Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

احتمال از سرگیری پروازهای ترکیش ایرلاین به افغانستان

وزارت ترانسپورت و هوانوردی می‌گوید که در آینده نزدیک ترکیش ایرلاین نیز پروازهایش را به افغانستان از سر خواهد گرفت.

امام‌الدین احمدی سخن‌گوی این وزارت اطمینان می‌دهد که تمامی سهولت‌ها را برای شرکت‌های بین‌المللی فراهم ساخته‌اند تا از میدان‌های هوایی کشور پرواز داشته باشند.

بر بنیاد اطلاعات وزارت ترانسپورت و هوانوردی، در یک سال گذشته حدود ۸۱۰ هزار نفر از میدان‌ هوایی کابل پرواز داشته اند که از این میان حدود ۱۲۰ هزار نفر آن اتباع خارجی می‌باشند.

سخن‌گوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی گفت:  «امید است که در آینده نزدیک ترکیش ایرلاین پروازهایش را به افغانستان آغاز کند. از لحاظ تخنیکی و معیارهای میدان هوایی ما کدام مشکلی نداریم.»

در همین حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که به‌منظور مشکلات در گرفتن ویزه دیگر کشورها پروازها از طریق میدان‌های کشور کاهش یافته است.

خانجان الکوزی عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «مشکل جدی دیگر این است که ویزه نیست، تعداد زیادی از تاجران بدون پاکستان و ایران دیگر هیچ کشوری برایش ویزه نمی‌دهد، حتا همسایه‌های ما، دوبی کاملن ویزه خود را بند کرده است.»

از سویی هم، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که از سرگیری پروازهای بین‌المللی از میدان‌های هوایی کشور در رشد اقتصادی افغانستان نقش مهم دارد.

میر شکیب میر آگاه مسایل اقتصادی گفت: «از سرگیری پروازهای بین‌المللی به کشور می‌تواند که باعث توسعه رقابت در سکتور هوانوردی شود و در ضمن افزایش عواید سکتور هوانوردی را در پی داشته باشد.»

پس از روی‌کارآمدن دوباره امارت اسلامی، برخی از شرکت‌های هوانوردی به‌شمول فلای دبی و ایر عربیه پروازهای شان را در افغانستان از سر گرفته‌اند.

احتمال از سرگیری پروازهای ترکیش ایرلاین به افغانستان

امام‌الدین احمدی سخن‌گوی این وزارت اطمینان می‌دهد که تمامی سهولت‌ها را برای شرکت‌های بین‌المللی فراهم ساخته‌اند تا از میدان‌های هوایی کشور پرواز داشته باشند.

تصویر بندانگشتی

وزارت ترانسپورت و هوانوردی می‌گوید که در آینده نزدیک ترکیش ایرلاین نیز پروازهایش را به افغانستان از سر خواهد گرفت.

امام‌الدین احمدی سخن‌گوی این وزارت اطمینان می‌دهد که تمامی سهولت‌ها را برای شرکت‌های بین‌المللی فراهم ساخته‌اند تا از میدان‌های هوایی کشور پرواز داشته باشند.

بر بنیاد اطلاعات وزارت ترانسپورت و هوانوردی، در یک سال گذشته حدود ۸۱۰ هزار نفر از میدان‌ هوایی کابل پرواز داشته اند که از این میان حدود ۱۲۰ هزار نفر آن اتباع خارجی می‌باشند.

سخن‌گوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی گفت:  «امید است که در آینده نزدیک ترکیش ایرلاین پروازهایش را به افغانستان آغاز کند. از لحاظ تخنیکی و معیارهای میدان هوایی ما کدام مشکلی نداریم.»

در همین حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که به‌منظور مشکلات در گرفتن ویزه دیگر کشورها پروازها از طریق میدان‌های کشور کاهش یافته است.

خانجان الکوزی عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «مشکل جدی دیگر این است که ویزه نیست، تعداد زیادی از تاجران بدون پاکستان و ایران دیگر هیچ کشوری برایش ویزه نمی‌دهد، حتا همسایه‌های ما، دوبی کاملن ویزه خود را بند کرده است.»

از سویی هم، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که از سرگیری پروازهای بین‌المللی از میدان‌های هوایی کشور در رشد اقتصادی افغانستان نقش مهم دارد.

میر شکیب میر آگاه مسایل اقتصادی گفت: «از سرگیری پروازهای بین‌المللی به کشور می‌تواند که باعث توسعه رقابت در سکتور هوانوردی شود و در ضمن افزایش عواید سکتور هوانوردی را در پی داشته باشد.»

پس از روی‌کارآمدن دوباره امارت اسلامی، برخی از شرکت‌های هوانوردی به‌شمول فلای دبی و ایر عربیه پروازهای شان را در افغانستان از سر گرفته‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره