تازه‌ترین خبرها
فراخبر

فراخبر – بحث روی نشست جبهه مقاومت و امارت اسلامی در ایران

تهران در هفته روان برای نخستین بار میزبان گفت وگوها میان هیات امارت اسلامی و جبهه مقاومت بود. یک عضو مذاکره کننده جبهه مقاومت که نمی خواهد از وی نام گرفته شود میگوید که جبهه مقاومت در مذاکرات دو روزه در تهران، طرح دولت انتقالی را به هیات امارت اسلامی پیشنهاد کرده است.
در این برنامه بهرام امان این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:
-    سید آقا فاضل سانچارکی،  روزنامه نگار
-    هاتف مختار، رییس مرکز بین المللی مطالعات استراتژیک افغانستان

فراخبر

فراخبر – بحث روی نشست جبهه مقاومت و امارت اسلامی در ایران

تهران در هفته روان برای نخستین بار میزبان گفت وگوها میان هیات امارت اسلامی و جبهه مقاومت بود. یک عضو مذاکره کننده جبهه مقاومت که نمی خواهد از وی نام گرفته شود میگوید که جبهه مقاومت در مذاکرات دو روزه در تهران، طرح دولت انتقالی را به هیات امارت اسلامی پیشنهاد کرده است.
در این برنامه بهرام امان این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:
-    سید آقا فاضل سانچارکی،  روزنامه نگار
-    هاتف مختار، رییس مرکز بین المللی مطالعات استراتژیک افغانستان

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews