تازه‌ترین خبرها
انتخابات

تاکنی: آغاز روند شمارش آرا تا یک روز دیگر

کمیسیون مستقل انتخابات ازآغاز روند شمارش آرای انتخابات مجلس نماینده گان تا یک روز دیگر درکابل خبرمی دهد.
 
این کمیسیون می گوید که مواد انتخاباتی با نتایج شمارش آرا درمرکز های رای دهی، به مرکز ولایت ها انتقال یافته است وقراراست که روند شمارش آرای همه مرکز ها، به روز چهارشنبه درکابل آغاز شود.
 
به گفته کمیسیون انتخابات، قراراست نتایج  انتخابات مجلس نماینده گان به روز چهارده هم ماه عقرب اعلام گردد.
 
در این برنامه تاکنی گرداننده نعمت روان با این مهمانان صحبت کرده:
 
میرویس یاسینی، عضو مجلس نماینده گان
عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات
سید حبیب هاشمی، حقوق دان

انتخابات

تاکنی: آغاز روند شمارش آرا تا یک روز دیگر

کمیسیون مستقل انتخابات ازآغاز روند شمارش آرای انتخابات مجلس نماینده گان تا یک روز دیگر درکابل خبرمی دهد.
 
این کمیسیون می گوید که مواد انتخاباتی با نتایج شمارش آرا درمرکز های رای دهی، به مرکز ولایت ها انتقال یافته است وقراراست که روند شمارش آرای همه مرکز ها، به روز چهارشنبه درکابل آغاز شود.
 
به گفته کمیسیون انتخابات، قراراست نتایج  انتخابات مجلس نماینده گان به روز چهارده هم ماه عقرب اعلام گردد.
 
در این برنامه تاکنی گرداننده نعمت روان با این مهمانان صحبت کرده:
 
میرویس یاسینی، عضو مجلس نماینده گان
عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات
سید حبیب هاشمی، حقوق دان

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews