Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
فراخبر

فراخبر - شرط امریکا برای به‌رسمیت شناسی طالبان؛ آیا کابل می‌پذیرد؟

وزارت خارجه امریکا بار دیگر گفته است که بی شرکت زنان در جامعه و اقتصاد افغانستان، «طالبان» به‌رسمیت شناخته نخواهند شد. 

شمس امانی این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:
سلیم پیگیر آگاه مسایل سیاسی
سنگر امیرزاده آگاه مسایل سیاسی
تهیه کننده: بینارای سروری

فراخبر

فراخبر - شرط امریکا برای به‌رسمیت شناسی طالبان؛ آیا کابل می‌پذیرد؟

وزارت خارجه امریکا بار دیگر گفته است که بی شرکت زنان در جامعه و اقتصاد افغانستان، «طالبان» به‌رسمیت شناخته نخواهند شد. 

شمس امانی این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:
سلیم پیگیر آگاه مسایل سیاسی
سنگر امیرزاده آگاه مسایل سیاسی
تهیه کننده: بینارای سروری

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews