Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بانک‌نوت‌های فرسوده هنوز برای شهروندان چالش‌ساز است

برخی باشندگان کابل می‌گویند با آن‌که پول تازه چاپ‌شده به بازار عرضه شده؛ اما هنوزهم بانک‌نوت‌های فرسوده در بازارها در داد و ستد استفاده می‌شوند.

باشندگان از بانک مرکزی می‌خواهند که در زمینه گردآوری بانک‌نوت‌های فرسوده از بازارها بیشتر از پیش تلاش کند.

محمد شفیع، قصاب گفت: «افغانی چیره شده و فرسوده هنوزهم چلش دارد. ما بسیار به تکلیف هستیم. ما وقتی از کسی هزار افغانی می‌گیریم و پول متباقی‌اش را که قبلن از مشتری دیگر گرفتیم، بدهیم، به جنجال هستیم. آنان می‌گویند که پول کهنه است.»

شیرین آغا، دست‌فروش در این باره گفت: «پول‌های کهنه در بازار زیاد است و اگر ممکن باشد که زودتر جمع شود و پول جدید بیاید خوب است. مردم بسیار با مشکل روبه‌رو است. اگر پول فرسوده را نگیرید، هم یک مشکل است و اگر بگیرید هم.»

با این حال، مسوولان حکومتی می‌گویند که روند تزریق بانک‌نوت‌های جدید به بازار جریان دارد.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که پول‌های تازه چاپ‌شده با نظرداشت رخ ندادن تورم پولی و آسیب نرسیدن به ارزش افغانی، در بازار تزریق می‌شود.

آقای مجاهد گفت: «شما آگاهی دارید که پول‌های زیادی در افغانستان مندرس شده بود و قابل استفاده نبود. عوض آن در بازار پول جدید توزیع خواهد شد. در مورد به میان نیامدن تورم پولی هم توجه شده تا پول بیشتر از نیازمندی نباشد. همچنین ارزش پول افغانی نیز حفظ شود. بسیار با احتیاط این اقدام صورت گرفته است.»

حسیب الله نوری، سخنگوی بانک مرکزی افغانستان گفت: «تزریق پول‌های تازه افغانی در بازار بر بنیاد طرزالعمل ویژه بانک مرکزی عملی می‌شود. در حال حاضر در تمامی بانک‌های خصوصی و تمامی نمایندگی‌های بانک مرکزی افغانستان پروسه تعویض پول‌های مندرس جریان دارد.»

برخی آگاهان مسایل اقتصادی، گردآوری پول‌های مندرس و تزریق پول‌های جدید را یک نیاز مهم می‌دانند

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «چاپ پول جدید در مجموع برای از میان برداشتن پول مندرس کار خوبی شد؛ ولی کنترول و نظارت این پروسه باید فوق‌العاده باشد. در صورتی‌که ما کنترول و نظارت فوق‌العاده را ایجاد نکنیم، کاهش ارزش پولی بانک‌نوت افغانی مدنظر است و نگرانی وجود دارد که پایین نیاید.»

بانک‌نوت‌های فرسوده هنوز برای شهروندان چالش‌ساز است

با این حال، مسوولان حکومتی می‌گویند که روند تزریق بانک‌نوت‌های جدید به بازار جریان دارد.

تصویر بندانگشتی

برخی باشندگان کابل می‌گویند با آن‌که پول تازه چاپ‌شده به بازار عرضه شده؛ اما هنوزهم بانک‌نوت‌های فرسوده در بازارها در داد و ستد استفاده می‌شوند.

باشندگان از بانک مرکزی می‌خواهند که در زمینه گردآوری بانک‌نوت‌های فرسوده از بازارها بیشتر از پیش تلاش کند.

محمد شفیع، قصاب گفت: «افغانی چیره شده و فرسوده هنوزهم چلش دارد. ما بسیار به تکلیف هستیم. ما وقتی از کسی هزار افغانی می‌گیریم و پول متباقی‌اش را که قبلن از مشتری دیگر گرفتیم، بدهیم، به جنجال هستیم. آنان می‌گویند که پول کهنه است.»

شیرین آغا، دست‌فروش در این باره گفت: «پول‌های کهنه در بازار زیاد است و اگر ممکن باشد که زودتر جمع شود و پول جدید بیاید خوب است. مردم بسیار با مشکل روبه‌رو است. اگر پول فرسوده را نگیرید، هم یک مشکل است و اگر بگیرید هم.»

با این حال، مسوولان حکومتی می‌گویند که روند تزریق بانک‌نوت‌های جدید به بازار جریان دارد.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که پول‌های تازه چاپ‌شده با نظرداشت رخ ندادن تورم پولی و آسیب نرسیدن به ارزش افغانی، در بازار تزریق می‌شود.

آقای مجاهد گفت: «شما آگاهی دارید که پول‌های زیادی در افغانستان مندرس شده بود و قابل استفاده نبود. عوض آن در بازار پول جدید توزیع خواهد شد. در مورد به میان نیامدن تورم پولی هم توجه شده تا پول بیشتر از نیازمندی نباشد. همچنین ارزش پول افغانی نیز حفظ شود. بسیار با احتیاط این اقدام صورت گرفته است.»

حسیب الله نوری، سخنگوی بانک مرکزی افغانستان گفت: «تزریق پول‌های تازه افغانی در بازار بر بنیاد طرزالعمل ویژه بانک مرکزی عملی می‌شود. در حال حاضر در تمامی بانک‌های خصوصی و تمامی نمایندگی‌های بانک مرکزی افغانستان پروسه تعویض پول‌های مندرس جریان دارد.»

برخی آگاهان مسایل اقتصادی، گردآوری پول‌های مندرس و تزریق پول‌های جدید را یک نیاز مهم می‌دانند

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «چاپ پول جدید در مجموع برای از میان برداشتن پول مندرس کار خوبی شد؛ ولی کنترول و نظارت این پروسه باید فوق‌العاده باشد. در صورتی‌که ما کنترول و نظارت فوق‌العاده را ایجاد نکنیم، کاهش ارزش پولی بانک‌نوت افغانی مدنظر است و نگرانی وجود دارد که پایین نیاید.»

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره