تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تأکید ترکمنستان بر راه‌اندازی پروژه‌های بازرگانی در کشورهای خزر

نُخستین نشست اقتصادی کشورهای ساحلی بحیرۀ خزر، چند روز پیش با اشتراک در حدود شصت نمایندۀ خصوصی و دولتی افغانستان در شهرک گردشگری آوازۀ ترکمنستان راه اندازی شد.

شرکت کننده‌گان این نشست بر توسعۀ بازرگانی، ترانزیتی و حمل ونقل میان کشورهای خزر و دیگر کشورهای آسیایی و اروپایی تأکید شد.

در این نشست، هم‌چنان بر ایجاد سهولت‌های بندری، برقی‌سازی سیتم‌های گمرکی در این کشورها نیز تأکید شد.

از این میان، قربان قلی بردی محمددوف، رییس‌جمهور ترکمنستان در این نشست بر راه‌اندازی پروژه‌های بزرگ اقتصادی و توسعۀ بازرگانی میان کشورهای خزر و کشورهای جنوب آسیا تأکید کرد.

او افزود: «حوزۀ بحیرۀ خزر، تنها یک فرصت بازرگانی، ترانزیتی و حمل ونقل نیست؛ بل این حوزه غنی از منابع بزرگ هایدورکاربن‌ها است و این حوزه تنها به پنج کشورساحلی خلاصه نمی‌شود بل نقش کشورهای دیگر در توسعه بازرگانی و روابط اقتصادی نیز بسیار مهم است.»

دمتیری میدویدووف، نخست‌‎وزیر روسیه نیز افزود: «حوزۀ خزر، باید برای همه کشورهای منطقه مهم باشد و در این‌جا شماری از کشورهای دیگر نیز مهم استند که باید در رونق دادن کاروبار و بازرگانی در این حوزه، سهیم باشند.»

در این میان، اسحاق جهانگیر، معاون رییس‌جمهور ایران نیز بر همیت بازرگانی و ترانزیتی حوزه کشورهای خزر در آسیا و امنیت و ثبات در این حوزه تأکید کرد.

کشورهای حوزۀ خزر شامل ترکمنستان، روسیه، ایران، قزاقستان و آزربایجان هستند. اما به علت این‌که شماری زیادی از پروژه‌های توسعه‌یی این حوزه با کشورهای همسایه مانند ازبیکستان، ترکیه و افغانستان پیوند دارند، تلاش می‌شود که این کشورها هم نقش مهمی در  بخش توسعه‌یی با این حوزه داشته باشند.

تأکید ترکمنستان بر راه‌اندازی پروژه‌های بازرگانی در کشورهای خزر

کشورهای حوزۀ خزر شامل ترکمنستان، روسیه، ایران، قزاقستان و آزربایجان هستند.

تصویر بندانگشتی

نُخستین نشست اقتصادی کشورهای ساحلی بحیرۀ خزر، چند روز پیش با اشتراک در حدود شصت نمایندۀ خصوصی و دولتی افغانستان در شهرک گردشگری آوازۀ ترکمنستان راه اندازی شد.

شرکت کننده‌گان این نشست بر توسعۀ بازرگانی، ترانزیتی و حمل ونقل میان کشورهای خزر و دیگر کشورهای آسیایی و اروپایی تأکید شد.

در این نشست، هم‌چنان بر ایجاد سهولت‌های بندری، برقی‌سازی سیتم‌های گمرکی در این کشورها نیز تأکید شد.

از این میان، قربان قلی بردی محمددوف، رییس‌جمهور ترکمنستان در این نشست بر راه‌اندازی پروژه‌های بزرگ اقتصادی و توسعۀ بازرگانی میان کشورهای خزر و کشورهای جنوب آسیا تأکید کرد.

او افزود: «حوزۀ بحیرۀ خزر، تنها یک فرصت بازرگانی، ترانزیتی و حمل ونقل نیست؛ بل این حوزه غنی از منابع بزرگ هایدورکاربن‌ها است و این حوزه تنها به پنج کشورساحلی خلاصه نمی‌شود بل نقش کشورهای دیگر در توسعه بازرگانی و روابط اقتصادی نیز بسیار مهم است.»

دمتیری میدویدووف، نخست‌‎وزیر روسیه نیز افزود: «حوزۀ خزر، باید برای همه کشورهای منطقه مهم باشد و در این‌جا شماری از کشورهای دیگر نیز مهم استند که باید در رونق دادن کاروبار و بازرگانی در این حوزه، سهیم باشند.»

در این میان، اسحاق جهانگیر، معاون رییس‌جمهور ایران نیز بر همیت بازرگانی و ترانزیتی حوزه کشورهای خزر در آسیا و امنیت و ثبات در این حوزه تأکید کرد.

کشورهای حوزۀ خزر شامل ترکمنستان، روسیه، ایران، قزاقستان و آزربایجان هستند. اما به علت این‌که شماری زیادی از پروژه‌های توسعه‌یی این حوزه با کشورهای همسایه مانند ازبیکستان، ترکیه و افغانستان پیوند دارند، تلاش می‌شود که این کشورها هم نقش مهمی در  بخش توسعه‌یی با این حوزه داشته باشند.

هم‌رسانی کنید