Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
انتخابات

انتخابات ۹۸: ثبت شدن بیش از یک هزار شکایت استناف‌خواهی

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که در دو روز گذشته بیش از یک هزار شکایت استناف خواهی در این کمیسیون ثبت شده است. و این شکایت‌ها از سوی دسته‌های انتخاباتی گلبدین حکمت‌یار، عبدالله عبدالله و محمد اشرف غنی بوده است.

این کمیسیون می‌گوید که کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی تا فردا آماده بازشماری آرا خواهد شد و زمان بازشماری را مشخص خواهد کرد.

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که نتیجه بررسی‌های این کمیسیون نشان میدهند که در بیست و یک ولاست پنج هزارو سه صدو هفتاد و هشت محل رای بازشماری خواهندشد.

دراین برنامه گرداننده یاسر ابرار این موضوع را با مهمانان بحث کرده است:

مهمانان انتخابات:

محمد رضا فیاض، سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی

مرتضی اشراق، عضو دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله

خالد سادات، عضو دسته انتخاباتی محمد اشرف غنی

انتخابات

انتخابات ۹۸: ثبت شدن بیش از یک هزار شکایت استناف‌خواهی

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که در دو روز گذشته بیش از یک هزار شکایت استناف خواهی در این کمیسیون ثبت شده است. و این شکایت‌ها از سوی دسته‌های انتخاباتی گلبدین حکمت‌یار، عبدالله عبدالله و محمد اشرف غنی بوده است.

این کمیسیون می‌گوید که کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی تا فردا آماده بازشماری آرا خواهد شد و زمان بازشماری را مشخص خواهد کرد.

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که نتیجه بررسی‌های این کمیسیون نشان میدهند که در بیست و یک ولاست پنج هزارو سه صدو هفتاد و هشت محل رای بازشماری خواهندشد.

دراین برنامه گرداننده یاسر ابرار این موضوع را با مهمانان بحث کرده است:

مهمانان انتخابات:

محمد رضا فیاض، سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی

مرتضی اشراق، عضو دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله

خالد سادات، عضو دسته انتخاباتی محمد اشرف غنی

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews