تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

کشورهای عضو راه لاجورد برای حل مشکلات این راه نشستی برگزار میکنند

وزارت ترانسپورت می‌گوید که قرار است در آینده‌های نزدیک، نشست نماینده‌گان کشورهای شامل راه لاجورد برگزار شود.

مسؤولان این وزارت، می‌گویند که در این نشست، در بارۀ مشکلاتی که در این راه وجود دارند، گفت‌وگو خواهد شد.

این درحالی است که پس از رسیدن نخستین محمولۀ آزمایشی کالاهای افغانستان از راه لاجورد به ترکیه، گزارش‌هایی مبنی بر موجودیت مشکلات در این مسیر نشر شدند.

حمیدالله تهماسی، وزیر ترانسپورت می‌گوید: «مشکلات وجود داشته‌اند، به همین هدف، ما تلاش داریم که در نشست آینده میان نماینده‌گان کشورهای شامل این راه، حل شوند.»

در همین حال، وزارت صنعت و تجارت، می‌گوید که برای آغاز حمل و نقل کالاهای بازرگانی از راه لاجورد به اروپا، آماده‌گی‌ها گرفته شده‌اند.

مسؤولان این وزارت، می‌گویند که راه لاجورد بدیل مناسب برای راه بندرکراچی است.

یحیا اخلاقی، رییس تسهیل ترانزیتی وزارت صنعت و تجارت گفت: «هدف این است که انتقال کالاها میان کشورهای شامل این راه و فراتر از آن‌ها به اروپا برسند.»

همزمان با این، اتاق تجارت بین‌المللی می‌گوید که برای توسعه روابط بازرگانی و ترانزیتی با جهان، حکومت باید تمام گزینه‌های ترانزیتی و بازرگانی را در منطقه بکار گیرد.

عبدالقدیر بهمن، رییس هیئت عامل اتاق تجارت بین‌المللی در افغانستان بیان داشت: «تمام راه‌ها برای ترانزیت و تجارت ما مهم اند؛ برای کشورهای محاط به خشکه نیاز است که تمام راه‌ها باز شوند و هر راه مزایای خود شان را دارند.»

راه لاجورد، از مرزهای شمال غربی افغانستان آغاز و با گذشتن از بندر ترکمن باشی، شهر باکوی آذربایجان، منطقۀ تفلیس گرجستان و استانبول ترکیه در نهایت به مرزهای اروپا می‌رسد.

این پروژه، یکی از طرح‌های مهم توسعۀ بازرگانی در افغانستان و منطقه گفته می‌شود که بربنیاد آن، کالاهای افغانستان از راه مصون در وقت کم و با هزینه‌های مناسب به اروپا خواهند رسید.

بازرگانی

کشورهای عضو راه لاجورد برای حل مشکلات این راه نشستی برگزار میکنند

راه لاجورد، از مرزهای شمال غربی افغانستان آغاز و با گذشتن از بندر ترکمن باشی، شهر باکوی آذربایجان، منطقۀ تفلیس گرجستان و استانبول ترکیه در نهایت به مرزهای اروپا می‌رسد.

تصویر بندانگشتی

وزارت ترانسپورت می‌گوید که قرار است در آینده‌های نزدیک، نشست نماینده‌گان کشورهای شامل راه لاجورد برگزار شود.

مسؤولان این وزارت، می‌گویند که در این نشست، در بارۀ مشکلاتی که در این راه وجود دارند، گفت‌وگو خواهد شد.

این درحالی است که پس از رسیدن نخستین محمولۀ آزمایشی کالاهای افغانستان از راه لاجورد به ترکیه، گزارش‌هایی مبنی بر موجودیت مشکلات در این مسیر نشر شدند.

حمیدالله تهماسی، وزیر ترانسپورت می‌گوید: «مشکلات وجود داشته‌اند، به همین هدف، ما تلاش داریم که در نشست آینده میان نماینده‌گان کشورهای شامل این راه، حل شوند.»

در همین حال، وزارت صنعت و تجارت، می‌گوید که برای آغاز حمل و نقل کالاهای بازرگانی از راه لاجورد به اروپا، آماده‌گی‌ها گرفته شده‌اند.

مسؤولان این وزارت، می‌گویند که راه لاجورد بدیل مناسب برای راه بندرکراچی است.

یحیا اخلاقی، رییس تسهیل ترانزیتی وزارت صنعت و تجارت گفت: «هدف این است که انتقال کالاها میان کشورهای شامل این راه و فراتر از آن‌ها به اروپا برسند.»

همزمان با این، اتاق تجارت بین‌المللی می‌گوید که برای توسعه روابط بازرگانی و ترانزیتی با جهان، حکومت باید تمام گزینه‌های ترانزیتی و بازرگانی را در منطقه بکار گیرد.

عبدالقدیر بهمن، رییس هیئت عامل اتاق تجارت بین‌المللی در افغانستان بیان داشت: «تمام راه‌ها برای ترانزیت و تجارت ما مهم اند؛ برای کشورهای محاط به خشکه نیاز است که تمام راه‌ها باز شوند و هر راه مزایای خود شان را دارند.»

راه لاجورد، از مرزهای شمال غربی افغانستان آغاز و با گذشتن از بندر ترکمن باشی، شهر باکوی آذربایجان، منطقۀ تفلیس گرجستان و استانبول ترکیه در نهایت به مرزهای اروپا می‌رسد.

این پروژه، یکی از طرح‌های مهم توسعۀ بازرگانی در افغانستان و منطقه گفته می‌شود که بربنیاد آن، کالاهای افغانستان از راه مصون در وقت کم و با هزینه‌های مناسب به اروپا خواهند رسید.

هم‌رسانی کنید