Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مبتلا شدن ۲۰۰ هزار مادر و کودک به سوء‌تغذیه در یک ماه در کشور

وزارت صحت عامه می‌گوید که در یک ماه پسین در سراسر کشور دو صد هزار تن به شمول مادران به سوء‌تغذیه مبتلا شده که شمار زیاد آنان درمان شده اند.

شرافت زمان امرخیل، سخنگوی وزارت صحت، گفت: «در ماه اسد، ما تقریبا نزدیک به دو لک مادر شیر ده به سوءتغذیه متوسط، شدید مبتلا شدند همچنان کودکان و مادران به سوء‌تغذیه متوسط و شدید در مان شدند.»

در همین حال، شماری از پزشکان شفاخانه صحت طفل اندراگاندی می‌گویند که بخش بستر سوء‌تغذیه این شفاخانه در یک زمان برای بیست بیمار بستر دارد، اما اکنون شمار بیماران این بخش به بیش از سی تن می‌رسد.

محمد عارف حسن‌زی، پزشک، گفت: «در ماه اسد ۱۲۰ مریض داشتیم، فعلا ما ۳۱ مریض داخل بستر داریم و ما ۲۰ بستر داریم، به این معنی که تمام بسترهای صحت طفل اندراگاندی در بخش سوء‌تغذیه مصروف است و حتا یک مقدار مریض ما بالاتر از بسترهای ما داخل بستر داریم.»

سمسور زیرین، پزشک، گفت: «.تمام این مریضان که اینجا استند از فقر نیستند اینا به دلیل کمبود تعلیم استند مادر نمیفهمد که به طفل خود چی بدهد اینجا استند اطفال که فامیل شان پولدار است اما نمیدانند که طفل را چگونه تغذیه کند.»

از سویی هم، برخی از بیمارداران که کودکان شان را از بهر تداوی به شفاخانه صحت طفل آورده اند، می‌گویند که به علت اوضاع بد اقتصادی نتوانسته اند کودکان شان را به گونه درست تغذیه کنند.

گل جان، مادر بزرگ کودک بیمار، گفت: «بیماری کودک ما استفراغ و اسهال بود که به تغذی کشید از اقتصاد ضعیف ما، مشکلات ما بسیار زیاد است.»

بنفشه، مادر کودک بیمار، گفت: «شوهرم بیکار است، گاهی وقت که شیر می‌بود می‌خورد اگر نمی‌بود نمی‌خورد. اگر به ما نان میاورد این‌ها گشنه می‌ماند، اگر بر این‌ها میاورد ما گشنه می‌ماندیم.»

جمیله، مادر بزرگ یک کودک بیمار می‌گوید: «طفل‌ها به خوراکه خوب نیاز دارند، پدرهای‌شان از وظیفه برطرف شدند در خانه هستند از روی چی برایشان خوراکه خوب بیاورند.»

وزارت صحت گفت که برای جلوگیری از افزایش سوء‌تغذیه در کشور مرکزهای درمان را از ۱۴۰۰ مرکز به ۲۰۲۶ مرکز گسترش داده است.

مبتلا شدن ۲۰۰ هزار مادر و کودک به سوء‌تغذیه در یک ماه در کشور

از سویی هم، برخی از بیمارداران که کودکان شان را از بهر تداوی به شفاخانه صحت طفل آورده اند، می‌گویند که به علت اوضاع بد اقتصادی نتوانسته اند کودکان شان را به گونه درست تغذیه کنند.

تصویر بندانگشتی

وزارت صحت عامه می‌گوید که در یک ماه پسین در سراسر کشور دو صد هزار تن به شمول مادران به سوء‌تغذیه مبتلا شده که شمار زیاد آنان درمان شده اند.

شرافت زمان امرخیل، سخنگوی وزارت صحت، گفت: «در ماه اسد، ما تقریبا نزدیک به دو لک مادر شیر ده به سوءتغذیه متوسط، شدید مبتلا شدند همچنان کودکان و مادران به سوء‌تغذیه متوسط و شدید در مان شدند.»

در همین حال، شماری از پزشکان شفاخانه صحت طفل اندراگاندی می‌گویند که بخش بستر سوء‌تغذیه این شفاخانه در یک زمان برای بیست بیمار بستر دارد، اما اکنون شمار بیماران این بخش به بیش از سی تن می‌رسد.

محمد عارف حسن‌زی، پزشک، گفت: «در ماه اسد ۱۲۰ مریض داشتیم، فعلا ما ۳۱ مریض داخل بستر داریم و ما ۲۰ بستر داریم، به این معنی که تمام بسترهای صحت طفل اندراگاندی در بخش سوء‌تغذیه مصروف است و حتا یک مقدار مریض ما بالاتر از بسترهای ما داخل بستر داریم.»

سمسور زیرین، پزشک، گفت: «.تمام این مریضان که اینجا استند از فقر نیستند اینا به دلیل کمبود تعلیم استند مادر نمیفهمد که به طفل خود چی بدهد اینجا استند اطفال که فامیل شان پولدار است اما نمیدانند که طفل را چگونه تغذیه کند.»

از سویی هم، برخی از بیمارداران که کودکان شان را از بهر تداوی به شفاخانه صحت طفل آورده اند، می‌گویند که به علت اوضاع بد اقتصادی نتوانسته اند کودکان شان را به گونه درست تغذیه کنند.

گل جان، مادر بزرگ کودک بیمار، گفت: «بیماری کودک ما استفراغ و اسهال بود که به تغذی کشید از اقتصاد ضعیف ما، مشکلات ما بسیار زیاد است.»

بنفشه، مادر کودک بیمار، گفت: «شوهرم بیکار است، گاهی وقت که شیر می‌بود می‌خورد اگر نمی‌بود نمی‌خورد. اگر به ما نان میاورد این‌ها گشنه می‌ماند، اگر بر این‌ها میاورد ما گشنه می‌ماندیم.»

جمیله، مادر بزرگ یک کودک بیمار می‌گوید: «طفل‌ها به خوراکه خوب نیاز دارند، پدرهای‌شان از وظیفه برطرف شدند در خانه هستند از روی چی برایشان خوراکه خوب بیاورند.»

وزارت صحت گفت که برای جلوگیری از افزایش سوء‌تغذیه در کشور مرکزهای درمان را از ۱۴۰۰ مرکز به ۲۰۲۶ مرکز گسترش داده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره