تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بسته ماندن ۱۵ مرکز ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان در ولایت کاپیسا

در حالی‌که کمتر از  ۱۴روز به پایان آخرین مرحلۀ ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان (ثبت نام‌ها در روستاها) در کشور مانده است، شماری از مرکزهای ثبت نام‌ها در روستاها هنوز باز نشده‌اند.
 
رییس دفتر ولایتی کمسیون انتخابات ولایت کاپیسا، می‌گوید که پانزده مرکز ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان در روستاهای ولسوالی‌های نجراب، تگاب و اله سای این ولایت - که پرجمعیت نیز استند - به دلیل حضور گستردۀ جنگجویان طالبان، بسته مانده‌اند. 

عبدالرحمن فرید، در این باره گفت: «در ولسوالی نجراب دو مرکز، در تگاب هفت مرکز و در اله سای شش مرکز باز نمی‌شوند.» 
 
در همین حال، شورای ولایتی کاپیسا، بسته ماندن این مرکزها را نگران کننده می‌داند و می‌گوید که در این وضعیت شمار زیادی از باشنده گان این ولایت از اشتراک در روند انتخابات محروم خواهند ماند. 
 
با این همه،  محمد رزاق یعقوبی، فرمانده پولیس ولایت کاپیسا می‌گوید تلاش‌ها برای گشایش این مرکزها ادامه دارند: «برنامه‌های عملیاتی راه اندازی شده اند و اگر بتوانیم تمام مرکزها را باز کنیم و اگر نشد، ۵۰فیصد این مرکزها را باز خواهیم کرد.» 
 
مسؤولان دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات ولایت کاپیسا، می‌افزاید که تا کنون بیش از ۸۰هزار تن برای اشتراک در انتخابات‌های پیش‌رو ثبت نام کرده اند. از این میان، نزدیک به ۳۰هزار تن آنان زنان و ده هزار تن دیگر کوچیان استند.

بسته ماندن ۱۵ مرکز ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان در ولایت کاپیسا

دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در کاپیسا از نیروهای امنیتی می‌خواهد تهدیدها در برابر این مرکزها در این ولایت را برطرف کنند.  

تصویر بندانگشتی

در حالی‌که کمتر از  ۱۴روز به پایان آخرین مرحلۀ ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان (ثبت نام‌ها در روستاها) در کشور مانده است، شماری از مرکزهای ثبت نام‌ها در روستاها هنوز باز نشده‌اند.
 
رییس دفتر ولایتی کمسیون انتخابات ولایت کاپیسا، می‌گوید که پانزده مرکز ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان در روستاهای ولسوالی‌های نجراب، تگاب و اله سای این ولایت - که پرجمعیت نیز استند - به دلیل حضور گستردۀ جنگجویان طالبان، بسته مانده‌اند. 

عبدالرحمن فرید، در این باره گفت: «در ولسوالی نجراب دو مرکز، در تگاب هفت مرکز و در اله سای شش مرکز باز نمی‌شوند.» 
 
در همین حال، شورای ولایتی کاپیسا، بسته ماندن این مرکزها را نگران کننده می‌داند و می‌گوید که در این وضعیت شمار زیادی از باشنده گان این ولایت از اشتراک در روند انتخابات محروم خواهند ماند. 
 
با این همه،  محمد رزاق یعقوبی، فرمانده پولیس ولایت کاپیسا می‌گوید تلاش‌ها برای گشایش این مرکزها ادامه دارند: «برنامه‌های عملیاتی راه اندازی شده اند و اگر بتوانیم تمام مرکزها را باز کنیم و اگر نشد، ۵۰فیصد این مرکزها را باز خواهیم کرد.» 
 
مسؤولان دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات ولایت کاپیسا، می‌افزاید که تا کنون بیش از ۸۰هزار تن برای اشتراک در انتخابات‌های پیش‌رو ثبت نام کرده اند. از این میان، نزدیک به ۳۰هزار تن آنان زنان و ده هزار تن دیگر کوچیان استند.

هم‌رسانی کنید