Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مسوولان: بیش از ۳هزار کودک مصاب به سوراخ قلب را برای درمان معرفی کردیم

مسوولان جمعیت هلال احمر افغانی از ثبت بیش از ۳هزار کودک مصاب به سوراخ قلب در یک سال پسین در کشور خبر داده‌اند.

مسوولان این نهاد گفته‌اند که بیش از ۲۴۰۰ تن این کودکان را به شفاخانه‌های کشور و متباقی را برای درمان به بیرون از کشور فرستاده‌اند.

مدثر همراز سخن‌گوی جمعیت هلال احمر افغانی به طلوع‌نیوز گفت: «۳ هزار و ۲۲۵کودک مبتلا به سوراخ قلب ثبت شده که از این جمله ۲ هزار و ۴۴۵ تن آن‌ها به شفاخانه‌های کشور از بهر تداوی معرفی شده‌اند.»

احمد نه ماهه که سوراخ قلب داشت، از ولایت غزنی به کابل آورده شده است. خانواده او می‌گوید که احمد پس از معرفی و عملیات در یکی از شفاخانه‌های شخصی، اکنون در وضعیت بهتری به‌سر می‌برد.

محمود پدر احمد به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «ما از ولایت غزنی آمدیم بعد از آن به شفاخانه کیور رفتیم بعدا از ایکو کردن معلوم شد که سوراخ قلب دارد و به جمعیت هلال احمر رفتم باز معرفی کرد ما را به این شفاخانه حالا عملیات شده و خوب هم می‌شود بخیر.»

الطاف یکی از پزشکان در کابل در باره این‌که چرا کودکان بیشتر به سوراخ قلب مصاب می‌شوند، گفت: «در به وجود آمدن بیماری سوراخ‌قلب ازدواج‌های فامیلی که بین کاکا زاده ماما زاده و خاله‌زاده‌ها صورت می‌گیرد، استفاده از دواهای سربه خود چاقی، استفاده از دخانیات و سابقه‌ای فامیلی داشتن از سوراخ قلب تاثیر دارد.»

بر بنیاد گفته‌های مسوولان در جمعیت هلال احمر افغانی، روند درمان هر مریض مصاب به سوراخ قلب از ۶۰هزار تا ۲۰۰هزار افغانی هزینه نیاز دارد.

مسوولان: بیش از ۳هزار کودک مصاب به سوراخ قلب را برای درمان معرفی کردیم

بر بنیاد گفته‌های مسوولان در جمعیت هلال احمر افغانی، روند درمان هر مریض مصاب به سوراخ قلب از ۶۰هزار تا ۲۰۰هزار افغانی هزینه نیاز دارد.

Thumbnail

مسوولان جمعیت هلال احمر افغانی از ثبت بیش از ۳هزار کودک مصاب به سوراخ قلب در یک سال پسین در کشور خبر داده‌اند.

مسوولان این نهاد گفته‌اند که بیش از ۲۴۰۰ تن این کودکان را به شفاخانه‌های کشور و متباقی را برای درمان به بیرون از کشور فرستاده‌اند.

مدثر همراز سخن‌گوی جمعیت هلال احمر افغانی به طلوع‌نیوز گفت: «۳ هزار و ۲۲۵کودک مبتلا به سوراخ قلب ثبت شده که از این جمله ۲ هزار و ۴۴۵ تن آن‌ها به شفاخانه‌های کشور از بهر تداوی معرفی شده‌اند.»

احمد نه ماهه که سوراخ قلب داشت، از ولایت غزنی به کابل آورده شده است. خانواده او می‌گوید که احمد پس از معرفی و عملیات در یکی از شفاخانه‌های شخصی، اکنون در وضعیت بهتری به‌سر می‌برد.

محمود پدر احمد به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «ما از ولایت غزنی آمدیم بعد از آن به شفاخانه کیور رفتیم بعدا از ایکو کردن معلوم شد که سوراخ قلب دارد و به جمعیت هلال احمر رفتم باز معرفی کرد ما را به این شفاخانه حالا عملیات شده و خوب هم می‌شود بخیر.»

الطاف یکی از پزشکان در کابل در باره این‌که چرا کودکان بیشتر به سوراخ قلب مصاب می‌شوند، گفت: «در به وجود آمدن بیماری سوراخ‌قلب ازدواج‌های فامیلی که بین کاکا زاده ماما زاده و خاله‌زاده‌ها صورت می‌گیرد، استفاده از دواهای سربه خود چاقی، استفاده از دخانیات و سابقه‌ای فامیلی داشتن از سوراخ قلب تاثیر دارد.»

بر بنیاد گفته‌های مسوولان در جمعیت هلال احمر افغانی، روند درمان هر مریض مصاب به سوراخ قلب از ۶۰هزار تا ۲۰۰هزار افغانی هزینه نیاز دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره