Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

معرفی بیش از ۱۸۰ کودک مبتلا به سوراخ قلب به شفاخانه‌های کابل

جمعیت هلال احمر افغانی آمار داده است که در یک ماه پسین بیش از ۱۸۰ کودک مبتلا به سوراخ قلب را برای درمان به برخی شفاخانه‌های پایتخت معرفی کرده است.

عرفان الله شرف‌زوی، سخنگوی جمعیت هلال احمر افغانی گفته است که تلاش‌ها برای ایجاد شفاخانه پنجاه بستر برای درمان کودکان مبتلا به سوراخ قلب در کشور جریان دارد.

آقای شرف‌زوی گفته است: «جمعیت هلال احمر افغانی پلان دارد تا برای درمان بیماران سوراخ قلب به زودی شفاخانه ۵۰ بستر را ایجاد کند تا این مریضان در شفاخانه هلال احمر درمان شوند.»

همزمان با این، برخی خانواده‌های که کودکان شان مبتلا به این بیماری هستند، از این نهاد می‌خواهند تا امکانات ابتدایی درمانی را برای بیماران شان در ولایت‌ها فراهم سازد.

صالحه که مبتلا به بیماری سوراخ قلب است، از کنر به کابل آورده شده و روز گذشته (شنبه) عملیات جراحی سوراخ قلب را سپری کرده است.

فضل الله، پدر صالحه به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «آن‌جا که رفتم، معلومات برایم دادند که امکان دارد سوراخ قلب داشته باشد، بعد از آن به سره‌میاشت زون رفتم و آن‌ها به من مکتوب دادند که کابل آمدم.»

گلاب الدین، پدر یکی دیگر از بیماران سوراخ قلب گفت: «مردم غریب هستیم. کرایه موتر را هم نداریم، اگر در‌ ولایت ما درمان شوند، بهتر است.»

در همین حال، یکی از پزشکان در یک شفاخانه‌ی خصوصی می‌گوید که ماهانه بیش از ۵۰ کودک مبتلا به بیماری سوراخ قلب را عملیات جراحی می‌کنند. او از وزارت صحت می‌خواهد تا زمینه تشخیص ابتدایی این بیماری را در تمامی شفاخانه‌های دولتی فراهم سازد.

الطاف حیدری، پزشک در این باره گفت: «مریضان بی‌بضاعت اول در شفاخانه‌های دولتی مراجعه می‌کنند، در آن شفاخانه‌ها امکانات ایکو اضافه شود و یا داکترها در این بخش ترن ( آموزش) شوند تا در اولین دیدار این مریضان تشخیص شوند.»

بربنیاد آمارهای جمعیت هلال احمر افغانی، ۹۷۷ کودک مبتلا به بیماری سوراخ قلب در شش ماه پسین در کشور درمان شده‌اند که هزینه درمان هر یکی از این بیماران از ۹۰۰ تا ۲۰۰۰ دالر می‌رسد.

معرفی بیش از ۱۸۰ کودک مبتلا به سوراخ قلب به شفاخانه‌های کابل

پزشکان از وزارت صحت می‌خواهند تا زمینه تشخیص ابتدایی این بیماری را در تمامی شفاخانه‌های دولتی فراهم سازد.

تصویر بندانگشتی

جمعیت هلال احمر افغانی آمار داده است که در یک ماه پسین بیش از ۱۸۰ کودک مبتلا به سوراخ قلب را برای درمان به برخی شفاخانه‌های پایتخت معرفی کرده است.

عرفان الله شرف‌زوی، سخنگوی جمعیت هلال احمر افغانی گفته است که تلاش‌ها برای ایجاد شفاخانه پنجاه بستر برای درمان کودکان مبتلا به سوراخ قلب در کشور جریان دارد.

آقای شرف‌زوی گفته است: «جمعیت هلال احمر افغانی پلان دارد تا برای درمان بیماران سوراخ قلب به زودی شفاخانه ۵۰ بستر را ایجاد کند تا این مریضان در شفاخانه هلال احمر درمان شوند.»

همزمان با این، برخی خانواده‌های که کودکان شان مبتلا به این بیماری هستند، از این نهاد می‌خواهند تا امکانات ابتدایی درمانی را برای بیماران شان در ولایت‌ها فراهم سازد.

صالحه که مبتلا به بیماری سوراخ قلب است، از کنر به کابل آورده شده و روز گذشته (شنبه) عملیات جراحی سوراخ قلب را سپری کرده است.

فضل الله، پدر صالحه به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «آن‌جا که رفتم، معلومات برایم دادند که امکان دارد سوراخ قلب داشته باشد، بعد از آن به سره‌میاشت زون رفتم و آن‌ها به من مکتوب دادند که کابل آمدم.»

گلاب الدین، پدر یکی دیگر از بیماران سوراخ قلب گفت: «مردم غریب هستیم. کرایه موتر را هم نداریم، اگر در‌ ولایت ما درمان شوند، بهتر است.»

در همین حال، یکی از پزشکان در یک شفاخانه‌ی خصوصی می‌گوید که ماهانه بیش از ۵۰ کودک مبتلا به بیماری سوراخ قلب را عملیات جراحی می‌کنند. او از وزارت صحت می‌خواهد تا زمینه تشخیص ابتدایی این بیماری را در تمامی شفاخانه‌های دولتی فراهم سازد.

الطاف حیدری، پزشک در این باره گفت: «مریضان بی‌بضاعت اول در شفاخانه‌های دولتی مراجعه می‌کنند، در آن شفاخانه‌ها امکانات ایکو اضافه شود و یا داکترها در این بخش ترن ( آموزش) شوند تا در اولین دیدار این مریضان تشخیص شوند.»

بربنیاد آمارهای جمعیت هلال احمر افغانی، ۹۷۷ کودک مبتلا به بیماری سوراخ قلب در شش ماه پسین در کشور درمان شده‌اند که هزینه درمان هر یکی از این بیماران از ۹۰۰ تا ۲۰۰۰ دالر می‌رسد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره