تازه‌ترین خبرها
محور

محور: تجربۀ افغانستان از ویروس کرونا

در این برنامه، گرداننده کریم امینی در بارۀ تجربه افغانستان و مبارزه حکومت با ویروس کرونا بحث کرده‌است. 

مهمانان برنامه

داکتر لیث مصطفی، رییس بخش کرونا وزارت صحت

بازمحمد رحیمی، عالم دین و بهبودیافته ویروس کرونا

یما مجددی، رییس بخش تکنالوجی و نرم افزار در دانشگاه اکسفورد

کامیار علایی، کارشناس صحی  از کالیفرنیا
 

محور

محور: تجربۀ افغانستان از ویروس کرونا

در این برنامه، گرداننده کریم امینی در بارۀ تجربه افغانستان و مبارزه حکومت با ویروس کرونا بحث کرده‌است. 

مهمانان برنامه

داکتر لیث مصطفی، رییس بخش کرونا وزارت صحت

بازمحمد رحیمی، عالم دین و بهبودیافته ویروس کرونا

یما مجددی، رییس بخش تکنالوجی و نرم افزار در دانشگاه اکسفورد

کامیار علایی، کارشناس صحی  از کالیفرنیا
 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews