Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

توزیع جواز فعالیت برای نزدیک به ۳۰هزار زن

وزارت کار و امور اجتماعی آمار می‌دهد که در سال پار برای نزدیک به ۳۰هزار زن جواز فعالیت توزیع شده است.

به گفته‌ی سمیع‌الله ابراهیمی سخن‌گوی وزارت کار، زنانی که جواز فعالیت دریافت کردند در حال حاضر در بخش‌های گوناگون در اداره‌های دولتی و خصوصی سرگرم کار هستند.

آقای ابراهیمی گفت: «جواز کار به زنان در بخش‌های که برای زنان نیاز است و می‌توانند به زنان دیگر ارایه خدمات کنند، توزیع شده است.»

رویا که مسوول یکی کارگاه‌های خیاطی در پایتخت است، می‌گوید این کارگاه را به هدف پشتیبانی از زنانی که سرپرستی خانواده‌های خود را به عهده دارند، ایجاد کرده است.

نزدیک به ۳۰ زن و دختر در این کارگاه سرگرم کار اند.

رویا به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «من با بودجه شخصی خود این کارگاره را ساختم و برای سی خانم کار دادیم. اگر دولت همرایم همکاری کند شاید تعداد این خانم‌ها به ۱۰۰ و ۱۵۰ برسد.»

روبینای پانزده ساله که در این کارگاه لباس‌های افغانی را با دستگاه خیاطی‌ می‌دوزد، می‌گوید که از بهر چالش‌های اقتصادی و کمک به خانواده‌اش در این کارگاه کار می‌کند. روبینا از امارت اسلامی خواستار فراهم‌سازی سهولت‌های بیشتر برای زنان در کشور است.

روبینا از امارت اسلامی خواست: «شش ماه می‌شود که این‌جا کار می‌کنم و از زمینه که برم مساعد شده، زیاد خوشحال هستم. به‌خاطراین کار می‌کنم که خانواده خود را حمایت کرده بتوانم.»

با این حال اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری فعالیت زنان را در بخش‌های گوناگون در رشد اقتصادی خانواده‌ها و فراهم‌سازی زمینه‌های کاری سودمند می‌داند.

خانجان الکوزی عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «برای زنان باید فرصت‌ها مساعد شود، آنان باید در اقتصاد افغانستان هم در تولید و هم در تجارت سهم بگیرند. آنان یک قشر بسیار بزرگ جامعه هستند.»

سلما یوسفزی رییس اتاق تجارت و صنایع زنان گفت: «در ولایت‌هایی که تا دو سال پیش ارتباط هم نداشتیم، امروز شاهد تجارت خانم‌ها هستیم و تقریبا تمامی ولایات حالا سهیم هستند.»

بر بنیاد اطلاعات اتاق تجارت و صنایع زنان، بیش از نُه‌هزار بانو در حال حاضر در سراسر افغانستان در بخش‌های کشاورزی، بهداشت، مال‌داری، صنایع‌دستی و قالین‌بافی با داشتن جواز فعالیت می‌کنند.

توزیع جواز فعالیت برای نزدیک به ۳۰هزار زن

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری فعالیت زنان را در بخش‌های گوناگون در رشد اقتصادی خانواده‌ها و فراهم‌سازی زمینه‌های کاری سودمند می‌داند.

تصویر بندانگشتی

وزارت کار و امور اجتماعی آمار می‌دهد که در سال پار برای نزدیک به ۳۰هزار زن جواز فعالیت توزیع شده است.

به گفته‌ی سمیع‌الله ابراهیمی سخن‌گوی وزارت کار، زنانی که جواز فعالیت دریافت کردند در حال حاضر در بخش‌های گوناگون در اداره‌های دولتی و خصوصی سرگرم کار هستند.

آقای ابراهیمی گفت: «جواز کار به زنان در بخش‌های که برای زنان نیاز است و می‌توانند به زنان دیگر ارایه خدمات کنند، توزیع شده است.»

رویا که مسوول یکی کارگاه‌های خیاطی در پایتخت است، می‌گوید این کارگاه را به هدف پشتیبانی از زنانی که سرپرستی خانواده‌های خود را به عهده دارند، ایجاد کرده است.

نزدیک به ۳۰ زن و دختر در این کارگاه سرگرم کار اند.

رویا به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «من با بودجه شخصی خود این کارگاره را ساختم و برای سی خانم کار دادیم. اگر دولت همرایم همکاری کند شاید تعداد این خانم‌ها به ۱۰۰ و ۱۵۰ برسد.»

روبینای پانزده ساله که در این کارگاه لباس‌های افغانی را با دستگاه خیاطی‌ می‌دوزد، می‌گوید که از بهر چالش‌های اقتصادی و کمک به خانواده‌اش در این کارگاه کار می‌کند. روبینا از امارت اسلامی خواستار فراهم‌سازی سهولت‌های بیشتر برای زنان در کشور است.

روبینا از امارت اسلامی خواست: «شش ماه می‌شود که این‌جا کار می‌کنم و از زمینه که برم مساعد شده، زیاد خوشحال هستم. به‌خاطراین کار می‌کنم که خانواده خود را حمایت کرده بتوانم.»

با این حال اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری فعالیت زنان را در بخش‌های گوناگون در رشد اقتصادی خانواده‌ها و فراهم‌سازی زمینه‌های کاری سودمند می‌داند.

خانجان الکوزی عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «برای زنان باید فرصت‌ها مساعد شود، آنان باید در اقتصاد افغانستان هم در تولید و هم در تجارت سهم بگیرند. آنان یک قشر بسیار بزرگ جامعه هستند.»

سلما یوسفزی رییس اتاق تجارت و صنایع زنان گفت: «در ولایت‌هایی که تا دو سال پیش ارتباط هم نداشتیم، امروز شاهد تجارت خانم‌ها هستیم و تقریبا تمامی ولایات حالا سهیم هستند.»

بر بنیاد اطلاعات اتاق تجارت و صنایع زنان، بیش از نُه‌هزار بانو در حال حاضر در سراسر افغانستان در بخش‌های کشاورزی، بهداشت، مال‌داری، صنایع‌دستی و قالین‌بافی با داشتن جواز فعالیت می‌کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره