Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد کارخانه‌داران و باشنده‌های کابل از پرچاوی‌های اخیر برق

برخی از کارخانه‌داران و باشنده‌های کابل بار دیگر از افزایش پرچاوی‌های برق انتقاد می‌کنند و می‌گویند که نبود برق دوام‌دار سبب چالش‌های جدی برای‌شان شده است.

خال محمد که در گوشه‌ای از شهر کابل کارخانه‌ دارد می‌گوید که افزایش پرچاوی‌های برق کاروبارش را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است.

به گفته‌ی او، کارخانه‌اش حداقل ۱۶ ساعت در روز نیاز به برق دارد، اما در حال حاضر روزانه به برق ثابت دست‌رسی ندارد.

خال محمد به طلوع‌نیوز گفت: «اگر برق جور نشود کشور در حالت فلج قرار می‌گیرد، ما یک هفته از طرف روز و یک هفته از طرف شب برق داریم و صنعت‌کاران خیلی متضرر شده‌اند در نبود برق.»

محمد مراد باشنده پای‍تخت گفت: «مشکلات زیاد به وجود آمده در خانه‌ها در نبود برق، یک روز در میان برق می‌آید و یا هم دو ساعت و در این ده روز مشکلات ما خیلی زیاد شده.»

شرکت برشنا می‌گوید که قرار است در آینده نزدیک دو قرار داد تولید برق سولری به ظرفیت شصت و یک میگاوات را امضاء کنند.

حکمت‌الله میوندی سخن‌گوی شرکت برشنا گفت: «دو قرارداد برق در آینده نزدیک با ظرفیت تولید ۶۱ میگاوات برق را از منابع داخلی به امضا می‌رسانیم که به اساس آن در ساحه‌های مختلف برق آفتابی داشته باشیم که ۴۰ میگاوات آن در کابل و ۲۲ میگاوات آن در ولایت سربی به مصرف خواهد رسید.»

شرکت برشنا در روز نوزدهم فبروری سال جاری میلادی اعلام کرد که برق وارداتی افغانستان از ازبیکستان به علت  مشکلات تخنیکی در آن کشور، پنجاه درصد کاهش یافته است.

انتقاد کارخانه‌داران و باشنده‌های کابل از پرچاوی‌های اخیر برق

شرکت برشنا می‌گوید که قرار است در آینده نزدیک دو قرار داد تولید برق سولری به ظرفیت شصت و یک میگاوات را امضاء کنند.

تصویر بندانگشتی

برخی از کارخانه‌داران و باشنده‌های کابل بار دیگر از افزایش پرچاوی‌های برق انتقاد می‌کنند و می‌گویند که نبود برق دوام‌دار سبب چالش‌های جدی برای‌شان شده است.

خال محمد که در گوشه‌ای از شهر کابل کارخانه‌ دارد می‌گوید که افزایش پرچاوی‌های برق کاروبارش را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است.

به گفته‌ی او، کارخانه‌اش حداقل ۱۶ ساعت در روز نیاز به برق دارد، اما در حال حاضر روزانه به برق ثابت دست‌رسی ندارد.

خال محمد به طلوع‌نیوز گفت: «اگر برق جور نشود کشور در حالت فلج قرار می‌گیرد، ما یک هفته از طرف روز و یک هفته از طرف شب برق داریم و صنعت‌کاران خیلی متضرر شده‌اند در نبود برق.»

محمد مراد باشنده پای‍تخت گفت: «مشکلات زیاد به وجود آمده در خانه‌ها در نبود برق، یک روز در میان برق می‌آید و یا هم دو ساعت و در این ده روز مشکلات ما خیلی زیاد شده.»

شرکت برشنا می‌گوید که قرار است در آینده نزدیک دو قرار داد تولید برق سولری به ظرفیت شصت و یک میگاوات را امضاء کنند.

حکمت‌الله میوندی سخن‌گوی شرکت برشنا گفت: «دو قرارداد برق در آینده نزدیک با ظرفیت تولید ۶۱ میگاوات برق را از منابع داخلی به امضا می‌رسانیم که به اساس آن در ساحه‌های مختلف برق آفتابی داشته باشیم که ۴۰ میگاوات آن در کابل و ۲۲ میگاوات آن در ولایت سربی به مصرف خواهد رسید.»

شرکت برشنا در روز نوزدهم فبروری سال جاری میلادی اعلام کرد که برق وارداتی افغانستان از ازبیکستان به علت  مشکلات تخنیکی در آن کشور، پنجاه درصد کاهش یافته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره