Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ملا عبدالغنی برادر: از بازرگانان در کشور پشتیبانی می‌کنیم

ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا اطمینان می‌دهد که از بازرگانان در کشور پشتیبانی می‌شود.

آقای برادر در افتتاحیه دهلیز هوایی کابل-شانگهای، می‌گوید که بازرگانان کشور در رشد اقتصادی تاثیرگذار هستند و آنان می‌کوشند تا صادرات از طریق دهلیزهای هوایی را بیش‌تر بسازند.

معاون اقتصادی ریاست الوزرا در این باره گفت: «تمامی تاجران و صنعت‌کاران می‌خواهیم که چگونه بتوانیم تجارت را وسعت بدهیم و از تاجران که در بیرون از کشور است می‌خواهیم دارایی‌های شان را در افغانستان به مصرف برسانند.»

از سویی هم، وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که در شش ماه نخست سال روان خورشیدی، به ارزش ۷۲ میلیون دالر کالا از طریق دهلیزهای هوایی به خارج از کشور را صادر کرده‌اند.

آخندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت در این باره گفت: «به ارزش ۷۲ میلیون دالر ما صادرات داشتیم و ۶۸ میلیون دالر واردات داشتیم.»

در همین حال، مسوولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری اطمینان می‌دهند که تلاش دارند تا پروازها از طریق دهلیزهای هوایی به کشورهای اروپایی و امریکایی را نیز بیش‌تر بسازند.

محمد یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «از هر راه ممکن که بتوانیم به مردم افغانستان مفاد برسد کمک می‌کنیم و یکی از راه‌ها دهلیز هوایی است که اجناس بهادر مثل جلغوزه، زعفران و هنگ را ما می‌توانیم از طریق هوا انتقال دهیم.»

خیرالدین مایل معاون تجارتی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «اقلام که ما داریم در افغانستان صادر می‌کنیم مثل جلغوزه یک چیزی است که فکر می‌کنیم به این کیفیت دیگر کشورها ندارد و بسیاری کشورها می‌خواهد.»

با این حال، شماری از بازرگانان می‌گویند که برای افزایش صادرات از طریق دهلیزهای هوایی نیاز است تا امارت اسلامی به بازرگانان سبس‌آیدی دهد.

شیر علی زدران، بازرگان گفت: «نود درصد جلغوزه ما به چین صادر می‌شود برای ما باید یک راه مناسب باشد یک دهلیز هوایی خوب باشد و کرایه مناسب داشته باشد ما می‌خواهیم با کشورهای همسایه رقابت کنیم.»

پیش از این، وزارت صنعت و تجارت گفته بود که ۸۰۰ تُن جلغوزه به ارزش هشت میلیون دالر به بیرون از کشور صادر شده که بیش‌تر این صادرات از طریق دهلیزهای هوایی انجام شده است.‌‌‌

ملا عبدالغنی برادر: از بازرگانان در کشور پشتیبانی می‌کنیم

آقای برادر در افتتاحیه دهلیز هوایی کابل-شانگهای، می‌گوید که بازرگانان کشور در رشد اقتصادی تاثیرگذار هستند و آنان می‌کوشند تا صادرات از طریق دهلیزهای هوایی را بیش‌تر بسازند.

تصویر بندانگشتی

ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا اطمینان می‌دهد که از بازرگانان در کشور پشتیبانی می‌شود.

آقای برادر در افتتاحیه دهلیز هوایی کابل-شانگهای، می‌گوید که بازرگانان کشور در رشد اقتصادی تاثیرگذار هستند و آنان می‌کوشند تا صادرات از طریق دهلیزهای هوایی را بیش‌تر بسازند.

معاون اقتصادی ریاست الوزرا در این باره گفت: «تمامی تاجران و صنعت‌کاران می‌خواهیم که چگونه بتوانیم تجارت را وسعت بدهیم و از تاجران که در بیرون از کشور است می‌خواهیم دارایی‌های شان را در افغانستان به مصرف برسانند.»

از سویی هم، وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که در شش ماه نخست سال روان خورشیدی، به ارزش ۷۲ میلیون دالر کالا از طریق دهلیزهای هوایی به خارج از کشور را صادر کرده‌اند.

آخندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت در این باره گفت: «به ارزش ۷۲ میلیون دالر ما صادرات داشتیم و ۶۸ میلیون دالر واردات داشتیم.»

در همین حال، مسوولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری اطمینان می‌دهند که تلاش دارند تا پروازها از طریق دهلیزهای هوایی به کشورهای اروپایی و امریکایی را نیز بیش‌تر بسازند.

محمد یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «از هر راه ممکن که بتوانیم به مردم افغانستان مفاد برسد کمک می‌کنیم و یکی از راه‌ها دهلیز هوایی است که اجناس بهادر مثل جلغوزه، زعفران و هنگ را ما می‌توانیم از طریق هوا انتقال دهیم.»

خیرالدین مایل معاون تجارتی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «اقلام که ما داریم در افغانستان صادر می‌کنیم مثل جلغوزه یک چیزی است که فکر می‌کنیم به این کیفیت دیگر کشورها ندارد و بسیاری کشورها می‌خواهد.»

با این حال، شماری از بازرگانان می‌گویند که برای افزایش صادرات از طریق دهلیزهای هوایی نیاز است تا امارت اسلامی به بازرگانان سبس‌آیدی دهد.

شیر علی زدران، بازرگان گفت: «نود درصد جلغوزه ما به چین صادر می‌شود برای ما باید یک راه مناسب باشد یک دهلیز هوایی خوب باشد و کرایه مناسب داشته باشد ما می‌خواهیم با کشورهای همسایه رقابت کنیم.»

پیش از این، وزارت صنعت و تجارت گفته بود که ۸۰۰ تُن جلغوزه به ارزش هشت میلیون دالر به بیرون از کشور صادر شده که بیش‌تر این صادرات از طریق دهلیزهای هوایی انجام شده است.‌‌‌

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره