تازه‌ترین خبرها
خبرهای ساعت ۶

طلوع‌نیوز، خبر ساعت شش، ۲۱ قوس ۱۳۹۸

منابعی در کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گویند که رییس این نهاد فیصلۀ اعلام نتایج نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری را امضا کرده‌است و در منتطر امضا شدن این فیصله از سوی اعضای کمیسیون مستقل انتخابات است.

از آغاز هفتۀ روان، بارها از احتمال اعلام نتیجۀ انتخابات گزارش‌هایی پخش شدند. اما منابعی آن‌چه را که وجود اختلاف‌ها میان اعضای کمیسیون انتخابات دربارۀ چگونگی اعلام نتایج قسمی و یاهم اعلام نتایج نخستین می‌گویند سبب تآخیر مکرر اعلام این نتایج می‌دانند.

نامزد وزیران دفاع ملی و امور داخله می‌گویند که شمار زنان در پست‌های کلیدی این وزارت‌ها افزایش یافته‌اند.

اسدالله خالد، نامزد وزیر دفاع ملی، محمد مسعود اندرابی، نامزد وزیر امور داخله، رولاغنی، بانوی نخست،هولی هولزر، معاون نمایندۀ کشوری ناتو و شماری از مقام‌های دیگر، امروز (پنج‌شنبه، ۲۱قوس) در یک نشست دربارۀ زنان شرکت کرده بودند.

حملۀ روز گذشتۀ طالبان در نزدیکی پایگاۀ نظامی در بگرام، روی روند گفت‌وگوها میان نماینده‌گان امریکا و نماینده‌گان طالبان در قطر سایه افگنده‌است.

برخی از منابع آگاه از این گفت‌وگوها می‌گویند که هرچند پس از این حمله در میز گفت‌وگوها میان دوطرف کشیده‌گی‌هایی به وجود آمد، اما این کشیده‌گی‌ها به‌حدی جدی نبودند که مانع ادامۀ این گفت‌وگوها شوند.

خبرهای ساعت ۶

طلوع‌نیوز، خبر ساعت شش، ۲۱ قوس ۱۳۹۸

منابعی در کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گویند که رییس این نهاد فیصلۀ اعلام نتایج نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری را امضا کرده‌است و در منتطر امضا شدن این فیصله از سوی اعضای کمیسیون مستقل انتخابات است.

از آغاز هفتۀ روان، بارها از احتمال اعلام نتیجۀ انتخابات گزارش‌هایی پخش شدند. اما منابعی آن‌چه را که وجود اختلاف‌ها میان اعضای کمیسیون انتخابات دربارۀ چگونگی اعلام نتایج قسمی و یاهم اعلام نتایج نخستین می‌گویند سبب تآخیر مکرر اعلام این نتایج می‌دانند.

نامزد وزیران دفاع ملی و امور داخله می‌گویند که شمار زنان در پست‌های کلیدی این وزارت‌ها افزایش یافته‌اند.

اسدالله خالد، نامزد وزیر دفاع ملی، محمد مسعود اندرابی، نامزد وزیر امور داخله، رولاغنی، بانوی نخست،هولی هولزر، معاون نمایندۀ کشوری ناتو و شماری از مقام‌های دیگر، امروز (پنج‌شنبه، ۲۱قوس) در یک نشست دربارۀ زنان شرکت کرده بودند.

حملۀ روز گذشتۀ طالبان در نزدیکی پایگاۀ نظامی در بگرام، روی روند گفت‌وگوها میان نماینده‌گان امریکا و نماینده‌گان طالبان در قطر سایه افگنده‌است.

برخی از منابع آگاه از این گفت‌وگوها می‌گویند که هرچند پس از این حمله در میز گفت‌وگوها میان دوطرف کشیده‌گی‌هایی به وجود آمد، اما این کشیده‌گی‌ها به‌حدی جدی نبودند که مانع ادامۀ این گفت‌وگوها شوند.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews