Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نزدیک به یک میلیارد دالر داد و ستد افغانستان در یک ماه

اداره ملی احصاییه و معلومات آمار داده است که افغانستان در یک ماه پسین به ارزش نزدیک به یک میلیارد دالر با کشورهای همسایه و منطقه داد و ستد داشته است.

محمد حلیم رافع، سخنگوی اداره ملی احصاییه و معلومات گفته است که میزان صادرات از افغانستان در یک ماه گذشته افزایش یافته است. به گفته‌ی او، از مقدار یادشده، ۲۲۷ میلیون آن را صادرات تشکیل می‌دهد.

بر اساس گفته‌های آقای رافع، صادرات کشور در یک ماه بیشتر به هند، پاکستان، چین، ایران و امارات متحده عربی انجام شده است.

محمد حلیم رافع افزود: «در ماه عقرب سال روان به ارزش ۲۲۷ اعشاریه یک میلیون دالر صادرات انجام شده و به ۶۸۱ اعشاریه ۵ میلیون دالر واردات انجام شده است. این صادرات به اندازه زیاد به پاکستان، هند و چین فرستاده شده که واردات بیشتر از پاکستان، امارات متحده عربی و ایران بوده است.»

در همین حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که مهم‌ترین اقلام صادراتی را میوه تازه، میوه خشک، سبزی، سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی و قالین تشکیل می‌دهند.

این اتاق می‌پذیرد که میزان صادرات از افغانستان به کشورهای دیگر در مقایسه با سال‌های گذشته افزایش یافته است.

خانجان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری به طلوع‌نیوز گفت: «صادرات ما در هر سال‌ و ماه‌ فرق می‌کند، از ۱۰۰ میلیون دالر گرفته تا ۲۵۰ میلیون دالر در بعضی‌جاها می‌رسد.»

شماری از بازرگانان تاکید می‌کنند که باید به چالش‌های آنان در گذرگاه‌ها نیز رسیدگی شود تا میزان صادرات افزایش یابد.

محبوب الله محمدی، بازرگان به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «ایجاد راه‌های ترانزیتی، ایجاد گمراکات مختلف، تنظیم برنامه‌های صادراتی از راه‌های مختلف باید در اولویت برنامه‌های حکومت موجود باشد. صادرات از راه پاکستان پر چالش‌تر است و واردات از راه آقینه به خصوص از کشورهای مانند چین، یا سایر کشورها پرهزینه‌تر است.»

محمد شاکر یعقوبی، آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «با افزایش صادرات، درآمد کشور افزایش میابد و ارزش کالاهای تجارتی افغانستان در بازارهای جهانی بلند می‌رود، از طرف دیگر کاهش واردات تاثیر مثبت روی معاملات تجارتی می‌گذارد.»

کمیسیون اقتصادی ریاست‌الوزرا پیش از این گفته است که در یازده ماه سال روان میلادی به ارزش بیش از یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر صادرات صورت گرفته است.

نزدیک به یک میلیارد دالر داد و ستد افغانستان در یک ماه

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که مهم‌ترین اقلام صادراتی را میوه تازه، میوه خشک، سبزی، سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی و قالین تشکیل می‌دهند.

Thumbnail

اداره ملی احصاییه و معلومات آمار داده است که افغانستان در یک ماه پسین به ارزش نزدیک به یک میلیارد دالر با کشورهای همسایه و منطقه داد و ستد داشته است.

محمد حلیم رافع، سخنگوی اداره ملی احصاییه و معلومات گفته است که میزان صادرات از افغانستان در یک ماه گذشته افزایش یافته است. به گفته‌ی او، از مقدار یادشده، ۲۲۷ میلیون آن را صادرات تشکیل می‌دهد.

بر اساس گفته‌های آقای رافع، صادرات کشور در یک ماه بیشتر به هند، پاکستان، چین، ایران و امارات متحده عربی انجام شده است.

محمد حلیم رافع افزود: «در ماه عقرب سال روان به ارزش ۲۲۷ اعشاریه یک میلیون دالر صادرات انجام شده و به ۶۸۱ اعشاریه ۵ میلیون دالر واردات انجام شده است. این صادرات به اندازه زیاد به پاکستان، هند و چین فرستاده شده که واردات بیشتر از پاکستان، امارات متحده عربی و ایران بوده است.»

در همین حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که مهم‌ترین اقلام صادراتی را میوه تازه، میوه خشک، سبزی، سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی و قالین تشکیل می‌دهند.

این اتاق می‌پذیرد که میزان صادرات از افغانستان به کشورهای دیگر در مقایسه با سال‌های گذشته افزایش یافته است.

خانجان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری به طلوع‌نیوز گفت: «صادرات ما در هر سال‌ و ماه‌ فرق می‌کند، از ۱۰۰ میلیون دالر گرفته تا ۲۵۰ میلیون دالر در بعضی‌جاها می‌رسد.»

شماری از بازرگانان تاکید می‌کنند که باید به چالش‌های آنان در گذرگاه‌ها نیز رسیدگی شود تا میزان صادرات افزایش یابد.

محبوب الله محمدی، بازرگان به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «ایجاد راه‌های ترانزیتی، ایجاد گمراکات مختلف، تنظیم برنامه‌های صادراتی از راه‌های مختلف باید در اولویت برنامه‌های حکومت موجود باشد. صادرات از راه پاکستان پر چالش‌تر است و واردات از راه آقینه به خصوص از کشورهای مانند چین، یا سایر کشورها پرهزینه‌تر است.»

محمد شاکر یعقوبی، آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «با افزایش صادرات، درآمد کشور افزایش میابد و ارزش کالاهای تجارتی افغانستان در بازارهای جهانی بلند می‌رود، از طرف دیگر کاهش واردات تاثیر مثبت روی معاملات تجارتی می‌گذارد.»

کمیسیون اقتصادی ریاست‌الوزرا پیش از این گفته است که در یازده ماه سال روان میلادی به ارزش بیش از یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر صادرات صورت گرفته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره