تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

راه‌حلی برای کاهش ذباله‌های در حال افزایش شهر کابل

کابل، شهر شلوغ و در حال توسعه است که جمعیت بیش از پنج میلیون نفری در آن در حال افزایش است. این شهر که برای ۵۰۰هزار نفر ساخته شده بود اکنون با رشد چشم‌گیر جمعیت، انباشت‌های ذباله‌ها نیز در آن افزایش یافته است.

آخرین سفری که به این شهر داشتم، کوپه‌ها ذباله را در کناره‌های جاده‌ها دیدم، اما هیچ برنامه‌یی برای مدیریت این ذباله‌‍ها وجود نداشت و نیز ذباله‌دانی‌هایی‌که به دسترس مردم باشد، در شهر وجود نداشتند.

بسیاری مردم زباله‌ها را از پنجره‌های خانه‌ها و دفترهای‌شان بیرون می‌اندختند، چون هیچ واحد دفع زباله در دفترها و خانه‌های آنان وجود ندارد.

تجمع زباله‌ها در کوچه‌ها، محلی شده‌اند برای تجمع سگ‌های وحشی که برای پیدا کردن غذا به آن‌جا می‌آیند و این باعث نگرانی است. چون، این سگ‌ها علاوه بر این‌که ناقل بیماریی‌های خطرناک استند، بر انسان‌ها نیز حمله می‌کنند.

گوسفندان و حیوانات خانه‌گی دیگر نیز برای تغذیه به این محل‌ها آورده می‌‍شوند.

این ذباله‌ها خطر جدی برای سلامتی انسان می‌تواند باشد. اگر این ذباله‌ها فاسد شوند این احتمال وجود دارد که منابع زیرزمینی آب در شهر را آلوده سازند.

این ذباله‌ها عامل بیماری‌ها تیفویید - یا حصبه که یک نوع بیماری عفونی است – و اسهال نیز می‌باشند که بیشتر به کودکان سرایت می‌کند.

در شرایطی‌که آب و هوای کابل آلوده است، این بسیار مهم است که دفع ذباله‌ها به درستی انجام شود تا از آلوده‌گی بیشتر این شهر جلوگیری شود.

هرچند در بسیاری جاها در شهر، ذباله‌دانی‌ها گذاشته شده‌اند، اما این، برای حجم زیاد ذباله که روزانه در شهر تولید می‌شود، کافی نیست. مردم ذباله‌ها را در گِرد و پیش ذباله‌دانی می‌اندازند و هیچ‌کس به خود زحمت نمی‌دهد که آن را داخل ذباله‌دانی بیاندازد.

برای شهر کابل، بسیار مهم است که ذباله‌دانی‌ها در تمام جاده‌ها قرار داده شوند تا میزان ذباله‌ها در شهر کاهش یابند.

برای ترویج فرهنگ شهرنشینی و ایجاد یک شهر سالم، این بسیار مهم است که شهروندان آموزش داده شوند که چگونه باید ذباله‌های شان را در جای مناسب آن بیاندازند. من، بسیاری‌ها را در شهر کابل دیدم که ذباله‌های افتاده در شهر را بر می‌داشتند. باید انگیزه‌های بیشتر برای تمیزکردن جاده‌ها بوجود آید.

گام نخست برای بهبود محیط زیست در کابل، این است که ذباله‌های انباشته شده در جاده‌ها باید پاک شوند تا از خطر مبتلا شدن به بیماری‌های گوناگون جلوگیری شود.

توزیع ذباله‌دانی‌ها می‎تواند آغازی باشد برای فرآیند پاک سازی شهر که سال‌ها آلوده بوده است.

توزیع ذباله‌دانی‌ها می‌تواند بوهایی بد را که اکنون به دماغ مردم شهر کابل عادی شده‌اند، نیز کاهش دهند. پس از توزیع این ذباله‌دانی‌ها، باید به مردم به خوبی آموزش داده شود که چگونه به گونۀ مؤثر از آن استفاده کنند و آلوده‌گی در شهر را کاهش دهند.

سوفیا مرتضی، دانشجوی سال چهارم مدیریت منایع زیست محیطی در انستیتوت پلی‌تکنیک و دانشگاه ایالتی ویرجینیا در امریکا است.

سوفیا که افغانی الاصل امریکایی است، به اصلاحات و تغییر در افغانستان باور دارد و تلاش دارد برنامه‌هایی را برای بهبود محیط زیست در کابل عملی سازد.

راه‌حلی برای کاهش ذباله‌های در حال افزایش شهر کابل

سوفیا مرتضی، دانشجوی سال چهارم رشتۀ مدیریت منابع زیست محیطی در ایالات متحده، در بارۀ آلودگی کابل راه حلی ارایه کرده است.

Thumbnail

کابل، شهر شلوغ و در حال توسعه است که جمعیت بیش از پنج میلیون نفری در آن در حال افزایش است. این شهر که برای ۵۰۰هزار نفر ساخته شده بود اکنون با رشد چشم‌گیر جمعیت، انباشت‌های ذباله‌ها نیز در آن افزایش یافته است.

آخرین سفری که به این شهر داشتم، کوپه‌ها ذباله را در کناره‌های جاده‌ها دیدم، اما هیچ برنامه‌یی برای مدیریت این ذباله‌‍ها وجود نداشت و نیز ذباله‌دانی‌هایی‌که به دسترس مردم باشد، در شهر وجود نداشتند.

بسیاری مردم زباله‌ها را از پنجره‌های خانه‌ها و دفترهای‌شان بیرون می‌اندختند، چون هیچ واحد دفع زباله در دفترها و خانه‌های آنان وجود ندارد.

تجمع زباله‌ها در کوچه‌ها، محلی شده‌اند برای تجمع سگ‌های وحشی که برای پیدا کردن غذا به آن‌جا می‌آیند و این باعث نگرانی است. چون، این سگ‌ها علاوه بر این‌که ناقل بیماریی‌های خطرناک استند، بر انسان‌ها نیز حمله می‌کنند.

گوسفندان و حیوانات خانه‌گی دیگر نیز برای تغذیه به این محل‌ها آورده می‌‍شوند.

این ذباله‌ها خطر جدی برای سلامتی انسان می‌تواند باشد. اگر این ذباله‌ها فاسد شوند این احتمال وجود دارد که منابع زیرزمینی آب در شهر را آلوده سازند.

این ذباله‌ها عامل بیماری‌ها تیفویید - یا حصبه که یک نوع بیماری عفونی است – و اسهال نیز می‌باشند که بیشتر به کودکان سرایت می‌کند.

در شرایطی‌که آب و هوای کابل آلوده است، این بسیار مهم است که دفع ذباله‌ها به درستی انجام شود تا از آلوده‌گی بیشتر این شهر جلوگیری شود.

هرچند در بسیاری جاها در شهر، ذباله‌دانی‌ها گذاشته شده‌اند، اما این، برای حجم زیاد ذباله که روزانه در شهر تولید می‌شود، کافی نیست. مردم ذباله‌ها را در گِرد و پیش ذباله‌دانی می‌اندازند و هیچ‌کس به خود زحمت نمی‌دهد که آن را داخل ذباله‌دانی بیاندازد.

برای شهر کابل، بسیار مهم است که ذباله‌دانی‌ها در تمام جاده‌ها قرار داده شوند تا میزان ذباله‌ها در شهر کاهش یابند.

برای ترویج فرهنگ شهرنشینی و ایجاد یک شهر سالم، این بسیار مهم است که شهروندان آموزش داده شوند که چگونه باید ذباله‌های شان را در جای مناسب آن بیاندازند. من، بسیاری‌ها را در شهر کابل دیدم که ذباله‌های افتاده در شهر را بر می‌داشتند. باید انگیزه‌های بیشتر برای تمیزکردن جاده‌ها بوجود آید.

گام نخست برای بهبود محیط زیست در کابل، این است که ذباله‌های انباشته شده در جاده‌ها باید پاک شوند تا از خطر مبتلا شدن به بیماری‌های گوناگون جلوگیری شود.

توزیع ذباله‌دانی‌ها می‎تواند آغازی باشد برای فرآیند پاک سازی شهر که سال‌ها آلوده بوده است.

توزیع ذباله‌دانی‌ها می‌تواند بوهایی بد را که اکنون به دماغ مردم شهر کابل عادی شده‌اند، نیز کاهش دهند. پس از توزیع این ذباله‌دانی‌ها، باید به مردم به خوبی آموزش داده شود که چگونه به گونۀ مؤثر از آن استفاده کنند و آلوده‌گی در شهر را کاهش دهند.

سوفیا مرتضی، دانشجوی سال چهارم مدیریت منایع زیست محیطی در انستیتوت پلی‌تکنیک و دانشگاه ایالتی ویرجینیا در امریکا است.

سوفیا که افغانی الاصل امریکایی است، به اصلاحات و تغییر در افغانستان باور دارد و تلاش دارد برنامه‌هایی را برای بهبود محیط زیست در کابل عملی سازد.

هم‌رسانی کنید