Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سال نو میلادی و آغاز روند عملی‌سازی پروژه‌های بزرگ منطقه‌یی

کاسا یک‌هزار و پروژۀ تاپی که هردو از بخش‌های ناامن کشور می‌گذرند، از جملۀ این پروژه‌ها استند.

وزارت امور داخله می‌گوید که برای تأمین امنیت این پروژه‌ها، باهم با نهادهای دیگر کار می‌کند و برنامه‌هایی در این زمینه را، طرح ریزی کرده‌است.

کاسا یک‌هزار درکنار پروژه‌های دیگر چون ساخت بخش پایانی جاده حلقه‌یی کشور و بند مچلغو از پروژه‌هایی است که کارهای عملی آن با گرم‌شدن هوا آغاز خواهد شد و رییس‌جمهور در شورای عالی اقتصادی تأکید کرده‌است که تأمین امنیت پروژه‌ها شامل برنامه امنیتی می‌شوند.

وزارت امور داخله از آماده‌گی‌ها برای تأمین امنیت پروژه‌ها سخن می‌زند و می‌گوید در همکاری با دیگر نهادها برنامه‌هایی جدی را، روی دست گرفته‌است.

نصرت رحیمی، معاون سخن‌گوی وزارت امور داخله، گفت: «پروژه‌هایی‌که وجود دارند، تیم مشترک در این بخش با ارگان‌های ذیربط وجود دارد. وزارت امور داخله برای تأمین امنیت آنها با وزارت‌خانه‌های مربوطه کار می‌کند و برای بهبود امنیت این پروژه‌های مهم، تصامیم جدی اتخاذ شده‌اند.»

ازسویی‌هم، قرار است تا یک ماه دیگر کارهای عملی پروژۀ تاپی در هرات آغاز شوند. بخش‌هایی از مسیر این پروژه نیز ناامن استند.

وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که درکنار نیروهای امنیتی، این وزارت تلاش کرده‌است تا با آگهی‌دهی به مردم و جلب پشتیبانی آنان زمینه‌ها را برای عملی‌سازی این پروژه فراهم سازد.

عبدالقدیر مطفی، سخن‌گوی وزارت معادن و پترولیم، گفت: «هدف از آگهی‌دهی عامه این بود که ما مردم افغانستان را از اهمیت این پروژه بزرگ اقتصاد آگاه کنیم. ما در هرات، کندهار، هلمند، نیمروز، فراه و تمامی آن بخش‌هایی که پایپ لاین تاپی از آنها می‌گذرد، با متنفذین، علما و جوانان نشست‌های آگهی‌دهی را برگزار کردیم.»

این در حالی‌ست که شماری از مقام‌های حکومتی پیش از این ناامنی‌ها را یکی از چالش‌ها فراراه عملی‌سازی پروژه‌ها و هزینه‌شدن بودجه توسعه‌یی گفته‌اند. ناامنی‌هایی‌که حتا در مواردی از عملی‌کننده‌گان پروژه‌ها، قربانی گرفته‌است.

سال نو میلادی و آغاز روند عملی‌سازی پروژه‌های بزرگ منطقه‌یی

سال ۲۰۱۸میلادی، سال آغاز روند عملی‌سازی شماری از پروژه‌های بزرگ منطقه‌یی است.

Thumbnail

کاسا یک‌هزار و پروژۀ تاپی که هردو از بخش‌های ناامن کشور می‌گذرند، از جملۀ این پروژه‌ها استند.

وزارت امور داخله می‌گوید که برای تأمین امنیت این پروژه‌ها، باهم با نهادهای دیگر کار می‌کند و برنامه‌هایی در این زمینه را، طرح ریزی کرده‌است.

کاسا یک‌هزار درکنار پروژه‌های دیگر چون ساخت بخش پایانی جاده حلقه‌یی کشور و بند مچلغو از پروژه‌هایی است که کارهای عملی آن با گرم‌شدن هوا آغاز خواهد شد و رییس‌جمهور در شورای عالی اقتصادی تأکید کرده‌است که تأمین امنیت پروژه‌ها شامل برنامه امنیتی می‌شوند.

وزارت امور داخله از آماده‌گی‌ها برای تأمین امنیت پروژه‌ها سخن می‌زند و می‌گوید در همکاری با دیگر نهادها برنامه‌هایی جدی را، روی دست گرفته‌است.

نصرت رحیمی، معاون سخن‌گوی وزارت امور داخله، گفت: «پروژه‌هایی‌که وجود دارند، تیم مشترک در این بخش با ارگان‌های ذیربط وجود دارد. وزارت امور داخله برای تأمین امنیت آنها با وزارت‌خانه‌های مربوطه کار می‌کند و برای بهبود امنیت این پروژه‌های مهم، تصامیم جدی اتخاذ شده‌اند.»

ازسویی‌هم، قرار است تا یک ماه دیگر کارهای عملی پروژۀ تاپی در هرات آغاز شوند. بخش‌هایی از مسیر این پروژه نیز ناامن استند.

وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که درکنار نیروهای امنیتی، این وزارت تلاش کرده‌است تا با آگهی‌دهی به مردم و جلب پشتیبانی آنان زمینه‌ها را برای عملی‌سازی این پروژه فراهم سازد.

عبدالقدیر مطفی، سخن‌گوی وزارت معادن و پترولیم، گفت: «هدف از آگهی‌دهی عامه این بود که ما مردم افغانستان را از اهمیت این پروژه بزرگ اقتصاد آگاه کنیم. ما در هرات، کندهار، هلمند، نیمروز، فراه و تمامی آن بخش‌هایی که پایپ لاین تاپی از آنها می‌گذرد، با متنفذین، علما و جوانان نشست‌های آگهی‌دهی را برگزار کردیم.»

این در حالی‌ست که شماری از مقام‌های حکومتی پیش از این ناامنی‌ها را یکی از چالش‌ها فراراه عملی‌سازی پروژه‌ها و هزینه‌شدن بودجه توسعه‌یی گفته‌اند. ناامنی‌هایی‌که حتا در مواردی از عملی‌کننده‌گان پروژه‌ها، قربانی گرفته‌است.

هم‌رسانی کنید