تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۸

جابه‌جایی مواد انتخاباتی در پکتیا برخلاف کارشیوۀ کمیسیون انتخابات

بربنیاد کارشیوۀ کمیسیون مستقل انتخابات، مواد انتخاباتی یک مرکز ثبت به مرکزهای دیگر انتقال داده نمی‌شوند، اما سندهایی که به طلوع نیوز رسیده اند نشان می‌دهند که مسؤول کمیسیون انتخابات در ولایت پکتیا، کتاب‌های ثبت نام‌ها را از چندین مرکز به دفتر مرکزی این کمیسیون انتقال داده است.

در برخی دیگر از این سندها دیده می‎شود که یک تن به جای چندین ثبت نام شده، امضا کرده است.

بربنیاد این سندها، نورالدین فطرت، سرپرست دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت پکتیا در پاسخ به نگرانی مسؤولان مرکزهای ثبت نام‌ها در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا در بارۀ انتقال کتاب‌های ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان به دفتر مرکزی این ولایت، می‌گوید که مسأولیت این کار را خودش بر عهده خواهد گرفت.

این سندها، نشان می‌دهند که نُه کتاب از مسجد داد گل، مکتب سپری، مکتب دره و مکتب بنوزی به دفتر مرکزی کمیسیون انتقال شده بودند.

جمال الدین آصف خیل، باشندۀ ولایت پکتیا می‌گوید: «ما از بخش‌‎های گوناگون اسناد داریم که در ولسوالی آریوب افراد کمیسیون شب هنگام به نفع وکیلان برچسب‌ها را بر شناس‌نامه‌ها نصب کردند. حتا شبانه دو و دونیم هزار برچسب را در خانه‌ها نصب کردند و تقلب ادامه دارد و در این تقلب‌ها کارمندان کمیسیون به گونه مستقیم دست دارند.»

دبیر کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که بربنیاد کار شیوۀ این کمیسیون، هیچ کس حق انتقال کتاب‎های ثبت نام‎های رأی دهنده‌گان را از یک مرکز به مرکز دیگر ندارد.

سید حفیظ الله هاشمی، می‌افزاید که این کار غیرقانونی است و بررسی خواهد شد: «یک ادعا مطرح شده نه تنها از پکتیا بل از ولایت‌های دیگر هم مطرح شده، اما تا حال مستند سازی کسی نکرده این مساله را اگر همچو مواردی باشد کمییسون به آن رسیده‌گی می‌کند.»
 

در همین حال، نهادهای ناظر بر روند انتخابات، می‎گویند که این نهاد، گزارش‌هایی هم در دست دارند که صندوق‌های مواد ثبت نام‌های رأی دهنده گان به بخش‌های نامعلوم انتقال داده می‌شوند.

یوسف رشید، رییس اجراییۀ فیفا می‎افزاید: «در قسمت فساد و اقدامات به تقلب گزارش‌هایش را ما داشتیم بحث اعمال نفوذ و ثبت نام نیابتی وجود داشته.»

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که نزدیک به نُه میلیون تن در سراسر کشور ثبت نام کرده اند و احتمال دارد ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان در بخش‌هایی از کشور که مواد ثبت نام پس از پنجم ماه سرطان رسیده است، ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان تمدید گردد.

انتخابات ۹۸

جابه‌جایی مواد انتخاباتی در پکتیا برخلاف کارشیوۀ کمیسیون انتخابات

کمیسیون مستقل انتخابات، انتقال کتاب‌های یک مرکز را به مرکز دیگر غیرقانونی می‌داند و می‌گوید که موضوع بررسی خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

بربنیاد کارشیوۀ کمیسیون مستقل انتخابات، مواد انتخاباتی یک مرکز ثبت به مرکزهای دیگر انتقال داده نمی‌شوند، اما سندهایی که به طلوع نیوز رسیده اند نشان می‌دهند که مسؤول کمیسیون انتخابات در ولایت پکتیا، کتاب‌های ثبت نام‌ها را از چندین مرکز به دفتر مرکزی این کمیسیون انتقال داده است.

در برخی دیگر از این سندها دیده می‎شود که یک تن به جای چندین ثبت نام شده، امضا کرده است.

بربنیاد این سندها، نورالدین فطرت، سرپرست دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت پکتیا در پاسخ به نگرانی مسؤولان مرکزهای ثبت نام‌ها در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا در بارۀ انتقال کتاب‌های ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان به دفتر مرکزی این ولایت، می‌گوید که مسأولیت این کار را خودش بر عهده خواهد گرفت.

این سندها، نشان می‌دهند که نُه کتاب از مسجد داد گل، مکتب سپری، مکتب دره و مکتب بنوزی به دفتر مرکزی کمیسیون انتقال شده بودند.

جمال الدین آصف خیل، باشندۀ ولایت پکتیا می‌گوید: «ما از بخش‌‎های گوناگون اسناد داریم که در ولسوالی آریوب افراد کمیسیون شب هنگام به نفع وکیلان برچسب‌ها را بر شناس‌نامه‌ها نصب کردند. حتا شبانه دو و دونیم هزار برچسب را در خانه‌ها نصب کردند و تقلب ادامه دارد و در این تقلب‌ها کارمندان کمیسیون به گونه مستقیم دست دارند.»

دبیر کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که بربنیاد کار شیوۀ این کمیسیون، هیچ کس حق انتقال کتاب‎های ثبت نام‎های رأی دهنده‌گان را از یک مرکز به مرکز دیگر ندارد.

سید حفیظ الله هاشمی، می‌افزاید که این کار غیرقانونی است و بررسی خواهد شد: «یک ادعا مطرح شده نه تنها از پکتیا بل از ولایت‌های دیگر هم مطرح شده، اما تا حال مستند سازی کسی نکرده این مساله را اگر همچو مواردی باشد کمییسون به آن رسیده‌گی می‌کند.»
 

در همین حال، نهادهای ناظر بر روند انتخابات، می‎گویند که این نهاد، گزارش‌هایی هم در دست دارند که صندوق‌های مواد ثبت نام‌های رأی دهنده گان به بخش‌های نامعلوم انتقال داده می‌شوند.

یوسف رشید، رییس اجراییۀ فیفا می‎افزاید: «در قسمت فساد و اقدامات به تقلب گزارش‌هایش را ما داشتیم بحث اعمال نفوذ و ثبت نام نیابتی وجود داشته.»

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که نزدیک به نُه میلیون تن در سراسر کشور ثبت نام کرده اند و احتمال دارد ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان در بخش‌هایی از کشور که مواد ثبت نام پس از پنجم ماه سرطان رسیده است، ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان تمدید گردد.

هم‌رسانی کنید