Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مسوولان بخش بهداشت: شمار بیماران سرطانی در کشور افزایش یافته است

در حالی که بیشتر بیمارستان‌های کشور با کمبود دارو و تجهیزات پزشکی روبرو اند، مقام‌ها در وزارت صحت عامه از افزایش بیمارهای سرطانی که به مراکز درمانی در کشور مراجعه می‌کنند، خبر می‌دهند.

آنان می‌گویند که از آغاز سال خورشیدی تاکنون بیش از سیزده هزار و پنج صد بیمار در این مرکزها ثبت شده اند و مبتلایان بیماری‌های سرطانی در حال افزایش است.

از این میان، رییس شفاخانه جمهوریت می‌گوید که تنها شمار مبتلایان بیماری‌های سرطانی در کشور افزایش نیافته است، بل روند مراجعه به شفاخانه‌های دولتی که خدمات رایگان ارایه می‌کنند، نیز به علت‌های گونه‌گون از جمله ناداری و بیکاری افزایش یافته است.

مسوولان در این شفاخانه از سازمان جهانی بهداشت و نهادهای مددرسان دیگر می‌خواهند که کمک‌های بیشتر بهداشتی به شفاخانه‌های دولتی افغانستان ارسال کنند.

محمد عیسی ابراهیمی، مسوول پروگرام کنترول سرطان شفاخانه جمهوریت گفت: «برای مریض‌های عملیاتی دوا می‌دهیم، اما برای بقیه دوا نداریم، درکل دوای زیاد در شفاخانه نداریم.»

رقیه، دختر نُزده ساله، از ولایت لوگر به شفاخانه جمهوریت مراجعه کرده است. او می‌گوید شش ماه می‌شود که با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می‌کند. رقیه از یک  خانواده نادار است و پول خرید دارو را قرض گرفته است.

رقیه به طلوع‌نیوز گفت: «پول را قرض کردیم و دوا خریدیم، سیزده هزار افغانی شد، حالی نمی‌دانم خانواده‌ام از کجا پول تداوی مرا آماده می‌کنند.»

شماری از بیماران سرطانی که توان خرید دارو را ندارند و زمینه درمان رایگان در شفاخانه‌های دولتی هم چندان فراهم نیست، می‌‌گویند که نمی‌دانند به کدام در سر بزنند؟

ماه گل، بیمار، گفت: «در گذشته دوا بود، حالی خود ما دوا را می‌خریم، پول هم نداریم.»

محمد داوود که در کنار جاده‌ها دست فروشی می کرد، حالا به سرطان شش گرفتار است. او می‌گوید از چهار واکسنی که برای درمانش دریافت می‌کرد، تنها توانسته است پول خرید یک واکسن را از یک دوستش قرض بگیرد.

ظاهرن بدترشدن اوضاع اقتصادی مردم سبب شده است تا شفاخانه‌های دولتی با سیلی از مراجعان روبرو شوند، به گونه‌یی که در شفاخانه جمهوریت نه تنها بسترهای اصلی، بل دهلیزها نیز پر از بیماران اند.

پزشکان به این باور اند که ناداری از علت‌های مراجعه مردم به شفاخانه‌های دولتی است.

بربنیاد آمارهای وزارت صحت عامه، نزدیک به سیزده هزار و پنج صد تن از بیماران سرطانی از آغاز سال روان هجری خورشیدی تاکنون در مرکزهای درمانی کشور ثبت شده اند.

شصت درصد این رقم، زنان است و چهل درصد آن را هم مردان تشکیل می‌دهند.

به گفته پزشکان، بیشتر بیماران زن به سرطان پستان و بیماران مرد هم به سرطان مری گرفتار شده اند.

کمبود ویتامین‌ها، مصرف غذا و مایعات داغ، مسایل ژنیتیکی، آب وهوای آلوده، اعتیاد و برخی از مسایل دیگر سبب گرفتار شدن انسان‌ها به بیماری‌های سرطانی شناخته می‌شوند.

