Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

رییس‌جمهور وثیقۀ انتخاباتی را ازسوی کمیسیون انتخابات دریافت کرد

کمیسیون مستقل انتخابات، شام امروز (چهارشنبه، ۳۰دلو) به رییس‌جمهور غنی وثیقۀ انتخاباتی را اعطا کرد. 

آقای غنی با گرفتن ۵۰.۶۴ درصد آرای انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان، شام روز گذشته برندۀ این انتخابات اعلام شد و برای دومین‌بار، برای یک دورۀ پنج ساله، رییس‌جمهور اعلام شد. 

آقای غنی در حالی این وثیقه را دریافت می‌کند که شماری از نامزدان دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری، نتیجۀ اعلام شده از سوی کمیسیون انتخابات را نمی‌پذیرند و ادعا دارند که آقای غنی برمبنای آرای تقلبی برنده اعلام شده‌است. 

از این میان، عبدالله عبدالله که بیش تر از ۳۹ درصد آرا را بدست آورده، اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را به جانب‌داری متهم کرده‌است و گفته‌است که خودش حکومتی را زیر نام «حکومت همه‌شمول» ایجاد می‌کند. 

رحمت‌الله نبیل و گلبدین حکمتیار، از نامزدان دیگر این انتخابات نیز امروز در نشست‌های جداگانۀ خبری، نتیجۀ انتخابات را رد کردند. 

جنرال عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش ملی افغانستان و از حامیان آقای عبدالله امروز در جوزجان گردهمایی را به پشتیبانی از اعلام حکومت همه‌شمول از سوی آقای عبدالله، برگزار کرد و در آن‌جا از مردم شمال خواست که برای ولایت‌های شان والی تعیین کنند. 

با این همه، حواعلم نورستانی، رییس‌ کمیسیون مستقل انتخابات گفت که تمامی کارهای شان را برمبنای قانون انجام داده‌اند. 

انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان به تاریخ ششم ماه میزان برگزار شد. در حدود پنج ماه زمان برد تا کمیسیون مستقل انتخابات نتیجۀ نهایی آن را اعلام کند. 

رییس‌جمهور وثیقۀ انتخاباتی را ازسوی کمیسیون انتخابات دریافت کرد

رییس‌جمهور غنی در هنگام دریافت وثیقۀ انتخاباتی، تعهد سپرد که برای تأمین صلح در کشور کار خواهد کرد.

Thumbnail

کمیسیون مستقل انتخابات، شام امروز (چهارشنبه، ۳۰دلو) به رییس‌جمهور غنی وثیقۀ انتخاباتی را اعطا کرد. 

آقای غنی با گرفتن ۵۰.۶۴ درصد آرای انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان، شام روز گذشته برندۀ این انتخابات اعلام شد و برای دومین‌بار، برای یک دورۀ پنج ساله، رییس‌جمهور اعلام شد. 

آقای غنی در حالی این وثیقه را دریافت می‌کند که شماری از نامزدان دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری، نتیجۀ اعلام شده از سوی کمیسیون انتخابات را نمی‌پذیرند و ادعا دارند که آقای غنی برمبنای آرای تقلبی برنده اعلام شده‌است. 

از این میان، عبدالله عبدالله که بیش تر از ۳۹ درصد آرا را بدست آورده، اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را به جانب‌داری متهم کرده‌است و گفته‌است که خودش حکومتی را زیر نام «حکومت همه‌شمول» ایجاد می‌کند. 

رحمت‌الله نبیل و گلبدین حکمتیار، از نامزدان دیگر این انتخابات نیز امروز در نشست‌های جداگانۀ خبری، نتیجۀ انتخابات را رد کردند. 

جنرال عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش ملی افغانستان و از حامیان آقای عبدالله امروز در جوزجان گردهمایی را به پشتیبانی از اعلام حکومت همه‌شمول از سوی آقای عبدالله، برگزار کرد و در آن‌جا از مردم شمال خواست که برای ولایت‌های شان والی تعیین کنند. 

با این همه، حواعلم نورستانی، رییس‌ کمیسیون مستقل انتخابات گفت که تمامی کارهای شان را برمبنای قانون انجام داده‌اند. 

انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان به تاریخ ششم ماه میزان برگزار شد. در حدود پنج ماه زمان برد تا کمیسیون مستقل انتخابات نتیجۀ نهایی آن را اعلام کند. 

هم‌رسانی کنید