تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

'رییسان برکنارشدۀ کمیسیون انتخابات هنوز در وظیفه‌های شان استند'

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، می‌گوید پنج تن از رییسان کمیسیون مستقل انتخابات که بدلیل ضعف مدیریت انتخابات مجلس نماینده‌گان در ماه میزان، از کارهای شان برکنار شده بودند، هنوز هم در وظیفه‌های شان استند.

مسؤولان کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که کمیسیون انتخابات در برابر فیصلۀ این نهاد بی‌پروایی کرده است.

علی رضا روحانی، دبیر و سخن‌گوی کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی در این باره گفت: «عدم تطبیق فیصله‌های کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی توسط نهاد‌های مربوطه به شمول کمیسیون مستقل انتخابات توجیه قانونی ندارد.»

همزمان با این، نهادهای ناظر بر روند انتخابات و احزاب و جریان‌های سیاسی، کمیسیون مستقل انتخابات را مسؤول نا به سامانی‌های انتخابات مجلس نماینده‌گان می‌دانند و می‌گویند که کمیسیون انتخابات تاکنون هیچ گونه اصلاحات بنیادی به میان نیاورده است.

این نهادها و احزاب، می‌گویند که رهبری کمیسیون انتخابات، انتخابات مجلس نماینده‌گان را با بن بست رو به‌ رو ساخته اند و باید برکنار و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند.

داوود علی نجفی، رییس پیشین دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات بیان داشت: «چرا انتخابات افغانستان به بن بست مواجه شد؟ یک نکته. نکته دوم وقتی که اینان برکنار می‌شوند باید اصلاحات دیگری هم در کمیسیون به وجود بیاید، اول تأکید می‌کنم کسانی در کمیسیون بیایند که حکومت سر آنان نفوذ نتواند.»

در همین حال، احزاب و جریان‌های سیاسی می‌گویند که کمیسیون مستقل انتخابات با ترکیب کنونی توان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را ندارد.
همایون جریر، عضو کمیتۀ سیاسی احزاب و جریان‌های سیاسی اظهار داشت: «انتخابات پر از تقلب و مشکلات گذشته ثابت ساخت که این کمیسیون با این ظرفیت و با این نا هنجاری که دارد به هیچ صورت نمی تواند انتخابات ریاست جمهوری را مدیریت کند.»

اما، کمیسیون مستقل انتخابات، مشکلات انتخابات گذشته را در رهبری ضعیف بخش عملیاتی این نهاد می‌داند.

سید حفیظ الله هاشمی، کمیشنر کمیسیون انتخابات بیان داشت: «این که بسیار موفق نبودیم در ۲۸ و ۲۹ میزان، علت عمده اش نزد کمیسیون مستقل انتخابات، ناکامی ما در بخش عملیات بود.»
این انتقادها درحالی ابراز می‌شوند که کمیسیون انتخابات، روزچهارشنبه اعلام کرد که  انتخابات ریاست جمهوری به روز ۳۱ ماه حمل نه، بل با تأخیر احتمالی سه ماهه برگزار خواهد شد.

'رییسان برکنارشدۀ کمیسیون انتخابات هنوز در وظیفه‌های شان استند'

این نهادها و احزاب، می‌گویند که رهبری کمیسیون انتخابات، انتخابات مجلس نماینده‌گان را با بن بست رو به‌ رو ساخته اند و باید برکنار و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، می‌گوید پنج تن از رییسان کمیسیون مستقل انتخابات که بدلیل ضعف مدیریت انتخابات مجلس نماینده‌گان در ماه میزان، از کارهای شان برکنار شده بودند، هنوز هم در وظیفه‌های شان استند.

مسؤولان کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که کمیسیون انتخابات در برابر فیصلۀ این نهاد بی‌پروایی کرده است.

علی رضا روحانی، دبیر و سخن‌گوی کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی در این باره گفت: «عدم تطبیق فیصله‌های کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی توسط نهاد‌های مربوطه به شمول کمیسیون مستقل انتخابات توجیه قانونی ندارد.»

همزمان با این، نهادهای ناظر بر روند انتخابات و احزاب و جریان‌های سیاسی، کمیسیون مستقل انتخابات را مسؤول نا به سامانی‌های انتخابات مجلس نماینده‌گان می‌دانند و می‌گویند که کمیسیون انتخابات تاکنون هیچ گونه اصلاحات بنیادی به میان نیاورده است.

این نهادها و احزاب، می‌گویند که رهبری کمیسیون انتخابات، انتخابات مجلس نماینده‌گان را با بن بست رو به‌ رو ساخته اند و باید برکنار و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند.

داوود علی نجفی، رییس پیشین دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات بیان داشت: «چرا انتخابات افغانستان به بن بست مواجه شد؟ یک نکته. نکته دوم وقتی که اینان برکنار می‌شوند باید اصلاحات دیگری هم در کمیسیون به وجود بیاید، اول تأکید می‌کنم کسانی در کمیسیون بیایند که حکومت سر آنان نفوذ نتواند.»

در همین حال، احزاب و جریان‌های سیاسی می‌گویند که کمیسیون مستقل انتخابات با ترکیب کنونی توان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را ندارد.
همایون جریر، عضو کمیتۀ سیاسی احزاب و جریان‌های سیاسی اظهار داشت: «انتخابات پر از تقلب و مشکلات گذشته ثابت ساخت که این کمیسیون با این ظرفیت و با این نا هنجاری که دارد به هیچ صورت نمی تواند انتخابات ریاست جمهوری را مدیریت کند.»

اما، کمیسیون مستقل انتخابات، مشکلات انتخابات گذشته را در رهبری ضعیف بخش عملیاتی این نهاد می‌داند.

سید حفیظ الله هاشمی، کمیشنر کمیسیون انتخابات بیان داشت: «این که بسیار موفق نبودیم در ۲۸ و ۲۹ میزان، علت عمده اش نزد کمیسیون مستقل انتخابات، ناکامی ما در بخش عملیات بود.»
این انتقادها درحالی ابراز می‌شوند که کمیسیون انتخابات، روزچهارشنبه اعلام کرد که  انتخابات ریاست جمهوری به روز ۳۱ ماه حمل نه، بل با تأخیر احتمالی سه ماهه برگزار خواهد شد.

هم‌رسانی کنید