مسوولان بخش بهداشت: شمار بیماران سرطانی در کشور افزایش یافته است

آنان می‌گویند که از آغاز سال خورشیدی تاکنون بیش از سیزده هزار و پنج صد بیمار در این مرکزها ثبت شده اند و مبتلایان بیماری‌های سرطانی در حال افزایش است.

تصویر بندانگشتی

در حالی که بیشتر بیمارستان‌های کشور با کمبود دارو و تجهیزات پزشکی روبرو اند، مقام‌ها در وزارت صحت عامه از افزایش بیمارهای سرطانی که به مراکز درمانی در کشور مراجعه می‌کنند، خبر می‌دهند.

آنان می‌گویند که از آغاز سال خورشیدی تاکنون بیش از سیزده هزار و پنج صد بیمار در این مرکزها ثبت شده اند و مبتلایان بیماری‌های سرطانی در حال افزایش است.

از این میان، رییس شفاخانه جمهوریت می‌گوید که تنها شمار مبتلایان بیماری‌های سرطانی در کشور افزایش نیافته است، بل روند مراجعه به شفاخانه‌های دولتی که خدمات رایگان ارایه می‌کنند، نیز به علت‌های گونه‌گون از جمله ناداری و بیکاری افزایش یافته است.

مسوولان در این شفاخانه از سازمان جهانی بهداشت و نهادهای مددرسان دیگر می‌خواهند که کمک‌های بیشتر بهداشتی به شفاخانه‌های دولتی افغانستان ارسال کنند.

محمد عیسی ابراهیمی، مسوول پروگرام کنترول سرطان شفاخانه جمهوریت گفت: «برای مریض‌های عملیاتی دوا می‌دهیم، اما برای بقیه دوا نداریم، درکل دوای زیاد در شفاخانه نداریم.»

رقیه، دختر نُزده ساله، از ولایت لوگر به شفاخانه جمهوریت مراجعه کرده است. او می‌گوید شش ماه می‌شود که با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می‌کند. رقیه از یک  خانواده نادار است و پول خرید دارو را قرض گرفته است.

رقیه به طلوع‌نیوز گفت: «پول را قرض کردیم و دوا خریدیم، سیزده هزار افغانی شد، حالی نمی‌دانم خانواده‌ام از کجا پول تداوی مرا آماده می‌کنند.»

شماری از بیماران سرطانی که توان خرید دارو را ندارند و زمینه درمان رایگان در شفاخانه‌های دولتی هم چندان فراهم نیست، می‌‌گویند که نمی‌دانند به کدام در سر بزنند؟

ماه گل، بیمار، گفت: «در گذشته دوا بود، حالی خود ما دوا را می‌خریم، پول هم نداریم.»

محمد داوود که در کنار جاده‌ها دست فروشی می کرد، حالا به سرطان شش گرفتار است. او می‌گوید از چهار واکسنی که برای درمانش دریافت می‌کرد، تنها توانسته است پول خرید یک واکسن را از یک دوستش قرض بگیرد.

ظاهرن بدترشدن اوضاع اقتصادی مردم سبب شده است تا شفاخانه‌های دولتی با سیلی از مراجعان روبرو شوند، به گونه‌یی که در شفاخانه جمهوریت نه تنها بسترهای اصلی، بل دهلیزها نیز پر از بیماران اند.

پزشکان به این باور اند که ناداری از علت‌های مراجعه مردم به شفاخانه‌های دولتی است.

بربنیاد آمارهای وزارت صحت عامه، نزدیک به سیزده هزار و پنج صد تن از بیماران سرطانی از آغاز سال روان هجری خورشیدی تاکنون در مرکزهای درمانی کشور ثبت شده اند.

شصت درصد این رقم، زنان است و چهل درصد آن را هم مردان تشکیل می‌دهند.

به گفته پزشکان، بیشتر بیماران زن به سرطان پستان و بیماران مرد هم به سرطان مری گرفتار شده اند.

کمبود ویتامین‌ها، مصرف غذا و مایعات داغ، مسایل ژنیتیکی، آب وهوای آلوده، اعتیاد و برخی از مسایل دیگر سبب گرفتار شدن انسان‌ها به بیماری‌های سرطانی شناخته می‌شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره