تازه‌ترین خبرها
نیمه روز

نیمه روز: مشکل بی‌سوادی در افغانستان

 بی سوادی هنوزهم مشکل ملی در کشور دانسته می شود.

سرور دانش معاون دوم رییس جمهور در آغاز مبارزه با بی سوادی می گوید که رشد سواد در کشور کند است و کاهش بی سوادی همکاری مردم با نهادهای حکومتی را می طلبد.

از سوی دیگر معین سواد آموزی وزارت معارف تاکید می ورزد که با گذشت هر روز عوامل بی سواد بیشتر از میزان سواد در کشور شده است و در سال های اخیر میلیون ها تن از حق آموزش محروم مانده اند.

در این برنامه، شگوفه دانش این موضوع را با حسینه شیرجان، مسوول نهاد کمک به معارف. 

نیمه روز

نیمه روز: مشکل بی‌سوادی در افغانستان

 بی سوادی هنوزهم مشکل ملی در کشور دانسته می شود.

سرور دانش معاون دوم رییس جمهور در آغاز مبارزه با بی سوادی می گوید که رشد سواد در کشور کند است و کاهش بی سوادی همکاری مردم با نهادهای حکومتی را می طلبد.

از سوی دیگر معین سواد آموزی وزارت معارف تاکید می ورزد که با گذشت هر روز عوامل بی سواد بیشتر از میزان سواد در کشور شده است و در سال های اخیر میلیون ها تن از حق آموزش محروم مانده اند.

در این برنامه، شگوفه دانش این موضوع را با حسینه شیرجان، مسوول نهاد کمک به معارف. 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews