Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
ساعت خبری

طلوع‌نیوز- خبر ساعت ده - ۱۱ اسد ۱۴۰۰

درگیری‌‎های سنگین میان نیروهای دولتی و طالبان در شهر لشکرگاه، مرکز ولایت هلمند، برای پنجمین روز پیاپی ادامه دارند.

امروز، خط نخست جنگ در بخش‌های مرکزی شهر به ویژه حوزۀ اول امنیتی لشکرگاه رسید و اکنون درگیری کوچه به گوچه شدت گرفته‌است.

رییس‌جمهور غنی امروز (دوشنبه، ۱۱ اسد) در نشست ویژۀ شورای ملی می‌گوید که افغانستان با آزمون بقا رو به‌رو است و ملت برای گذار موفقانه از این آزمون، باید بسیج شود.

او با اشاره به خواست ملت مبنی بر اینکه او افغانستان را از این آزمون بقا بگذراند، با لحن تند گفت که "من نه آن بید ضعیفم که ز هر باد بلرزم."

ساعت خبری

طلوع‌نیوز- خبر ساعت ده - ۱۱ اسد ۱۴۰۰

درگیری‌‎های سنگین میان نیروهای دولتی و طالبان در شهر لشکرگاه، مرکز ولایت هلمند، برای پنجمین روز پیاپی ادامه دارند.

امروز، خط نخست جنگ در بخش‌های مرکزی شهر به ویژه حوزۀ اول امنیتی لشکرگاه رسید و اکنون درگیری کوچه به گوچه شدت گرفته‌است.

رییس‌جمهور غنی امروز (دوشنبه، ۱۱ اسد) در نشست ویژۀ شورای ملی می‌گوید که افغانستان با آزمون بقا رو به‌رو است و ملت برای گذار موفقانه از این آزمون، باید بسیج شود.

او با اشاره به خواست ملت مبنی بر اینکه او افغانستان را از این آزمون بقا بگذراند، با لحن تند گفت که "من نه آن بید ضعیفم که ز هر باد بلرزم."

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews