تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آغاز آماده‌گی‌ها برای برگزاری دومین نمایشگاۀ بازرگانی در هند

ادارۀ توسعۀ جهانی ایالات متحده امریکا تا دو ماه دیگر دومین نمایشگاه بازرگانی و سرمایه گذاری هند و افغانستان را در شهر ممبیی برگزار می‌کند.

مسؤولان این نهاد، می‌گویند که این بار، افزون بر شرکت‌ها و سرمایه گذاران افغانستان، هند و امریکا، سرمایه گذارانی از کشورهای دیگر جهان نیز در این نمایشگاه شرکت خواهند کرد.

به همین مناسبت، سفارت ایالات متحده امریکا در کابل، روز پنج‌شنبه (۲۱سرطان) نشستی را ازبهر آماده‌گی‌ها و آغاز روند ثبت نام برای این نمایشگاه که قرار است زیر نام «راهی بسوی کامیابی» برگزار شود، راه اندازی کرد.

جان بس، سفیر ایالات متحده در این مراسم، همکاری‌های اقتصادی کشورش را در کنار همکاری‌های امنیتی، برای توسعه و رفاه افغانستان مهم می‌گوید و بر ادامۀ این همکاری‌ها تأکید می‌ورزد: «ما می‌دانیم و می‌خواهیم دنیا این را بداند که در این کشور، بیشتر از خشونت و جنگ‌ها، بسیار چیزهای دیگر استند و ما می‌خواهیم که تمام شما را کمک کنیم تا مطمین سازید که بقیۀ دنیا افغانستان را ازبهر پیچیده‌گی و ظرافت قالین آن، از زیبایی سنگ‌های گران‌بهای آن، سنگ مرمر و دیگر سنگ‌ها و از برای میوه ها، خسته باب و سبزی‌ها مزه دار که از این کشور می‌آیند، بشناسند.»

لورن ستادارد، رییس بخش رشد اقتصادی ادارۀ توسعه جهانی ایالات متحده امریکا که نیز در این برنامه شرکت کرد بود، افزود: «نمایشگاۀ امسال، بخش‌های بهداشت، آموزش و پرورش، انرژی، هوانوردی ملکی، معادن و بخش‌های بسیار دیگر را شامل می‌شود که پارسال تا اندازۀ محدود بود، بنابراین امسال ما یک نمایش بزرگتر داریم.»

دومین نمایشگاۀ «راهی بسوی کامیابی» برای سه روز در ممبیی هند برگزار می‌شود و انتظار می‌رود که در آن، در بیش از دوصد غرفه، فرآورده‌های کشور به نمایش گذاشته شوند.

وزارت خارجه و وزارت صنعت و تجارت، این نمایشگاه را فرصت خوب برای بخش خصوصی کشور می‌گویند.

عادله راز، معیین همکاری های اقتصادی وزارت امور خارجه در این باره گفت: «دولت تعهد دارد که روی پاهای خود بایستیم و خود بسنده باشیم. ما دانسته ایم و اعتراف کرده این که خودبسنده‌گی بدون بخش خصوصی به میان نمی‌آید. پس شما محرکین اصلی برای رشد اقتصادی استند.»

در نخستین نمایشگاه سرمایه گذاری و بازرگانی هند-افغانستان که پارسال در دهلی نو برگزار شده بود، بیش از ۲۴۰شرکت از افغانستان شرکت کرده بودند. آنان انستند به ارزش بیش از ۲۰۰میلیون دالر، پیمان‌هایی را با سرمایه گذاران هندی و امریکایی بیشتر در بخش صادرات قالین و فرآورده‌های کشاورزی به امضا برسانند.

آغاز آماده‌گی‌ها برای برگزاری دومین نمایشگاۀ بازرگانی در هند

سفارت ایالات متحده در افغانستانف از سرمایه گذاران بخش خصوصی کشور می‌خواهد تا با اشتراک در این نمایشگاه، زمینه را برای توسعه کار و بار و نیز برای افزایش صادرات افغانستان فراهم سازند.

تصویر بندانگشتی

ادارۀ توسعۀ جهانی ایالات متحده امریکا تا دو ماه دیگر دومین نمایشگاه بازرگانی و سرمایه گذاری هند و افغانستان را در شهر ممبیی برگزار می‌کند.

مسؤولان این نهاد، می‌گویند که این بار، افزون بر شرکت‌ها و سرمایه گذاران افغانستان، هند و امریکا، سرمایه گذارانی از کشورهای دیگر جهان نیز در این نمایشگاه شرکت خواهند کرد.

به همین مناسبت، سفارت ایالات متحده امریکا در کابل، روز پنج‌شنبه (۲۱سرطان) نشستی را ازبهر آماده‌گی‌ها و آغاز روند ثبت نام برای این نمایشگاه که قرار است زیر نام «راهی بسوی کامیابی» برگزار شود، راه اندازی کرد.

جان بس، سفیر ایالات متحده در این مراسم، همکاری‌های اقتصادی کشورش را در کنار همکاری‌های امنیتی، برای توسعه و رفاه افغانستان مهم می‌گوید و بر ادامۀ این همکاری‌ها تأکید می‌ورزد: «ما می‌دانیم و می‌خواهیم دنیا این را بداند که در این کشور، بیشتر از خشونت و جنگ‌ها، بسیار چیزهای دیگر استند و ما می‌خواهیم که تمام شما را کمک کنیم تا مطمین سازید که بقیۀ دنیا افغانستان را ازبهر پیچیده‌گی و ظرافت قالین آن، از زیبایی سنگ‌های گران‌بهای آن، سنگ مرمر و دیگر سنگ‌ها و از برای میوه ها، خسته باب و سبزی‌ها مزه دار که از این کشور می‌آیند، بشناسند.»

لورن ستادارد، رییس بخش رشد اقتصادی ادارۀ توسعه جهانی ایالات متحده امریکا که نیز در این برنامه شرکت کرد بود، افزود: «نمایشگاۀ امسال، بخش‌های بهداشت، آموزش و پرورش، انرژی، هوانوردی ملکی، معادن و بخش‌های بسیار دیگر را شامل می‌شود که پارسال تا اندازۀ محدود بود، بنابراین امسال ما یک نمایش بزرگتر داریم.»

دومین نمایشگاۀ «راهی بسوی کامیابی» برای سه روز در ممبیی هند برگزار می‌شود و انتظار می‌رود که در آن، در بیش از دوصد غرفه، فرآورده‌های کشور به نمایش گذاشته شوند.

وزارت خارجه و وزارت صنعت و تجارت، این نمایشگاه را فرصت خوب برای بخش خصوصی کشور می‌گویند.

عادله راز، معیین همکاری های اقتصادی وزارت امور خارجه در این باره گفت: «دولت تعهد دارد که روی پاهای خود بایستیم و خود بسنده باشیم. ما دانسته ایم و اعتراف کرده این که خودبسنده‌گی بدون بخش خصوصی به میان نمی‌آید. پس شما محرکین اصلی برای رشد اقتصادی استند.»

در نخستین نمایشگاه سرمایه گذاری و بازرگانی هند-افغانستان که پارسال در دهلی نو برگزار شده بود، بیش از ۲۴۰شرکت از افغانستان شرکت کرده بودند. آنان انستند به ارزش بیش از ۲۰۰میلیون دالر، پیمان‌هایی را با سرمایه گذاران هندی و امریکایی بیشتر در بخش صادرات قالین و فرآورده‌های کشاورزی به امضا برسانند.

هم‌رسانی کنید