تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

عید در سایۀ کرونا؛ مردم به توصیه‌های بهداشتی بی‌پروایی می‌کنند

شهروندان کشور روز نخست و دوم عید را در حالی تجلیل کردند که ویروس کرونا در افغانستان هنوز هم در گردش است و میزان روزانۀ مبتلایان به بیماری کوویدنزده بالا است.

وزارت صحت‌عامه هرچند پیش از عید به مردم هشدار داده بود که اگر از رفت‌وآمدها در روزهای عید جلوگیری نکنند، شیوع کرونا دوباره سیر صعودی به‌خود خواهد گرفت.

اکنون که دو روز از عید گذشته‌است، وزارت صحت می‌گوید که مردم به توصیه‌های این وزارت بی‌پروایی می‌کنند و دید و بازدیدهای شان ادامه می‌دهند.

عثمان طاهری، معاون سخن‌گوی وزارت صحت‌عامه گفت: «اگر مردم بی‌پروایی کنند ما مانند عید گذشته در اوج ویروس کرونا باقی خواهیم ماند و این ویروس از ما بیشتر قربانی خواهند گرفت.»

در همین حال، مسؤولان در شفاخانه افغان-جاپان، یکی از شفاخانه‌های تشخیص و نگهداری بیماران کووید نزده در کابل، می‌گویند که تنها در روز نخست عید، پنج بیمار کوویدنزده در این شفاخانه جان باخته‌اند و از میان نزدیک به ۴۰مراجعه کننده به این شفاخانه، آزمایش ویروس کرونای هشت تن شان مثبت بوده‌است.

راضیه، پزشک در این شفاخانه گفت: «نسبت به یک هفته قبل ویروس کرونا سیر نزولی گرفته‌است و شماری بیماران دراین شفاخانه کاهش یافته‌است.»

شماری از کسانی‌که بستگان و عزیزان شان در شفاخانه افغان-جاپان بستری استند، از مردم می‌خواهند که بی‌پروایی نکنند و توصیه‌های بهداشتی را رعایت کنند.

ضیاالله، از نزدیکان یکی از بیمارن در شفاخانه افغان-جاپان گفت: «رفت‌وآمد باید نکنند. باید ماسک بپوشند که مرض را از یکی به دیگر انتقال ندهند.»

عبدالبصیر، باشندۀ کابل نیز بیان داشت: «یک ماه می‌شود که مریض دارم، بستر است و وضعیتش بسیار خراب است. از مردم خواهش می‌کنم عید را از طریق تیلفون تبریکی بدهند.»

افغانستان اکنون موج سوم ویروس کرونا را پشت سر می‌گذراند. وزارت صحت‌عامه می‌گوید در چند ولایت معدود شیوع ویروس کرونا سیر نزولی گرفته‌است، اما در کل شیوع این ویروس در اوج قرار دارد.

عید در سایۀ کرونا؛ مردم به توصیه‌های بهداشتی بی‌پروایی می‌کنند

افغانستان اکنون موج سوم ویروس کرونا را پشت سر می‌گذراند. وزارت صحت‌عامه می‌گوید در چند ولایت معدود شیوع ویروس کرونا سیر نزولی گرفته‌است، اما در کل شیوع این ویروس در اوج قرار دارد.

تصویر بندانگشتی

شهروندان کشور روز نخست و دوم عید را در حالی تجلیل کردند که ویروس کرونا در افغانستان هنوز هم در گردش است و میزان روزانۀ مبتلایان به بیماری کوویدنزده بالا است.

وزارت صحت‌عامه هرچند پیش از عید به مردم هشدار داده بود که اگر از رفت‌وآمدها در روزهای عید جلوگیری نکنند، شیوع کرونا دوباره سیر صعودی به‌خود خواهد گرفت.

اکنون که دو روز از عید گذشته‌است، وزارت صحت می‌گوید که مردم به توصیه‌های این وزارت بی‌پروایی می‌کنند و دید و بازدیدهای شان ادامه می‌دهند.

عثمان طاهری، معاون سخن‌گوی وزارت صحت‌عامه گفت: «اگر مردم بی‌پروایی کنند ما مانند عید گذشته در اوج ویروس کرونا باقی خواهیم ماند و این ویروس از ما بیشتر قربانی خواهند گرفت.»

در همین حال، مسؤولان در شفاخانه افغان-جاپان، یکی از شفاخانه‌های تشخیص و نگهداری بیماران کووید نزده در کابل، می‌گویند که تنها در روز نخست عید، پنج بیمار کوویدنزده در این شفاخانه جان باخته‌اند و از میان نزدیک به ۴۰مراجعه کننده به این شفاخانه، آزمایش ویروس کرونای هشت تن شان مثبت بوده‌است.

راضیه، پزشک در این شفاخانه گفت: «نسبت به یک هفته قبل ویروس کرونا سیر نزولی گرفته‌است و شماری بیماران دراین شفاخانه کاهش یافته‌است.»

شماری از کسانی‌که بستگان و عزیزان شان در شفاخانه افغان-جاپان بستری استند، از مردم می‌خواهند که بی‌پروایی نکنند و توصیه‌های بهداشتی را رعایت کنند.

ضیاالله، از نزدیکان یکی از بیمارن در شفاخانه افغان-جاپان گفت: «رفت‌وآمد باید نکنند. باید ماسک بپوشند که مرض را از یکی به دیگر انتقال ندهند.»

عبدالبصیر، باشندۀ کابل نیز بیان داشت: «یک ماه می‌شود که مریض دارم، بستر است و وضعیتش بسیار خراب است. از مردم خواهش می‌کنم عید را از طریق تیلفون تبریکی بدهند.»

افغانستان اکنون موج سوم ویروس کرونا را پشت سر می‌گذراند. وزارت صحت‌عامه می‌گوید در چند ولایت معدود شیوع ویروس کرونا سیر نزولی گرفته‌است، اما در کل شیوع این ویروس در اوج قرار دارد.

هم‌رسانی کنید