Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

قلندر عباد: ارتقای ظرفیت پزشکان از اولویت‌های وزارت صحت است

قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه ارتقای ظرفیت پزشکان در کشور را از اولویت‌های این وزارت خوانده است.

آقای عباد در دیدار با ژاو شنگ سفير چین در کابل، روابط افغانستان و چین را ضروری خوانده و خواستار همکاری دوجانبه میان دو کشور شده است.

شرافت زمان امرخیل سخن‌گوی وزارت صحت عامه می‌گوید که سفیر چین در گفت‌وگو با سرپرست این وزارت از همکاری کشوراش در بخش بهداشت اطمینان داده است.

آقای امرخیل در این باره گفت: «در این دیدار در مورد ارتقای ظرفیت کادرهای علمی افغانستان، پرسونل صحی گفت‌وگو صورت گرفته با این هم در مورد همکاری دوجانبه و شریک ساختن تجربه‌ها بحث و گفت‌وگو شد تا ما بتوانیم در آینده از کشور چین دیدن کنیم.»

بر بنیاد خبرنامه وزارت صحت عامه، قلندر عباد در این دیدار در مورد بازسازی شفاخانه جمهوریت کابل نیز با ژاو شنگ صحبت کرده است.

حالا پرسش اینجاست که همکاری کشور چین در بخش بهداشت با امارت اسلامی چقدر می‌تواند سودمند باشد.

نجم‌السماء شفاجو پزشک گفت: «این ارتقای ظرفیت به دست خالی نمی‌شود تا زمانی که ماشین آلات و سامان پیشرفته نباشد. اگر نه فرق میان یک داکتر افغان و یک داکتر خارجی هندی، پاکستانی، و ایرانی نیست. تمام شان یک انسان هستند تمام شان یک‌مغز دارند اما کسی که وسایل تشخیصیه و تداوی را دارد مسلماً که خوب تداوی می‌کند و تداوی‌اش نتیجه هم می‌دهد.»

پیش از این نیز سرپرست وزارت صحت عامه در سفرش به پاکستان در راستایی ارتقای ظرفیت پزشکان و آموزش آنان خواهان همکاری کشورهای همسایه شده بود.

قلندر عباد: ارتقای ظرفیت پزشکان از اولویت‌های وزارت صحت است

آقای عباد در دیدار با ژاو شنگ سفير چین در کابل، روابط افغانستان و چین را ضروری خوانده و خواستار همکاری دوجانبه میان دو کشور شده است.

تصویر بندانگشتی

قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه ارتقای ظرفیت پزشکان در کشور را از اولویت‌های این وزارت خوانده است.

آقای عباد در دیدار با ژاو شنگ سفير چین در کابل، روابط افغانستان و چین را ضروری خوانده و خواستار همکاری دوجانبه میان دو کشور شده است.

شرافت زمان امرخیل سخن‌گوی وزارت صحت عامه می‌گوید که سفیر چین در گفت‌وگو با سرپرست این وزارت از همکاری کشوراش در بخش بهداشت اطمینان داده است.

آقای امرخیل در این باره گفت: «در این دیدار در مورد ارتقای ظرفیت کادرهای علمی افغانستان، پرسونل صحی گفت‌وگو صورت گرفته با این هم در مورد همکاری دوجانبه و شریک ساختن تجربه‌ها بحث و گفت‌وگو شد تا ما بتوانیم در آینده از کشور چین دیدن کنیم.»

بر بنیاد خبرنامه وزارت صحت عامه، قلندر عباد در این دیدار در مورد بازسازی شفاخانه جمهوریت کابل نیز با ژاو شنگ صحبت کرده است.

حالا پرسش اینجاست که همکاری کشور چین در بخش بهداشت با امارت اسلامی چقدر می‌تواند سودمند باشد.

نجم‌السماء شفاجو پزشک گفت: «این ارتقای ظرفیت به دست خالی نمی‌شود تا زمانی که ماشین آلات و سامان پیشرفته نباشد. اگر نه فرق میان یک داکتر افغان و یک داکتر خارجی هندی، پاکستانی، و ایرانی نیست. تمام شان یک انسان هستند تمام شان یک‌مغز دارند اما کسی که وسایل تشخیصیه و تداوی را دارد مسلماً که خوب تداوی می‌کند و تداوی‌اش نتیجه هم می‌دهد.»

پیش از این نیز سرپرست وزارت صحت عامه در سفرش به پاکستان در راستایی ارتقای ظرفیت پزشکان و آموزش آنان خواهان همکاری کشورهای همسایه شده بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره