تازه‌ترین خبرها
گوناگون

گفتگو با نمایندۀ ویژه دبیرکل سازمان ملل درافغانستان

در این برنامه گرداننده شبیر احمدی با تدامیچی یوماماتو، نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل درافغانستان در باره تاکید یونما به شفافیت در انتخابات انتظارها برای کاهش خشونت در افغانستان، ادامه گفتگوهای صلح و نگرانی این نهاد از تلفات غیر نظامیان در افغانستان بحث کرده است.

گوناگون

گفتگو با نمایندۀ ویژه دبیرکل سازمان ملل درافغانستان

در این برنامه گرداننده شبیر احمدی با تدامیچی یوماماتو، نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل درافغانستان در باره تاکید یونما به شفافیت در انتخابات انتظارها برای کاهش خشونت در افغانستان، ادامه گفتگوهای صلح و نگرانی این نهاد از تلفات غیر نظامیان در افغانستان بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews