Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
صدای مردم

آواز مردم: بازجویی مشکلات پنجشیر از زبان باشنده‌گان آن

در این برنامه در بارۀ مشکلات از امنیت گرفته تا فساد، اقتصاد بیکاری و در کل همه مشکلات مردم صحبت شده است.

برای تماشای کامل برنامه، به این جا سربزنید:

همچنان میزان رضایت مردم ولایت پنجشیر از وکلای شان در پارلمان نیز بررسی شده و دیدگاه مردم که به چگونه یک شخصی در آینده رأی خواهند داد نیز برجسته شده است.

مهمانان:

• فروزیه شاهینی، عضو جامعۀ مدنی و فعال حقوق زن در پنجشیر

• مولوی عبدالمصور، عالم دین
• عبدالبشیر فکرت، استاد دانشگاه
• مولوی احمد الله، رئیس شورای مردمی ولسوالی رخه

صدای مردم

آواز مردم: بازجویی مشکلات پنجشیر از زبان باشنده‌گان آن

در این برنامه در بارۀ مشکلات از امنیت گرفته تا فساد، اقتصاد بیکاری و در کل همه مشکلات مردم صحبت شده است.

برای تماشای کامل برنامه، به این جا سربزنید:

همچنان میزان رضایت مردم ولایت پنجشیر از وکلای شان در پارلمان نیز بررسی شده و دیدگاه مردم که به چگونه یک شخصی در آینده رأی خواهند داد نیز برجسته شده است.

مهمانان:

• فروزیه شاهینی، عضو جامعۀ مدنی و فعال حقوق زن در پنجشیر

• مولوی عبدالمصور، عالم دین
• عبدالبشیر فکرت، استاد دانشگاه
• مولوی احمد الله، رئیس شورای مردمی ولسوالی رخه

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews