تازه‌ترین خبرها
محور

محور: نقش دفتر شورای امنیت در مسایل امنیتی

یک عضو مجلس نماینده گان می‌گوید که به خاطر ناکارایی‌ها و مداخله‌ها از سوی دفتر مشاور امنیت ملی رییس جمهور در کارهای نهادهای امنیتی و دفاعی کشور، اوضاع جنگ در افغانستان پیچیده‌تر شده است.

گرداننده: و حید احمدی
مهمانان برنامه: 
خان آغا رضایی، رییس کمیسیون امنیت داخلی مجلس نماینده گان
رفیع فاضل، معاون تخنیکی دفتر شورای امنیت ملی
موسی فریور ، استاد دانشگاه 

محور

محور: نقش دفتر شورای امنیت در مسایل امنیتی

یک عضو مجلس نماینده گان می‌گوید که به خاطر ناکارایی‌ها و مداخله‌ها از سوی دفتر مشاور امنیت ملی رییس جمهور در کارهای نهادهای امنیتی و دفاعی کشور، اوضاع جنگ در افغانستان پیچیده‌تر شده است.

گرداننده: و حید احمدی
مهمانان برنامه: 
خان آغا رضایی، رییس کمیسیون امنیت داخلی مجلس نماینده گان
رفیع فاضل، معاون تخنیکی دفتر شورای امنیت ملی
موسی فریور ، استاد دانشگاه 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews