Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نشست علمی بین‌المللی انستیتوت طبی فرانسه برای مادران و اطفال برگزار شد

سیزدهمین نشست علمی بین‌المللی انستیتوت طبی فرانسه برای مادران و اطفال در پایتخت برگزار شد.

عزیز احمدجان، رییس انستیتوت طبی فرانسه برای مادران و اطفال موسوم به شفاخانه فرانسوی‌ها گفته است که ۱۰۰ پژوهش ملی و بین‌المللی در این نشست با حضور پزشکان داخلی و خارجی از بهر شریک ساختن اطلاعات و دست‌آوردهای پزشکان شریک ساخته شده است.

عزیز احمدجان در باره برگزاری این نشست گفته است: «ما از معلومات ساینسی مختلف از بخش‌های دیگر جهان استفاده می‌کنیم. چیزی را که داکتر ذوالفقار بوتو با ما شریک ساخت، معلوماتی زیادی داشت، زمانی‌که در بخش مراقبت‌های کلینیکی باشد، ما وابسته به دیگران هستیم. هدف ما این است که چگونه می‌توانیم فرصت‌ها و منابع را برای داکتران، نرس‌ها و افراد مسلکی فراهم بسازیم تا آنان سهم بیگیرند و با هم کار کنند.»

عبدالتواب بریالی، رییس تشخیصیه و خدمات کیفیت در این شفاخانه گفت: «حدود ۱۰۰ تحقیق همرای ما شریک شده، از جمله ۱۰۰ تحقیق ۴۹ تحقیق را بیان می‌کنیم و ۵۰ تحقیق دیگر به شکل پوستر در بیرون ارایه شده.»

شماری از پزشکان که پژوهش‌های شان در این نشست به اشتراک گذاشته شده، پخش و نشر این پژوهش‌ها را در بخش بهداشت برای شهروندان کشور و پیشرفت سکتور بهداشتی سودمند می‌دانند.

سید مرتضی هوفیانی، پزشک گفت: «داکتر صاحب‌های دیگر در ولایات می‌توانند که براساس یافته‌ها و براساس روشی که معرفی شد، از این روش استفاده کنند و مریض‌های ما در افغانستان تداوی شوند.»

هم‌زمان با این، وزارت صحت عامه نیز انجام پژوهش‌ها در راستای ارایه خدمات معیاری بهداشتی را در کشور سودمند دانسته و از تلاش‌ها برای فراهم ساختن زمینه‌های پخش و نشر این پژوهش‌ها اطمینان داده است.

شرافت زمان امرخیل، سخنگوی وزارت صحت عامه در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «زمان می‌برد که برای شان ژورنال را در داخل کشور و برای ژورنال‌های بین‌المللی زمینه سازی کنیم و تلاش می‌کنیم در آینده بخیر تحقیق و پژوهش را عام بسازیم.»

پیش از این نیز مسوولان شفاخانه فرانسوی‌ها تاکید کرده‌اند که برای ارتقای سکتور بهداشتی افغانستان راهکارهای را در نظر گرفته‌اند تا بربنیاد آن در آینده بتوانند زمینه‌ آموزش‌های تخصصی را برای پرستارها و قابله‌ها نیز فراهم سازند.

نشست علمی بین‌المللی انستیتوت طبی فرانسه برای مادران و اطفال برگزار شد

در این نشست صد پژوهش ملی و بین‌المللی با حضور پزشکان داخلی و خارجی از بهر شریک ساختن اطلاعات و دست‌آوردها شریک ساخته شده است.

تصویر بندانگشتی

سیزدهمین نشست علمی بین‌المللی انستیتوت طبی فرانسه برای مادران و اطفال در پایتخت برگزار شد.

عزیز احمدجان، رییس انستیتوت طبی فرانسه برای مادران و اطفال موسوم به شفاخانه فرانسوی‌ها گفته است که ۱۰۰ پژوهش ملی و بین‌المللی در این نشست با حضور پزشکان داخلی و خارجی از بهر شریک ساختن اطلاعات و دست‌آوردهای پزشکان شریک ساخته شده است.

عزیز احمدجان در باره برگزاری این نشست گفته است: «ما از معلومات ساینسی مختلف از بخش‌های دیگر جهان استفاده می‌کنیم. چیزی را که داکتر ذوالفقار بوتو با ما شریک ساخت، معلوماتی زیادی داشت، زمانی‌که در بخش مراقبت‌های کلینیکی باشد، ما وابسته به دیگران هستیم. هدف ما این است که چگونه می‌توانیم فرصت‌ها و منابع را برای داکتران، نرس‌ها و افراد مسلکی فراهم بسازیم تا آنان سهم بیگیرند و با هم کار کنند.»

عبدالتواب بریالی، رییس تشخیصیه و خدمات کیفیت در این شفاخانه گفت: «حدود ۱۰۰ تحقیق همرای ما شریک شده، از جمله ۱۰۰ تحقیق ۴۹ تحقیق را بیان می‌کنیم و ۵۰ تحقیق دیگر به شکل پوستر در بیرون ارایه شده.»

شماری از پزشکان که پژوهش‌های شان در این نشست به اشتراک گذاشته شده، پخش و نشر این پژوهش‌ها را در بخش بهداشت برای شهروندان کشور و پیشرفت سکتور بهداشتی سودمند می‌دانند.

سید مرتضی هوفیانی، پزشک گفت: «داکتر صاحب‌های دیگر در ولایات می‌توانند که براساس یافته‌ها و براساس روشی که معرفی شد، از این روش استفاده کنند و مریض‌های ما در افغانستان تداوی شوند.»

هم‌زمان با این، وزارت صحت عامه نیز انجام پژوهش‌ها در راستای ارایه خدمات معیاری بهداشتی را در کشور سودمند دانسته و از تلاش‌ها برای فراهم ساختن زمینه‌های پخش و نشر این پژوهش‌ها اطمینان داده است.

شرافت زمان امرخیل، سخنگوی وزارت صحت عامه در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «زمان می‌برد که برای شان ژورنال را در داخل کشور و برای ژورنال‌های بین‌المللی زمینه سازی کنیم و تلاش می‌کنیم در آینده بخیر تحقیق و پژوهش را عام بسازیم.»

پیش از این نیز مسوولان شفاخانه فرانسوی‌ها تاکید کرده‌اند که برای ارتقای سکتور بهداشتی افغانستان راهکارهای را در نظر گرفته‌اند تا بربنیاد آن در آینده بتوانند زمینه‌ آموزش‌های تخصصی را برای پرستارها و قابله‌ها نیز فراهم سازند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره