تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

پیوستن یکی‌دیگراز شرکت‌های ترکی‌ به بازار هوانوردی کشور

اداره مستقل هوانوردی ملکی، می‌گوید که شورای عالی اقتصادی آغاز پروازهای شرکت اتلس گلوبل را به افغانستان، منظور کرده‌است.
 
سخن‌گوی این اداره می‌گوید که اتلس گلوبل، شرکت ترکی و با اعتبار جهانی است و ورود این شرکت به بازار هوانوردی افغانستان، سودمندی‌هایی را به مسافران به‌ویژه در بخش کاهش هزینه‌های پرواز درپی خواهد داشت.

قاسم رحیمی، سخن‌گوی اداره مستقل هوانوردی ملکی، در این باره  گفت: «این درخواست مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام در شورای عالی اقتصادی دولت افغانستان، منظور شد. شرکت اتلس گلوبل، هفته چهار پرواز از اداره هوانوردی ملکی افغانستان تقاضا کرده‌است، اما بر مبنای موافقت‌نامه‌یی‌که ما با ترکیه داریم، در مجموع ۲۸ پرواز میان افغانستان و ترکیه درنظر گرفته شده‌است.»
 
این اداره می‌افزاید که پروازهای شرکت «اتلس گلوبل» در کنار «ترکیش ایرلاینس» و دوشرکت داخلی‌که در حال حاضر به ترکیه پروازهایی دارند، رقابت را بیشتر و خدمات را بهتر خواهد ساخت. 
 
از سوی‌هم، شماری‌از آگاهان امور اقتصادی از حکومت می‌خواهند که در برابر شرکت‌های جهانی، از شرکت‌های داخلی پشتیبانی کند و نگذارد سرمایه‌گذاری‌های داخلی ورشکست شوند.
 
محمدعلی مشعل، آگاه امور اقتصادی، در این باره گفت: «این پیام‌آورندۀ دوخبر است: خبر مثبت، این‌که افغانستان توانسته‌است یکی‌از شرکت‌های بین‌المللی را به‌عنوان سرمایه‌گذاری خارجی در افغانستان جذب کند، و خبر بعد، این است که افغانستان نتوانسته‌است که کمپنی‌های داخلی را در افغانستان حمایت کند و بالاخره منجر به این شد که آن‌ها به سقوط مواجه شوند.»    
 
اتلس گلوبل، از شرکت‌های بزرگ هوانوردی ترکیه است که در سال ۲۰۰۱میلادی ایجاد شده‌است و در حال حاضر پروازهایش به ۳۶ کشور جهان انجام می‌شوند.

بازرگانی

پیوستن یکی‌دیگراز شرکت‌های ترکی‌ به بازار هوانوردی کشور

پس‌از «ترکیش ایرلاینس»، دومین شرکت هوانوردی ترکی نیز به بازار هوانوردی افغانستان پیوست.

تصویر بندانگشتی

اداره مستقل هوانوردی ملکی، می‌گوید که شورای عالی اقتصادی آغاز پروازهای شرکت اتلس گلوبل را به افغانستان، منظور کرده‌است.
 
سخن‌گوی این اداره می‌گوید که اتلس گلوبل، شرکت ترکی و با اعتبار جهانی است و ورود این شرکت به بازار هوانوردی افغانستان، سودمندی‌هایی را به مسافران به‌ویژه در بخش کاهش هزینه‌های پرواز درپی خواهد داشت.

قاسم رحیمی، سخن‌گوی اداره مستقل هوانوردی ملکی، در این باره  گفت: «این درخواست مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام در شورای عالی اقتصادی دولت افغانستان، منظور شد. شرکت اتلس گلوبل، هفته چهار پرواز از اداره هوانوردی ملکی افغانستان تقاضا کرده‌است، اما بر مبنای موافقت‌نامه‌یی‌که ما با ترکیه داریم، در مجموع ۲۸ پرواز میان افغانستان و ترکیه درنظر گرفته شده‌است.»
 
این اداره می‌افزاید که پروازهای شرکت «اتلس گلوبل» در کنار «ترکیش ایرلاینس» و دوشرکت داخلی‌که در حال حاضر به ترکیه پروازهایی دارند، رقابت را بیشتر و خدمات را بهتر خواهد ساخت. 
 
از سوی‌هم، شماری‌از آگاهان امور اقتصادی از حکومت می‌خواهند که در برابر شرکت‌های جهانی، از شرکت‌های داخلی پشتیبانی کند و نگذارد سرمایه‌گذاری‌های داخلی ورشکست شوند.
 
محمدعلی مشعل، آگاه امور اقتصادی، در این باره گفت: «این پیام‌آورندۀ دوخبر است: خبر مثبت، این‌که افغانستان توانسته‌است یکی‌از شرکت‌های بین‌المللی را به‌عنوان سرمایه‌گذاری خارجی در افغانستان جذب کند، و خبر بعد، این است که افغانستان نتوانسته‌است که کمپنی‌های داخلی را در افغانستان حمایت کند و بالاخره منجر به این شد که آن‌ها به سقوط مواجه شوند.»    
 
اتلس گلوبل، از شرکت‌های بزرگ هوانوردی ترکیه است که در سال ۲۰۰۱میلادی ایجاد شده‌است و در حال حاضر پروازهایش به ۳۶ کشور جهان انجام می‌شوند.

هم‌رسانی کنید