تازه‌ترین خبرها
گوناگون

برنامه ویژه: بررسی چگونگی قتل وحید مژده

دراین برنامه گرداننده کریم امینی در مورد چگونگی قتل وحید مژده، اگاه مسایل سیاسی با مهمانان بحث کرده است.

مهمانان:

احمد سعیدی، آگاه مسایل سیاسی

نظری پریانی، روزنامه نگار

بحرالدین جوزجانی، عالم دین

حفیظ الرحمن نقی، آگاه مسایل سیاسی و دینی

گوناگون

برنامه ویژه: بررسی چگونگی قتل وحید مژده

دراین برنامه گرداننده کریم امینی در مورد چگونگی قتل وحید مژده، اگاه مسایل سیاسی با مهمانان بحث کرده است.

مهمانان:

احمد سعیدی، آگاه مسایل سیاسی

نظری پریانی، روزنامه نگار

بحرالدین جوزجانی، عالم دین

حفیظ الرحمن نقی، آگاه مسایل سیاسی و دینی

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews