تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

افزایش چند برابری حاصلات توت زمینی در ننگرهار

همزمان با فرارسیدن فصل برداشت توت زمینی در ولایت ننگرهار، کشاورزان در این ولایت می‌گویند که حاصلات این میوه امسال چند برابر افزایش دارد. 

فصل برداشت توت زمینی در ننگرهار همزمان شده‌است با شیوع ویروس کرونا و متوقف شدن روند صادرات افغانستان به بیرون از کشور. 

کشاورزان در ننگرهار می‌گویند که بهای هربسته یک کیلویی از توت زمینی را که خودشان آماده می‌کنند صد افغانی در بازارها می‌فروشند.

عبدالرحمان، یکی از این کشاورزان در ولسوالی خوگیانی گفت: «من شانزده سال است که توت زمینی می‌کارم. بازار برای این میوه وجود دارد. پیش از این درامدی زیادی نداشتیم، اما حالا وقتی در بازار می‌رسانیم هر بسته را صد افغانی مب‌فروشیم.»

راحت الله، کشاورز دیگر نیز افزود: «توت زمینی بعد از یک فصل حاصل می‌دهند. در سال اول حاصل نمی‌دهد و‌ در سال دوم و‌ سوم حاصل می‌دهد.»

این کشاورزان می‌گویند که توت زمینی بسیار زود و حتا تا رسیدن به بازار کیفیت اصلی خود را از دست می‌دهد و هرگاه بسته‌های معیاری برای تولیدات شان فراهم شود، درآمد شان بیشتر خواهد شد. 

ریاست زراعت و آب‌یاری ننگرهار می‌گوید که هنوز هم کشت توت زمینی در ننگرهار به‌گونه آزمایشی انجام می‌شود و از ظرفیتی که این ولایت برای تولید توت زمینی دارد به‌گونه کامل بهره برداری نشده‌است. 

انعام‌الله ساپی، رییس زراعت و آب‌یاری ننگرهار گفت: «کشاورزان از کشت توت زمینی راضی استند و‌بازار برای این میوه وجود دارد.»

با افزایش تولید توت زمینی در کشور، بازارهای کشور از توت زمینی وارداتی که بیشتر از پاکستان و ایران وارد می‌شد، خالی شده‌است.

افزایش چند برابری حاصلات توت زمینی در ننگرهار

Thumbnail

همزمان با فرارسیدن فصل برداشت توت زمینی در ولایت ننگرهار، کشاورزان در این ولایت می‌گویند که حاصلات این میوه امسال چند برابر افزایش دارد. 

فصل برداشت توت زمینی در ننگرهار همزمان شده‌است با شیوع ویروس کرونا و متوقف شدن روند صادرات افغانستان به بیرون از کشور. 

کشاورزان در ننگرهار می‌گویند که بهای هربسته یک کیلویی از توت زمینی را که خودشان آماده می‌کنند صد افغانی در بازارها می‌فروشند.

عبدالرحمان، یکی از این کشاورزان در ولسوالی خوگیانی گفت: «من شانزده سال است که توت زمینی می‌کارم. بازار برای این میوه وجود دارد. پیش از این درامدی زیادی نداشتیم، اما حالا وقتی در بازار می‌رسانیم هر بسته را صد افغانی مب‌فروشیم.»

راحت الله، کشاورز دیگر نیز افزود: «توت زمینی بعد از یک فصل حاصل می‌دهند. در سال اول حاصل نمی‌دهد و‌ در سال دوم و‌ سوم حاصل می‌دهد.»

این کشاورزان می‌گویند که توت زمینی بسیار زود و حتا تا رسیدن به بازار کیفیت اصلی خود را از دست می‌دهد و هرگاه بسته‌های معیاری برای تولیدات شان فراهم شود، درآمد شان بیشتر خواهد شد. 

ریاست زراعت و آب‌یاری ننگرهار می‌گوید که هنوز هم کشت توت زمینی در ننگرهار به‌گونه آزمایشی انجام می‌شود و از ظرفیتی که این ولایت برای تولید توت زمینی دارد به‌گونه کامل بهره برداری نشده‌است. 

انعام‌الله ساپی، رییس زراعت و آب‌یاری ننگرهار گفت: «کشاورزان از کشت توت زمینی راضی استند و‌بازار برای این میوه وجود دارد.»

با افزایش تولید توت زمینی در کشور، بازارهای کشور از توت زمینی وارداتی که بیشتر از پاکستان و ایران وارد می‌شد، خالی شده‌است.

هم‌رسانی کنید