تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

صادرات دو درصدی به چین، ایران و ترکمنستان با واردات ۹۸درصدی

آمارهای وزارت صنعت و تجارت، نشان می‌دهند که در سال گذشته، افغانستان ۹۸درصد کالا از چین، ایران و ترکمنستان وارد کرده‌است و در مقابل تنها دو درصد به این کشورها صادرات داشته‌است.

بربنیاد آمارهای این وزارت، افغانستان در سال گذشته به ارزش بیش از یک میلیارد دالر کالا از چین وارد کرده‌است، در حالی‌که تنها به ارزش ۲۸میلیون دالر کالا به این کشور صادر کرده‌است.

به همین ترتیب، در سال گذشته، افغانستان به ارزش بیش از یک میلیارد دالر کالا از ایران وارد کرده‌است که در مقابل تنها در حدود ۲۵میلیون دالر کالا به این کشور صادر کرده‌است.

در این سال، به ارزش بیش از ۳۸۰ میلیون دالر کالا از ترکمنستان به افغانستان وارد شده‌است، در حالی‌که افغانستان تنها توانسته به ارزش یک میلیون دالر کالا به این کشور صادر کند.

سمیر رسا، سخن‌‎گوی وزارت صنعت و تجارت در این باره گفت: «ما اگر پنج کشور در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ را محاسبه کنیم، این کشورها [چین، ایران و ترکمنستان] صادرات بیشتر به افغانستان [داشته‌اند]. در سال ۲۰۱۸ افغانستان نیز توانسته‌است که صادراتش را به شماری از این کشورها افزایش دهد.«

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری نیز می‌‎پذیرد که هم‌اکنون افغانستان در ۸۰ درصد بازرگانی با شریکانش، توازن ندارد.

محمد یونس مهمند، معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «حکومت باید برنامه‌های لازم را برای تعویض واردات روی دست گیرد، تا ما بتوانیم در سال‌های آینده از میزان صادرات بیشتر بگویم و واردات ما کاهش یابند. با این حال، می‌توانیم بگویم که کسر بیلانس بازرگانی مان بهبود خواهد یافت.»

بربنیاد آمارهای داده شده، افغانستان در سال گذشته به ارزش بیش از ۸۰۰ میلیون دالر کالا به خارج صادر کرده‌است، اما در مقابل به ارزش بیش از هفت میلیارد دالر کالا از بیرون وارد کرده‌است.

صادرات دو درصدی به چین، ایران و ترکمنستان با واردات ۹۸درصدی

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌‎پذیرد که هم‌اکنون افغانستان در ۸۰ درصد بازرگانی با شریکانش، توازن ندارد.

Thumbnail

آمارهای وزارت صنعت و تجارت، نشان می‌دهند که در سال گذشته، افغانستان ۹۸درصد کالا از چین، ایران و ترکمنستان وارد کرده‌است و در مقابل تنها دو درصد به این کشورها صادرات داشته‌است.

بربنیاد آمارهای این وزارت، افغانستان در سال گذشته به ارزش بیش از یک میلیارد دالر کالا از چین وارد کرده‌است، در حالی‌که تنها به ارزش ۲۸میلیون دالر کالا به این کشور صادر کرده‌است.

به همین ترتیب، در سال گذشته، افغانستان به ارزش بیش از یک میلیارد دالر کالا از ایران وارد کرده‌است که در مقابل تنها در حدود ۲۵میلیون دالر کالا به این کشور صادر کرده‌است.

در این سال، به ارزش بیش از ۳۸۰ میلیون دالر کالا از ترکمنستان به افغانستان وارد شده‌است، در حالی‌که افغانستان تنها توانسته به ارزش یک میلیون دالر کالا به این کشور صادر کند.

سمیر رسا، سخن‌‎گوی وزارت صنعت و تجارت در این باره گفت: «ما اگر پنج کشور در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ را محاسبه کنیم، این کشورها [چین، ایران و ترکمنستان] صادرات بیشتر به افغانستان [داشته‌اند]. در سال ۲۰۱۸ افغانستان نیز توانسته‌است که صادراتش را به شماری از این کشورها افزایش دهد.«

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری نیز می‌‎پذیرد که هم‌اکنون افغانستان در ۸۰ درصد بازرگانی با شریکانش، توازن ندارد.

محمد یونس مهمند، معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «حکومت باید برنامه‌های لازم را برای تعویض واردات روی دست گیرد، تا ما بتوانیم در سال‌های آینده از میزان صادرات بیشتر بگویم و واردات ما کاهش یابند. با این حال، می‌توانیم بگویم که کسر بیلانس بازرگانی مان بهبود خواهد یافت.»

بربنیاد آمارهای داده شده، افغانستان در سال گذشته به ارزش بیش از ۸۰۰ میلیون دالر کالا به خارج صادر کرده‌است، اما در مقابل به ارزش بیش از هفت میلیارد دالر کالا از بیرون وارد کرده‌است.

هم‌رسانی کنید