تازه‌ترین خبرها
گفتمان

گفتمان: وعده‎های حکومت وحدت ملی در پیوند به تشکیل لویه جرگه تعدیل قانون اساسی

در این بخش برنامه حارث جمالزاده گفتگویی را دربارۀ وعده‌های حکومت وحدت ملی در پیوند به تشکیل لویه جرگه تعدیل قانون اساسی انجام داده است.

برای تماشای کامل برنامه به اینجا سر بزنید:

موارد بحث برنامه:

_ وعده‌های حکومت وحدت ملی در پیوند به تشکیل لویه جرگه تعدیل قانون اساسی
_ آیا حکومت اراده جدی برای تشکیل لویه جرگه تعدیل قانونی اساسی دارد؟
_ آیا مشکلات فرا راه برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی وجود دارد؟
_ آیا لویه جرگه تعدیل قانون اساسی برگزار خواهد شد؟

مهمانان:

جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجراییه
میاگل وثیق، آگاۀ امور سیاسی
داوود کلکانی،عضو مجلس نماینده‌گان
عبدالغیور برشان، رییس اتحادیه حقوق دانان

گفتمان

گفتمان: وعده‎های حکومت وحدت ملی در پیوند به تشکیل لویه جرگه تعدیل قانون اساسی

در این بخش برنامه حارث جمالزاده گفتگویی را دربارۀ وعده‌های حکومت وحدت ملی در پیوند به تشکیل لویه جرگه تعدیل قانون اساسی انجام داده است.

برای تماشای کامل برنامه به اینجا سر بزنید:

موارد بحث برنامه:

_ وعده‌های حکومت وحدت ملی در پیوند به تشکیل لویه جرگه تعدیل قانون اساسی
_ آیا حکومت اراده جدی برای تشکیل لویه جرگه تعدیل قانونی اساسی دارد؟
_ آیا مشکلات فرا راه برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی وجود دارد؟
_ آیا لویه جرگه تعدیل قانون اساسی برگزار خواهد شد؟

مهمانان:

جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجراییه
میاگل وثیق، آگاۀ امور سیاسی
داوود کلکانی،عضو مجلس نماینده‌گان
عبدالغیور برشان، رییس اتحادیه حقوق دانان

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews