Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

چرا میزان صادرات از ایران در ۲۰۲۴ رو به افزایش است؟

آخندزاده عبدالسلام جواد سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت گفته است که افغانستان در سه ماه نخست سال روان میلادی به ارزش ۶۹۵ میلیون دالر با ایران داد و ستد داشته است.

سخن‌گوی این وزارت افزوده که ۱۴ میلیون دالر صادرات و ۶۸۱ میلیون دالر را واردات تشکیل می‌دهد.

اقلام صادراتی کشور به ایران بیشتر پنبه، کنجد، تار نخی، کشمش و ماش بودند و به همین ترتیب انواع مواد سوختی، برق، سمنت و بادنجان رومی از اقلام عمده‌ی وارداتی از ایران هستند.

آخندزاده عبدالسلام جواد گفت: «صادرات و واردات افغانستان به ایران در جریان ربع اول سال ۲۰۲۴ به ارزش ۶۹۵ میلیون دالر می‌باشد که از این میان ۱۴ میلیون دالر صادرات می‌باشد و ۶۸۱ میلیون دالر آن واردات است.»

هم‌زمان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری علت افزایش صادرات ایران به کشور را رجوع برخی از بازرگانان کشور که پیش از این از پاکستان واردات داشتند، اکنون از ایران وارد می‌کنند، خوانده است.

میرویس هوتک رییس هیأت عامل اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری در این باره افزود: «صادرات ایران بیشتر شده، یگانه دلیل‌اش همین است که تاجرانی که مصروف تجارت به پاکستان بودند و واردات بیشتر از پاکستان داشتیم، فعلا به ایران مراجعه کرده‌اند و از طریق ایران ضروریات مردم افغانستان را مرفوع می‌سازند.»

با این حال برخی آگاهان مسایل اقتصادی بر گسترش روابط تجارتی و اقتصادی با تمامی کشورها تاکید کرده و می‌گویند که توسعه روابط و داد و ستد با کشورها به سود افغانستان است.

بندر اسلام قلعه در هرات، بندر ابونصر فراهی در فراه و پل ابریشم در نیمروز از بندرهای رسمی میان افغانستان و ایران اند. افزون بر این، سرمایه‌گذاری روی راه‌آهن خواف - هرات و کارگیری از آن برای انتقال اقلام بازرگانی میان این دو کشور از مهم‌ترین گام‌های مسوولان هر دو کشور برای توسعه تجارت خوانده شده‌اند.

چرا میزان صادرات از ایران در ۲۰۲۴ رو به افزایش است؟

سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت افزوده که ۱۴ میلیون دالر صادرات و ۶۸۱ میلیون دالر را واردات تشکیل می‌دهد.

تصویر بندانگشتی

آخندزاده عبدالسلام جواد سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت گفته است که افغانستان در سه ماه نخست سال روان میلادی به ارزش ۶۹۵ میلیون دالر با ایران داد و ستد داشته است.

سخن‌گوی این وزارت افزوده که ۱۴ میلیون دالر صادرات و ۶۸۱ میلیون دالر را واردات تشکیل می‌دهد.

اقلام صادراتی کشور به ایران بیشتر پنبه، کنجد، تار نخی، کشمش و ماش بودند و به همین ترتیب انواع مواد سوختی، برق، سمنت و بادنجان رومی از اقلام عمده‌ی وارداتی از ایران هستند.

آخندزاده عبدالسلام جواد گفت: «صادرات و واردات افغانستان به ایران در جریان ربع اول سال ۲۰۲۴ به ارزش ۶۹۵ میلیون دالر می‌باشد که از این میان ۱۴ میلیون دالر صادرات می‌باشد و ۶۸۱ میلیون دالر آن واردات است.»

هم‌زمان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری علت افزایش صادرات ایران به کشور را رجوع برخی از بازرگانان کشور که پیش از این از پاکستان واردات داشتند، اکنون از ایران وارد می‌کنند، خوانده است.

میرویس هوتک رییس هیأت عامل اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری در این باره افزود: «صادرات ایران بیشتر شده، یگانه دلیل‌اش همین است که تاجرانی که مصروف تجارت به پاکستان بودند و واردات بیشتر از پاکستان داشتیم، فعلا به ایران مراجعه کرده‌اند و از طریق ایران ضروریات مردم افغانستان را مرفوع می‌سازند.»

با این حال برخی آگاهان مسایل اقتصادی بر گسترش روابط تجارتی و اقتصادی با تمامی کشورها تاکید کرده و می‌گویند که توسعه روابط و داد و ستد با کشورها به سود افغانستان است.

بندر اسلام قلعه در هرات، بندر ابونصر فراهی در فراه و پل ابریشم در نیمروز از بندرهای رسمی میان افغانستان و ایران اند. افزون بر این، سرمایه‌گذاری روی راه‌آهن خواف - هرات و کارگیری از آن برای انتقال اقلام بازرگانی میان این دو کشور از مهم‌ترین گام‌های مسوولان هر دو کشور برای توسعه تجارت خوانده شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره