تازه‌ترین خبرها
محور

محور: ادامه روند استیناف خواهی دسته‌های انتخاباتی

کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی می گوید که در میان بیش از دو هزار شکایت استیناف‌خواهی دسته های انتخاباتی، شماری از این شکایت ها در باره بازشماری آرای بیش از پنج صد محل رای دهی در هفت ولایت استند.

یک عضو این کمیسیون می گوید که احتمال دارد تا دو روز دیگر فهرستی از محل های که به بازشماری خواهند رفت به کمیسیون مستقل انتخابات سپرده شود.

در این برنامه گرداننده کریم امینی این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است.

•    سیدعلی کاظمی، عضو دسته انتخاباتی غنی 

•    مطیع الله ابراهیم زی، عضو دسته انتخاباتی نبیل 

محور

محور: ادامه روند استیناف خواهی دسته‌های انتخاباتی

کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی می گوید که در میان بیش از دو هزار شکایت استیناف‌خواهی دسته های انتخاباتی، شماری از این شکایت ها در باره بازشماری آرای بیش از پنج صد محل رای دهی در هفت ولایت استند.

یک عضو این کمیسیون می گوید که احتمال دارد تا دو روز دیگر فهرستی از محل های که به بازشماری خواهند رفت به کمیسیون مستقل انتخابات سپرده شود.

در این برنامه گرداننده کریم امینی این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است.

•    سیدعلی کاظمی، عضو دسته انتخاباتی غنی 

•    مطیع الله ابراهیم زی، عضو دسته انتخاباتی نبیل 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews