تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

واکسین کووید ۱۹ به‌گونۀ رسمی در افغانستان آغاز شد

واکسین کووید نزده امروز (سه‌شنبه، ۵ حوت) به گونۀ رسمی در افغانستان، آغاز شد.

وزارت صحت عامه می‌گوید که این واکسین را هند به افغانستان کمک کرده‌است و تأیید سازمان صحی جهان را نیز دارد. 

حدود دو هفته پیش، نخستین محمولۀ واکسین کرونا از هند که شامل ۵۰۰هزار دوز بود، به کابل رسید.

مقام‌های صحی کشور گفتند که این دوزهای واکسین کرونا قرار است به ۲۵۰هزار تن در افغانستان تطبیق شوند.

در مرحلۀ نخست، پزشکان و کارمندان صحی، نیروهای امنیتی و رسانه‌ها به ترتیب، واکسین خواهند شد.

رییس‌جمهور غنی در مراسمی که به مناسبت آغاز واکسین کرونا در ریاست جمهوری برگزار شده بود، گفت: «اولین مرحلۀ واکسین کرونا با ۵۰۰ هزار دوز آغاز می‌شود. به مسؤولین وظیفه داده شده تا به صورت عادلانه، آنرا توزیع کنند.»

او همچنین از هند از بهر کمک این واکسین، ابراز سپاس‌گذاری کرد.

تاکنون بیش ۵۵ هزار و ۶۴۶ هزار تن در افغانستان به بیماری کووید نزده مبتلا شده‌اند و نیز ۲ هزار و ۴۳۵ تن دیگر، جان باخته‌اند.

واکسین کووید ۱۹ به‌گونۀ رسمی در افغانستان آغاز شد

وزارت صحت عامه می‌گوید که این واکسین را هند به افغانستان کمک کرده‌است و تأیید سازمان صحی جهان را نیز دارد. 

Thumbnail

واکسین کووید نزده امروز (سه‌شنبه، ۵ حوت) به گونۀ رسمی در افغانستان، آغاز شد.

وزارت صحت عامه می‌گوید که این واکسین را هند به افغانستان کمک کرده‌است و تأیید سازمان صحی جهان را نیز دارد. 

حدود دو هفته پیش، نخستین محمولۀ واکسین کرونا از هند که شامل ۵۰۰هزار دوز بود، به کابل رسید.

مقام‌های صحی کشور گفتند که این دوزهای واکسین کرونا قرار است به ۲۵۰هزار تن در افغانستان تطبیق شوند.

در مرحلۀ نخست، پزشکان و کارمندان صحی، نیروهای امنیتی و رسانه‌ها به ترتیب، واکسین خواهند شد.

رییس‌جمهور غنی در مراسمی که به مناسبت آغاز واکسین کرونا در ریاست جمهوری برگزار شده بود، گفت: «اولین مرحلۀ واکسین کرونا با ۵۰۰ هزار دوز آغاز می‌شود. به مسؤولین وظیفه داده شده تا به صورت عادلانه، آنرا توزیع کنند.»

او همچنین از هند از بهر کمک این واکسین، ابراز سپاس‌گذاری کرد.

تاکنون بیش ۵۵ هزار و ۶۴۶ هزار تن در افغانستان به بیماری کووید نزده مبتلا شده‌اند و نیز ۲ هزار و ۴۳۵ تن دیگر، جان باخته‌اند.

هم‌رسانی کنید