Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شرکت برشنا: پروژه کاسا یک‌هزار در ماه ثور آغاز خواهد شد

شرکت برشنا می‌گوید در آخرین نشستی که با نمایندگان بانک جهانی و شرکت‌های قراردادی در ترکیه داشته‌اند، فیصله شد که کار پروژه کاسا یک‌هزار در ماه ثور سال روان خورشیدی آغاز شود.

حکمت‌الله میوندی سخن‌گوی این شرکت می‌افزاید که بانک جهانی برای آغاز کار پروژه کاسا یک‌هزار آمادگی دارد.

آقای میوندی در این باره گفت: «آن‌ها پذیرفتند که در ماه ثور سال ۱۴۰۳ کارهای این پروژه را آغاز خواهند کرد.»

پروژه کاسا یک‌هزار از پروژه‌های مهم در انتقال برق از آسیای میانه به جنوب آسیا است.

کار این پروژه در کشورهای قرغیزستان، تاجیکستان و پاکستان تقریبن تکمیل شده؛ اما در افغانستان تا اکنون آغاز نشده است، هرچند بانک جهانی برای آغاز کار عملی آن موافقت کرده است.

پروژه کاسا یک‌هزار در افغانستان از ۳۳ ولسوالی که مربوط ولایت‌های کندز، پنجشیر، بغلان، کاپیسا، کابل، لغمان و ننگرهار است عبور می‌کند که با عملی شدن آن ولایت‌های یاد شده از برق آن بهره‌مند خواهند شد.

ارزش این پروژه ۱.۲ میلیارد دالر است که از این میان ۳۶۰ میلیون دالر هزینه در افغانستان بر می‌دارد که ۲۶۰ میلیون دالر آن در زمان جمهوریت از سوی بانک جهانی پرداخت شده است.

میرشکیب میر آگاه مسایل اقتصادی گفت: «پروژه برق کاسا یک‌هزار برق تاجیکستان و قرقیزستان را از طریق افغانستان به پاکستان که با بحران انرژی دچار است را فراهم می‌سازد و انتقال می‌دهد و بانک جهانی مسوولیت تامین مالی این پروژه را بع عهده گرفت.»

شماری از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که بانک جهانی در کنار پروژه کاسا یک‌هزار برخی از پروژه‌های دیگر را نیز پشتیبانی می‌کرد؛ زیرا به باور آنان از سرگیری فعالیت‌ بانک جهانی در رشد اقتصادی کشور نیز تاثیرگذار است.

عبدالنصیر رشتیا آگاه مسایل اقتصادی گفت: «قبل از تحول سیاسی در افغانستان، بانک جهانی در حدود ۷۵۰۰ پروژه را در افغانستان تمویل می‌کرد که در این پروژه بیش از یک‌صد هزار افغان‌ها مصروف کار بودند. بناء من فکر می‌کنم که اگر بانک جهانی بار دیگر پروژه‌ها را حرکت بدهد، مشکل کلانی که امروز حکومت و مردم افغانستان با او مواجه است بی‌کاری و فقر است، می‌شود که تعداد زیادی از افغان‌ها در این پروژه‌ها مصروف کار شوند.»

طرح پروژه کاسا یک‌هزار در سال ۲۰۰۸ میلادی ریخته شد و در سال ۲۰۱۸ میلادی قراردادها میان کشورهای دخیل به امضاء رسید؛ اما پس از روی‌کارآمدن دوباره امارت اسلامی کار پروژه کاسا یک‌هزار به گونه عملی در افغانستان تا اکنون آغاز نشده است.

شرکت برشنا: پروژه کاسا یک‌هزار در ماه ثور آغاز خواهد شد

حکمت‌الله میوندی سخن‌گوی این شرکت می‌افزاید که بانک جهانی برای آغاز کار پروژه کاسا یک‌هزار آمادگی دارد.

تصویر بندانگشتی

شرکت برشنا می‌گوید در آخرین نشستی که با نمایندگان بانک جهانی و شرکت‌های قراردادی در ترکیه داشته‌اند، فیصله شد که کار پروژه کاسا یک‌هزار در ماه ثور سال روان خورشیدی آغاز شود.

حکمت‌الله میوندی سخن‌گوی این شرکت می‌افزاید که بانک جهانی برای آغاز کار پروژه کاسا یک‌هزار آمادگی دارد.

آقای میوندی در این باره گفت: «آن‌ها پذیرفتند که در ماه ثور سال ۱۴۰۳ کارهای این پروژه را آغاز خواهند کرد.»

پروژه کاسا یک‌هزار از پروژه‌های مهم در انتقال برق از آسیای میانه به جنوب آسیا است.

کار این پروژه در کشورهای قرغیزستان، تاجیکستان و پاکستان تقریبن تکمیل شده؛ اما در افغانستان تا اکنون آغاز نشده است، هرچند بانک جهانی برای آغاز کار عملی آن موافقت کرده است.

پروژه کاسا یک‌هزار در افغانستان از ۳۳ ولسوالی که مربوط ولایت‌های کندز، پنجشیر، بغلان، کاپیسا، کابل، لغمان و ننگرهار است عبور می‌کند که با عملی شدن آن ولایت‌های یاد شده از برق آن بهره‌مند خواهند شد.

ارزش این پروژه ۱.۲ میلیارد دالر است که از این میان ۳۶۰ میلیون دالر هزینه در افغانستان بر می‌دارد که ۲۶۰ میلیون دالر آن در زمان جمهوریت از سوی بانک جهانی پرداخت شده است.

میرشکیب میر آگاه مسایل اقتصادی گفت: «پروژه برق کاسا یک‌هزار برق تاجیکستان و قرقیزستان را از طریق افغانستان به پاکستان که با بحران انرژی دچار است را فراهم می‌سازد و انتقال می‌دهد و بانک جهانی مسوولیت تامین مالی این پروژه را بع عهده گرفت.»

شماری از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که بانک جهانی در کنار پروژه کاسا یک‌هزار برخی از پروژه‌های دیگر را نیز پشتیبانی می‌کرد؛ زیرا به باور آنان از سرگیری فعالیت‌ بانک جهانی در رشد اقتصادی کشور نیز تاثیرگذار است.

عبدالنصیر رشتیا آگاه مسایل اقتصادی گفت: «قبل از تحول سیاسی در افغانستان، بانک جهانی در حدود ۷۵۰۰ پروژه را در افغانستان تمویل می‌کرد که در این پروژه بیش از یک‌صد هزار افغان‌ها مصروف کار بودند. بناء من فکر می‌کنم که اگر بانک جهانی بار دیگر پروژه‌ها را حرکت بدهد، مشکل کلانی که امروز حکومت و مردم افغانستان با او مواجه است بی‌کاری و فقر است، می‌شود که تعداد زیادی از افغان‌ها در این پروژه‌ها مصروف کار شوند.»

طرح پروژه کاسا یک‌هزار در سال ۲۰۰۸ میلادی ریخته شد و در سال ۲۰۱۸ میلادی قراردادها میان کشورهای دخیل به امضاء رسید؛ اما پس از روی‌کارآمدن دوباره امارت اسلامی کار پروژه کاسا یک‌هزار به گونه عملی در افغانستان تا اکنون آغاز نشده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره