Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
فراخبر

فراخبر – ستانکزی: آموزش علم بر مرد و زن فرض است

از آموزش تا کار؛ شیرمحمد عباس ستانکزی بار دیگر برای تامین حقوق زنان در کشور صدا بلند کرد. چالش اصلی بسته ماندن در دانش‌گاه و مکتب چه است؟

شمس امانی این موضوع را با مهمانان بحث کرده است:
نجیب‌الله جامع آگاه مسایل سیاسی
سلیم پیگیر رییس حزب متعهد فکری افغانستان

تهیه کننده: بینارای سروری

فراخبر

فراخبر – ستانکزی: آموزش علم بر مرد و زن فرض است

از آموزش تا کار؛ شیرمحمد عباس ستانکزی بار دیگر برای تامین حقوق زنان در کشور صدا بلند کرد. چالش اصلی بسته ماندن در دانش‌گاه و مکتب چه است؟

شمس امانی این موضوع را با مهمانان بحث کرده است:
نجیب‌الله جامع آگاه مسایل سیاسی
سلیم پیگیر رییس حزب متعهد فکری افغانستان

تهیه کننده: بینارای سروری

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews