Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

روند تفتیش آرای منازعه‌برانگیز دوباره آغاز شد

سرانجام پس از سه روز توقف در روند تفتیش بخشی از ۳۰۰هزار رأی منازعه‌برانگیز، این روند پس از چاشت امروز (یک‌شنبه، ۲۷دلو) دوباره آغاز شد.

این روند، روز پنج‌شنبۀ هفتۀ پیش، پس از ترک ناظران کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی متوقف شد.

از صبح امروز تا حوالی ساعت سه پس از چاشت امروز، سه نمایندۀ کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی با اعضای کمیسیون مستقل انتخابات در دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات در کابل، روی چگونگی آغاز دوبارۀ روند تفتیش رأی‌زنی داشتند.

ساعاتی پیش، کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که در چند ولایت از جمله سرپل، کندهار، کابل، غزنی و هلمند روند بازشماری و تفتیش به پایان رسیده‌‎است.

اما دستۀ انتخابات ثبات و هم‌گرایی به رهبری عبدالله عبدالله، می‌گوید که روند بازشماری و تفتیش در این ولایت‌ها بدون حضور داشت ناظران این دستۀ انتخاباتی و کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی صورت گرفته‌است و قابل پذیرش نیست.

فضل احمد معنوی، عضو دستۀ انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی در نشست خبری که در این باره، پس از چاشت امروز داشت، هشدار داد که اگر روند به همین‌گونه – به گفتۀ او پر تقلب – ادامه یابد، آنان از روند انتخابات خارج خواهند شد و پس از آن از هر گزینۀ ممکن کار خواهند گرفت.

او کمیسیون مستقل انتخابات را متهم کرد که تلاش دارد تا با تبانی با یک دستۀ انتخاباتی مشخص، نتیجۀ انتخابات را بربنیاد آرای تقلبی اعلام کند.

اما حواعلم نورستانی، رییس‌ کمیسیون مستقل انتخابات در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز گفت که کمیسیون انتخابات هیچ اقدام غیرقانونی نداشته‌است و تمام فیصله‌ها بربنیاد قانون بوده‌است.

او تأکید کرد که اگر دسته‌های انتخاباتی روند تفتیش را تحریم کنند، کمیسیون مستقل انتخابات در غیبت آنان روند را به پیش خواهد برد.

کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی، هفتۀ پیش تصمیمش را برای به تفتیش رفتن بخشی از آرای منازعه برانگیز اعلام کرد.

انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان که در حدود پنج ماه پیش برگزار شد، تاکنون نتیجۀ نهایی آن اعلام نشده‌است و معلوم هم نیست که چه زمانی اعلام خواهد شد. 

بربنیاد نتیجۀ نخستین، اشرف غنی کمی بیشتر از پنجاه درصد آرا را گرفته‌است و عبدالله عبدالله هم بیشتر از ۳۹درصد آرا را از آن خود کرده‌است. 

اکنون دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله می‌گوید که این نتیجه بربنیاد آرای تقلبی اعلام شده و اگر معیار آرای پاک می‌بود، این تیم برندۀ انتخابات بود. 

روند تفتیش آرای منازعه‌برانگیز دوباره آغاز شد

کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی، هفتۀ پیش تصمیمش را برای به تفتیش رفتن بخشی از آرای منازعه برانگیز اعلام کرد.

تصویر بندانگشتی

سرانجام پس از سه روز توقف در روند تفتیش بخشی از ۳۰۰هزار رأی منازعه‌برانگیز، این روند پس از چاشت امروز (یک‌شنبه، ۲۷دلو) دوباره آغاز شد.

این روند، روز پنج‌شنبۀ هفتۀ پیش، پس از ترک ناظران کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی متوقف شد.

از صبح امروز تا حوالی ساعت سه پس از چاشت امروز، سه نمایندۀ کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی با اعضای کمیسیون مستقل انتخابات در دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات در کابل، روی چگونگی آغاز دوبارۀ روند تفتیش رأی‌زنی داشتند.

ساعاتی پیش، کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که در چند ولایت از جمله سرپل، کندهار، کابل، غزنی و هلمند روند بازشماری و تفتیش به پایان رسیده‌‎است.

اما دستۀ انتخابات ثبات و هم‌گرایی به رهبری عبدالله عبدالله، می‌گوید که روند بازشماری و تفتیش در این ولایت‌ها بدون حضور داشت ناظران این دستۀ انتخاباتی و کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی صورت گرفته‌است و قابل پذیرش نیست.

فضل احمد معنوی، عضو دستۀ انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی در نشست خبری که در این باره، پس از چاشت امروز داشت، هشدار داد که اگر روند به همین‌گونه – به گفتۀ او پر تقلب – ادامه یابد، آنان از روند انتخابات خارج خواهند شد و پس از آن از هر گزینۀ ممکن کار خواهند گرفت.

او کمیسیون مستقل انتخابات را متهم کرد که تلاش دارد تا با تبانی با یک دستۀ انتخاباتی مشخص، نتیجۀ انتخابات را بربنیاد آرای تقلبی اعلام کند.

اما حواعلم نورستانی، رییس‌ کمیسیون مستقل انتخابات در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز گفت که کمیسیون انتخابات هیچ اقدام غیرقانونی نداشته‌است و تمام فیصله‌ها بربنیاد قانون بوده‌است.

او تأکید کرد که اگر دسته‌های انتخاباتی روند تفتیش را تحریم کنند، کمیسیون مستقل انتخابات در غیبت آنان روند را به پیش خواهد برد.

کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی، هفتۀ پیش تصمیمش را برای به تفتیش رفتن بخشی از آرای منازعه برانگیز اعلام کرد.

انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان که در حدود پنج ماه پیش برگزار شد، تاکنون نتیجۀ نهایی آن اعلام نشده‌است و معلوم هم نیست که چه زمانی اعلام خواهد شد. 

بربنیاد نتیجۀ نخستین، اشرف غنی کمی بیشتر از پنجاه درصد آرا را گرفته‌است و عبدالله عبدالله هم بیشتر از ۳۹درصد آرا را از آن خود کرده‌است. 

اکنون دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله می‌گوید که این نتیجه بربنیاد آرای تقلبی اعلام شده و اگر معیار آرای پاک می‌بود، این تیم برندۀ انتخابات بود. 

هم‌رسانی کنید