تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

اعلام نتایج نهایی پنج ولایت دیگر و حوزۀ انتخاباتی هندوها

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز سه‌شنبه (۲۸ حوت) نتایج نهایی انتخابات مجلس نماینده‌گان پنج ولایت دیگر و حوزۀ انتخاباتی هندوان را امروز اعلام کرد.

رییس کمیسیون مستقل انتخابات در حالی که انتخابات روزهای بیست و هشم و بیست و نهم ماه میزان را پر از تقلب میداند، تاکید می ورزد که این نهاد تلاش می ورزد تا نتایج نهایی انتخابات  ده ولایت دیگر وحوزه کوچیان  را نیز نهایی سازد واعلام کند.

اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی پس از دوهفته از آغاز کارشان ، نتایج نهایی شش حوزه انتخاباتی را اعلام کردند.

ولایت غور:

نام‌های برنده‌گان انتخابات مجلس در این ولایت قرار ذیل است:

ابراهیم ملکزاده

عطا محمد دهقان پور

کرام الدین رضا زاده

گل زمان نایب

فاطمه کوهستانی

ولایت هرات:

نام‌های برنده‌گان انتخابات مجلس در این ولایت قرار ذیل است:

حبیب الرحمان پدرام

محمد رضا خوشک وطندوست

عمر نصیرمجددی

محمد صادق قادری

غلام فاروق مجروح

حمیدالله حنیف

منورشاه بهادری

حاجی شاه پوپل

سید عظیم کبرزانی

نذیراحمد حنفی

غلام فاروق نظری

سید طاها صادق

رحیمه جامی

مسعوده کروخی

ناهید فرید

سیمین بارکزی
 

ولایت بلخ:
نام‌های برنده‌گان انتخابات مجلس در این ولایت قرار ذیل است:

غلام عباس ابراهیم زاده

احمد شاه رمضان

علم خان آزادی

عبدالحمید شریفی

سید ظاهرمسرور

محمد علی محقق

گل الرحمان همدرد

رییس عبدالباقی

صیفوره نیازی

فوزیه حمیدی

برشنا

ربیع

ولایت بادغیس:

نام‌های برنده‌گان انتخابات مجلس در این ولایت قرار ذیل است:

ضیاالدین اخازی

عبدالبصیر عثمانی

امیرشاه نایب زاده

فریده بیکزاد

ولایت پکتیکا:

نام‌های برنده‌گان انتخابات مجلس در این ولایت قرار ذیل است:

محمد مرزا کتوازی

نادر خان کتوازی

خالد اسد

ثریا اکبری می سازند

و نرندرسنگ یگانه نماینده مردم از حوزه شهروندان هندو وسیک کشور شناخته شده است.

تاکنون نتایج نهایی بیست وسه  ولایت اعلام شده است. اما  روشن نیست که کمیسیون های انتخاباتی نتایج نهایی انتخابات  ده ولایت دیگر و حوزه کوچیان را چه زمانی اعلام خواهد کرد؟

اعلام نتایج نهایی پنج ولایت دیگر و حوزۀ انتخاباتی هندوها

نرندرسنگ یگانه نماینده مردم از حوزه شهروندان هندو وسیک کشور شناخته شده است.

Thumbnail

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز سه‌شنبه (۲۸ حوت) نتایج نهایی انتخابات مجلس نماینده‌گان پنج ولایت دیگر و حوزۀ انتخاباتی هندوان را امروز اعلام کرد.

رییس کمیسیون مستقل انتخابات در حالی که انتخابات روزهای بیست و هشم و بیست و نهم ماه میزان را پر از تقلب میداند، تاکید می ورزد که این نهاد تلاش می ورزد تا نتایج نهایی انتخابات  ده ولایت دیگر وحوزه کوچیان  را نیز نهایی سازد واعلام کند.

اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی پس از دوهفته از آغاز کارشان ، نتایج نهایی شش حوزه انتخاباتی را اعلام کردند.

ولایت غور:

نام‌های برنده‌گان انتخابات مجلس در این ولایت قرار ذیل است:

ابراهیم ملکزاده

عطا محمد دهقان پور

کرام الدین رضا زاده

گل زمان نایب

فاطمه کوهستانی

ولایت هرات:

نام‌های برنده‌گان انتخابات مجلس در این ولایت قرار ذیل است:

حبیب الرحمان پدرام

محمد رضا خوشک وطندوست

عمر نصیرمجددی

محمد صادق قادری

غلام فاروق مجروح

حمیدالله حنیف

منورشاه بهادری

حاجی شاه پوپل

سید عظیم کبرزانی

نذیراحمد حنفی

غلام فاروق نظری

سید طاها صادق

رحیمه جامی

مسعوده کروخی

ناهید فرید

سیمین بارکزی
 

ولایت بلخ:
نام‌های برنده‌گان انتخابات مجلس در این ولایت قرار ذیل است:

غلام عباس ابراهیم زاده

احمد شاه رمضان

علم خان آزادی

عبدالحمید شریفی

سید ظاهرمسرور

محمد علی محقق

گل الرحمان همدرد

رییس عبدالباقی

صیفوره نیازی

فوزیه حمیدی

برشنا

ربیع

ولایت بادغیس:

نام‌های برنده‌گان انتخابات مجلس در این ولایت قرار ذیل است:

ضیاالدین اخازی

عبدالبصیر عثمانی

امیرشاه نایب زاده

فریده بیکزاد

ولایت پکتیکا:

نام‌های برنده‌گان انتخابات مجلس در این ولایت قرار ذیل است:

محمد مرزا کتوازی

نادر خان کتوازی

خالد اسد

ثریا اکبری می سازند

و نرندرسنگ یگانه نماینده مردم از حوزه شهروندان هندو وسیک کشور شناخته شده است.

تاکنون نتایج نهایی بیست وسه  ولایت اعلام شده است. اما  روشن نیست که کمیسیون های انتخاباتی نتایج نهایی انتخابات  ده ولایت دیگر و حوزه کوچیان را چه زمانی اعلام خواهد کرد؟

هم‌رسانی کنید