Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اندونیزیا ۱۰ میلیون دوز واکسین پولیو به افغانستان کمک کرد

وزارت صحت عامه می‌گوید که اندونیزیا ده میلیون دوز واکسین پولیو به افغانستان کمک کرده است.

بودی رحمت سوریا اسپترا سفیر اندونیزیا برای افغانستان در برنامه‌ای که در وزارت صحت عامه برگزار شده بود، هم‌چنان از پشتیبانی کشورش در بخش‌های گوناگون در افغانستان اطمینان داده است.

سفیر اندونیزیا برای افغانستان افزوده است: «ما قبلن درباره نابودسازی پولیو با شریکان مان گفت‌وگو کرده‌ایم. ما جدیت امارت اسلامی درباره ریشه‌کن کردن بیماری پولیو در افغانستان را نیز احساس کرده‌ایم، مساله بیماری پولیو در افغانستان همان‌طوری‌که قبلا اشاره شد، با کشورهای منطقه و به‌ویژه کشور برادر ما پاکستان مرتبط است. من با مقام‌های بخش بهداشت افغانستان درباره نیاز به افزایش توسعه خدمات بهداشتی اولیه بحث کرده‌ام و این موضوع را ان‌شاءالله با بخش بهداشت کشورم نیز شریک خواهم ساخت.»

قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه با ستایش از کمک‌های اندونیزیا می‌گوید که وزارت صحت افغانستان نه تنها در بخش واکسیناسیون پولیو بل در بخش پشتیبانی خدمات اولیه بهداشتی نیز به همکاری نهادهای جهانی نیاز دارد.

آقای عباد گفت: «کودکانی که در سال گذشته مبتلا به پولیو شده‌اند، همه‌ی آنان کودکانی هستند که قبلاً از کم‌بود تغذیه رنج می‌بردند و وضعیت سلامتی ضعیفی داشتند. بنابراین، من تا حد امکان تلاش کرده‌ام که چگونه می‌توانم کمیته‌های بین‌المللی و نهادهای کمک‌رسان را متقاعد کنم که نه تنها از طریق برنامه واکسیناسیون ما را پشتیبانی کنند، بلکه نیاز داریم که شرکای بین‌المللی و پشتیبانی آنان را برای بهبود خدمات بهداشت اولیه فراهم کنند.»

مجتبی صوفی پزشک درباره اهمیت آگاهی‌دهی به مردم گفت: «پیام‌های تبلیغاتی مهم‌تر از تطبیق واکسین پولیو است. اگر این پروگرام موفق می‌بود، ما در بیست سال گذشته می‌توانستیم پولیو را ریشه‌کن بسازیم ولی متاسفانه هنوز هم واقعات پولیو در افغانستان موجود است و این نشان دهنده این است که ما باید در قسمت آگاهی‌دهی مردم بیشتر کار بکنیم.»

روزنامه ملی هند نیز به نقل از معاون مدیر فن‌آوری، تحقیقات و تحلیل فلج اطفال در بنیاد بل و ملیندا گیتس نوشته است که افغانستان و پاکستان تنها کشورهای هستند که پولیو در این دو کشور ریشه‌کن نشده است. این روزنامه به نقل از کارشناسان فلج کودکان هم‌چنان نوشته که از ده شکل ویروس فلج کودکان تنها دو نوع آن در مناطق دورافتاده‌ی این دو کشور باقی مانده‌اند.

اندونیزیا ۱۰ میلیون دوز واکسین پولیو به افغانستان کمک کرد

قلندر عباد با ستایش از کمک‌های اندونیزیا می‌گوید که وزارت صحت افغانستان در بخش واکسیناسیون پولیو , پشتیبانی خدمات اولیه بهداشتی به همکاری نیاز دارد.

تصویر بندانگشتی

وزارت صحت عامه می‌گوید که اندونیزیا ده میلیون دوز واکسین پولیو به افغانستان کمک کرده است.

بودی رحمت سوریا اسپترا سفیر اندونیزیا برای افغانستان در برنامه‌ای که در وزارت صحت عامه برگزار شده بود، هم‌چنان از پشتیبانی کشورش در بخش‌های گوناگون در افغانستان اطمینان داده است.

سفیر اندونیزیا برای افغانستان افزوده است: «ما قبلن درباره نابودسازی پولیو با شریکان مان گفت‌وگو کرده‌ایم. ما جدیت امارت اسلامی درباره ریشه‌کن کردن بیماری پولیو در افغانستان را نیز احساس کرده‌ایم، مساله بیماری پولیو در افغانستان همان‌طوری‌که قبلا اشاره شد، با کشورهای منطقه و به‌ویژه کشور برادر ما پاکستان مرتبط است. من با مقام‌های بخش بهداشت افغانستان درباره نیاز به افزایش توسعه خدمات بهداشتی اولیه بحث کرده‌ام و این موضوع را ان‌شاءالله با بخش بهداشت کشورم نیز شریک خواهم ساخت.»

قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه با ستایش از کمک‌های اندونیزیا می‌گوید که وزارت صحت افغانستان نه تنها در بخش واکسیناسیون پولیو بل در بخش پشتیبانی خدمات اولیه بهداشتی نیز به همکاری نهادهای جهانی نیاز دارد.

آقای عباد گفت: «کودکانی که در سال گذشته مبتلا به پولیو شده‌اند، همه‌ی آنان کودکانی هستند که قبلاً از کم‌بود تغذیه رنج می‌بردند و وضعیت سلامتی ضعیفی داشتند. بنابراین، من تا حد امکان تلاش کرده‌ام که چگونه می‌توانم کمیته‌های بین‌المللی و نهادهای کمک‌رسان را متقاعد کنم که نه تنها از طریق برنامه واکسیناسیون ما را پشتیبانی کنند، بلکه نیاز داریم که شرکای بین‌المللی و پشتیبانی آنان را برای بهبود خدمات بهداشت اولیه فراهم کنند.»

مجتبی صوفی پزشک درباره اهمیت آگاهی‌دهی به مردم گفت: «پیام‌های تبلیغاتی مهم‌تر از تطبیق واکسین پولیو است. اگر این پروگرام موفق می‌بود، ما در بیست سال گذشته می‌توانستیم پولیو را ریشه‌کن بسازیم ولی متاسفانه هنوز هم واقعات پولیو در افغانستان موجود است و این نشان دهنده این است که ما باید در قسمت آگاهی‌دهی مردم بیشتر کار بکنیم.»

روزنامه ملی هند نیز به نقل از معاون مدیر فن‌آوری، تحقیقات و تحلیل فلج اطفال در بنیاد بل و ملیندا گیتس نوشته است که افغانستان و پاکستان تنها کشورهای هستند که پولیو در این دو کشور ریشه‌کن نشده است. این روزنامه به نقل از کارشناسان فلج کودکان هم‌چنان نوشته که از ده شکل ویروس فلج کودکان تنها دو نوع آن در مناطق دورافتاده‌ی این دو کشور باقی مانده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره