راستا همکاری همه‌جانبه داشته باشند.»

پروژه تاپی از ترکمستان آغاز و با گذشتن از خاک افغانستان و پاکستان به هند می‌رسد که با عملی شدن این پروژه، در کنار فراهم شدن زمینه‌ی کار به هزاران نفر، افغانستان سالانه بیش از۴۰۰ میلیون دالر بدست خواهد آورد.

پاکستان: طرح اجرایی شدن تاپی را امضا کردیم

شهباز شریف نخست وزیر پاکستان گفته است که این پروژه کمک خواهد کرد تا کشورهای منطقه به گاز طبیعی دسترسی داشته باشند.

تصویر بندانگشتی

پاکستان گفته است که طرح اجرای مشترک پروژه تاپی را با ترکمنستان امضاء کرده است.

دفتر شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در بیانیه‌ای اعلام کرده است که این طرح از سوی وزیر دولت و رییس گاز ترکمنستان، و وزیر دولت در امور نفت پاکستان، با حضور نخست وزیر پاکستان امضا شده است.

شهباز شریف نخست وزیر پاکستان گفته است که این پروژه کمک خواهد کرد تا کشورهای منطقه به گاز طبیعی دسترسی داشته باشند.

نخست وزیر پاکستان در این باره گفت: «تاپی یک پروژه مهم برای رفاه تمام منطقه است که از عشق‌آباد شروع و از کابل و اسلام‌آباد به سوی هند می‌گذرد. این پروژه به این منطقه کمک خواهد کرد که به گاز طبیعی دسترسی داشته باشد، با نظرداشت تضمین‌های مستحکم و شرایط مورد توافق طرفین.»

در همین حال، اتاق صنایع و معادن افغانستان می‌گوید که با عملی شدن پروژه تاپی در کشور، افغانستان در بخش اقتصادی رشد و توسعه بیش‌تری خواهد کرد.

سخی احمد پیمان، معاون اول اتاق صنایع و معادن افغانستان، گفت: «در صورت که کار عملی پروژه تاپی در کشور آغاز شود برای افغانستان از لحاظ سیاسی و اقتصادی دارای اهمیت است و همچنان برای کشورهای که در این پروژه دخیل است هند، پاکستان و ترکمنستان برای آن‌ها هم دارای اهمیت است امیدوار ستیم رایزی‌های سیاسی صورت بگیرد عملا ما شاهد اجرای این پروژه باشیم.»

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «در حقیقت درگیر و دار منطقوی گیر آمده است، این رقابت‌های منطقوی سبب شده است که پایپ‌لاین حرکت نکند با وجود که پایپ‌لاین که از ترکنمستان به هند می‌رود هیچ رژیم در افغانستان مخالف آن نبود نه در نظام جمهوری نه نظام اسلامی و نه نظام طالبان در این مخالفت نداشتن.»

از سویی هم، امارت اسلامی اطمینان می‌دهد که برای آغاز کار عملی پروژه تاپی در کشور آمادگی کامل دارد و قطعه خاص را از وزارت های دفاع و داخله برای تامین امنیت پروژه تاپی به کار گماشته است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «بخشی که مربوط ما می‌شود وظیفه خود را انجام داده‌ایم به معنای این است که امنیت کلی در افغانستان تامین است مسیری که از آن پروژه تاپی میگذرد به ویژه امنیتش تامین است و ما قطعاتی را هم در وزارت دفاع و هم در وزارت داخله به کار گماشتیم که اگر این پروژه کارش آغاز می‌شود امنیتش صد فیصد تامین باشد وظیفه امارت اسلامی در این راستا مشخص است و انجام شده است.»

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، گفت: «از بانک جهانی تقاضا داریم که پروژه کاسا یک‌هزار و تاپی را مورد حمایت قرار بدهد با افغانستان در این راستا همکاری همه‌جانبه داشته باشند.»

پروژه تاپی از ترکمستان آغاز و با گذشتن از خاک افغانستان و پاکستان به هند می‌رسد که با عملی شدن این پروژه، در کنار فراهم شدن زمینه‌ی کار به هزاران نفر، افغانستان سالانه بیش از۴۰۰ میلیون دالر بدست خواهد آورد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره